Fiscale en juridische artikelen in het NederBelgischMagazine
Hieronder treft u de lijst met titels van gepubliceerde artikelen in het NederBelgischMagazine. Het meest recente artikel staat links bovenaan; het oudste artikel rechts onderaan. Als u op een titel klikt, komt u bij de tekst van het artikel. Deze lijst bevat enkel de fiscale en juridische artikelen uit het magazine. Deze titellijst is gelijk aan die in “Fiscale Artikelen”. U kunt daar zoeken naar woorden die in de tekst voorkomen of filteren op maand en jaar van publicatie.
– Wijzigingen inzake Vlaamse erf- en schenkbelasting (2020-10-01)
– Nederland wil andere verdeling belastingheffing bij thuiswerken (2020-09-01)
– Prinsjesdag: de Belastingplannen voor 2021 (2020-09-01)
– Wel of geen dividendbelasting bij uitkering vanuit Nederland naar België (2020-09-01)
– Kabinet wil nog steeds geen Tozo voor buitenlandse ondernemers (2020-09-01)
– Voordelen kwalificerende buitenlandse belastingplicht niet voor iedereen (2020-08-01)
– Aanpak Edelweissroute blijft tweemaal overeind (2020-08-01)
– Vennootschap en DGA in het buitenland en toch Nederlandse belastingheffing (2020-08-01)
– Box 3: Never ending story? (2020-08-01)
– Verlenging regeling grensarbeiders tot einde van dit jaar (2020-08-01)
– Wetsvoorstel grote leningen bij de eigen vennootschap (excessief lenen) uitgebracht (2020-08-01)
– Schenkingen voor buitenlandse notaris vanaf 1 december 2020 belastbaar (2020-07-01)
– Verhuizen naar België beter dan verhuizen naar de VAE? (2020-07-01)
– DGA niet woonachtig in Zwitserland (2020-07-01)
– Nederland wel heffingsrecht over laag belast pensioen (2020-07-01)
– Nederland kan niet heffen over laag belast pensioen (2020-07-01)
– Is 89,8% voldoende voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht? (2020-07-01)
– Kruisje Trust niet zetten kan een verkeerde aangifte betekenen (2020-07-01)
– Arbeidsongeschiktheidspensioen onder Belastingverdrag (2020-07-01)
– Sluit privaat vastgoed in de familiale vennootschap het fiscaal gunstregime dan toch niet uit? (2020-06-01)
– Nederland mag blijven heffen over naar Malta verhuisde vennootschap (2020-06-01)
– Ook gebruikelijk loon bij net opgerichte vennootschap met lage omzet (2020-06-01)
– Kwalificerende buitenlands belastingplichtige kan slechts de helft van de hypotheekrente aftrekken (2020-06-01)
– Hypotheekrenteaftrek en Corona (2020-06-01)
– Fiscale Coronareserve (2020-06-01)
– Gebruikelijk loon omlaag tijdens Corona (2020-06-01)
– Nieuwe oplossingen en openstaande problemen in crisistijd (2) (2020-05-17)
– Corona, grenswerkers, ondernemer, ZZP, Tozo, TOGS, … (2020-05-14)
– Reactie Staatssecretaris Van Ark op verslag schriftelijk overleg Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (2020-05-14)
– Aanvraag voor prestatie ingevolge de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) voor zelfstandigen, die in Duitsland resp. België wonen en in Nederland sociaal verzekerd zijn. (2020-05-14)
– Overeenkomst België-Nederland, heffingsbevoegdheid grensoverschrijdend telewerken omwille van COVID 19 (2020-05-14)
– Dividend is ook in Nederland belast inkomen voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht (2020-05-01)
– Overbruggingsuitkering beroepsvoetballer is lijfrente volgens belastingverdrag (2020-05-01)
– De aanpassingen in Box 3 (2020-05-01)
– Oppassen bij kwalificerende buitenlandse belastingplicht! (2020-05-01)
– Coronamaatregelen tot en met 31 maart 2020 (2020-05-01)
– Over de grens ondernemen en werken in crisistijd (1) (2020-04-01)
– Over de grens ondernemen en werken in Corona-tijd : sociale zekerheid, loonbelasting, hypotheekrenteaftrek, grensarbeiders, zaakvoerders en zelfstandigen (2020-04-01)
– Telewerken: mag België heffen? (2020-03-18)
– Conclusie A-G over Belgische pensioenregeling (2020-03-01)
– EC vraagt Nederland strenge pensioenregels aan te passen (2020-03-01)
– Advocaat-Generaal geeft een toelichting op (fiscaal) wonen in Nederland (2020-03-01)
– Geen aftrek ziektekosten in Nederland bij voldoende inkomen in woonland (2020-03-01)
– Slechts voor de helft hypotheekrenteaftrek bij in België werkende echtgenote (2020-03-01)
– Het verblijvingsbeding voor onverdeelde eigen goederen: interessant alternatief ter bescherming van de langstlevende (2020-02-01)
– Inkomens- en vermogensgegevens mogen worden opgevraagd bij woonplaatsonderzoek (2020-02-01)
– Geen middeling mogelijk door wijziging Belastingverdrag (2020-02-01)
– Update besluit non-discriminatiebepalingen (2020-02-01)
– Besluit verruiming kwalificerende buitenlandse belastingplicht (2020-02-01)
– NederBelgischMagazine april 2019 (2020-01-03)
– Starbucks krijgt geen illegale staatssteun van Nederland (2019-11-18)
– Wetsvoorstel invoering bronbelasting op renten en royalty’s (2019-11-18)
– Belgische Circulaire over de omzetting van pensioen in eigen beheer (2019-11-18)
– Successieplanning: 4. Met de nieuwe registratie- en meldverplichtingen naar een vermogenskadaster? (2019-05-04)
– Successieplanning: 3. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor Nederlandse notaris: belastbaar of niet? (2019-05-03)
– Successieplanning: 2. De recente hervorming van de Vlaamse erfbelasting: één (grote) sprong voorwaarts ! (2019-05-02)
– Successieplanning: 1. Welk nieuws brengt het nieuwe Belgische erfrecht ? (2019-05-01)
– Belgische maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing (2018-11-01)
– Komen interesten van (sommige) Nederlandse spaardeposito’s in aanmerking voor het Belgisch fiscaal gunstregime? (2018-11-01)
– Hoge Raad doet uitspraak in fiscale eenheidszaak (2018-11-01)
– Huisarts mag vragen inspecteur beantwoorden (2018-11-01)
– Stevige wijzigingen in de Nederlandse Belastingplannen voor 2019 en volgende (2018-11-01)
– Afwaardering van box 1-vordering na emigratie niet aftrekbaar? (2018-09-01)
– Aan inwoner van België betaalde liquidatie-uitkering in Nederland belast (2018-09-01)
– Prinsjesdag en de Belastingplannen voor 2019 en volgende (2018-09-01)
– GDPR krijgt een invulling in de Belgische wetgeving (2018-09-01)
– Administratieve en boekhoudkundige aandachtspunten voor de maatschap (2018-09-01)
– De nieuwe beperkingen aan de aftrek voor risicokapitaal: werd het vroegere paradepaardje de facto gedegradeerd? (2018-09-01)
– Belgisch UBO-register operationeel vanaf 31 oktober 2018 (2018-08-01)
– Optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur krijgt meer concrete vorm in België (2018-08-01)
– Nieuw milder btw-boetebeleid ingevoerd voor welbepaalde inbreuken (2018-08-01)
– Belastingadviseurs moeten (agressieve) grensoverschrijdende constructies gaan melden (2018-08-01)
– Curaçaose SPF is gevestigd in Nederland (2018-08-01)
– Verkrijgingsprijs aandelen bij een remigratie (2018-08-01)
– Problemen met de afwikkeling van Nederlandse aangiften in de schenk- en erfbelasting (2018-08-01)
– Nieuwe afspraak tussen Nederland en België pensioenproblematiek (2018-02-23)
– Reactie op antwoorden Nederlandse staatssecretaris van Financiën over dubbele belastingheffing over pensioenen Nederlanders in België (2018-02-13)
– Nederlandse staatssecretaris over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België (2018-02-13)
– Kerstgroet van de Nederlandse fiscus voor Nederbelgen met pensioen uit Nederland (2018-01-09)
– Belgische regering countert Hof van Cassatie en creëert nieuwe rechtsgrond om AOW-uitkering belastbaar te stellen. (2018-01-04)
– Binnenkort artikel over intrekking vrijstelling loonheffing pensioen in België (2018-01-04)
– Bedrijfsopvolgingsregeling ook van toepassing bij een fictieve onroerende zaak (2017-09-01)
– Vastgoedbedrijf kwalificeert voor de bedrijfsopvolgingsregeling (2017-09-01)
– Nederland heft terecht over pensioen inwoner Portugal (2017-09-01)
– Onroerend goed in een burgerlijke maatschap: wat zijn de fiscale gevolgen (2017-09-01)
– De nieuwe Erfwet en de mogelijke ‘verklaring tot behoud’ van oude regels (2017-09-01)
– Zomerakkoord regering Michel: hervorming vennootschapsbelasting (2017-09-01)
– Het nieuwe erfrecht: eindelijk baas over je erfenis? (2017-09-01)
– Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft met afkoopmogelijkheid (2017-07-01)
– Belgische beurstaks nu ook van toepassing op beleggingen die in het buitenland worden gehouden (2017-06-01)
– AOW in de belastingaangifte, een handleiding (2017-06-01)
– Sterfhuisbeding: Hof van Cassatie fluit de fiscus opnieuw terug (2017-06-01)
– Fictief loon bijna nergens meer mogelijk? (2017-06-01)
– Ook in 2011 is box 3 nog niet in strijd met recht op eigendom (2017-06-01)
– Europese Commissie heeft AOW-klacht in onderzoek (2017-06-01)
– AOW en Personenbelasting (2017-06-01)
– Nieuw arrest van het Hof van Cassatie inzake de A.O.W.-uitkering (2017-05-01)
– Het aantrekkelijk belastingregime in België voor aanvullende pensioenen (2016-12-12)
– De impact van Brexit op de Vlaamse erfbelasting (2016-09-01)
– Vlabel spreekt zich uit over het keuzebeding/verblijvingsbeding onder last (2016-09-01)
– Vlabel en het Nederlandse erfrecht: een moeilijk huwelijk (2016-09-01)
– Vlabel spreekt zich uit over de Liechtensteinse Stiftung (2016-09-01)
– Nieuwe circulaire over de aangifte van Franse tweede verblijven (2016-09-01)
– De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) werkt niet in combinatie met wetsfictie (2016-09-01)
– Antwoorden op regeling voor nettopensioen in internationale situaties (2016-09-01)
– Aanpassingen Nederlandse autobelastingen ingevoerd (2016-09-01)
– Fiscaal regime van AOW in België (2016-09-01)
– Begroting 2017 : de minister onthult ambitieuze plannen (2016-08-01)
– Wet aangepast die de waardering van vruchtgebruik van de langstlevende regelt (2016-07-01)
– Internationale nalatenschappen – opletten met buitenlandse situsgoederen (Rb. Antwerpen 15 april 2016) (2016-07-01)
– Sterfhuisbeding: Hof van Cassatie fluit de fiscus opnieuw terug (2016-07-01)
– Parlementaire vraag over het Vlabel standpunt inzake de ‘kaasroute’ (2016-07-01)
– Reflectiegroep voor structureel overleg tussen Vlabel en praktijkspecialisten (2016-07-01)
– Juridische constructies – fiscus moet een eerdere spontane regularisatie honoreren (Brussel 21 januari 2016) (2016-07-01)
– Juridisch steekspel omtrent de invoering van de nieuwe fiscale regularisatie (2016-07-01)
– Fiscaal regime van AOW in België: onduidelijkheid troef (2016-07-01)
– Europese Commissie heeft AOW-klacht in onderzoek (2016-07-01)
– Hof van Cassatie in Belgie over het belasten van de AOW-uitkering in België (2016-07-01)
– “Nieuwe speculatietaks niet gunstig onthaald” (2016-06-06)
– Nieuwe fiscale regularisatie gedeeltelijk in werking (2016-06-01)
– Kwalificerende buitenlandse belastingplicht (2016-06-01)
– Afkoopwet ongrondwettelijk (Grondwettelijk Hof 2 juni 2016) (2016-06-01)
– Kaaimantaks – de uitbreiding van het toepassingsgebied – de dubbelstructuren (2016-06-01)
– Miserietaks discrimineert niet (Grondwettelijk Hof 25 mei 2016) (2016-06-01)
– Vlabel kondigt strengere controles aan van aangiften van erfenissen (2016-06-01)
– De nieuwe fiscale regularisatie anno 2016 (2016-06-01)
– Geen hypotheekrenteaftrek Nederbelg onder de oude keuzeregeling (2016-06-01)
– Voorlopig geen inkomensverklaringen vanuit België (2016-06-01)
– Details teruggave dividendbelasting en toekenning heffingsvrij vermogen (2016-06-01)
– Verdere uitleg over UBO-register in Nederland (2016-06-01)
– Besluit Staatssecretaris van Financiën inzake teruggaaf dividendbelasting zaak Miljoen e.a. (2016-05-01)
– Vastgoedconcern heeft recht op de bedrijfsopvolgingsregelingen erfbelasting (2016-05-01)
– Belgische RSVZ bijdragen niet aftrekbaar van de Nederlandse winst (2016-05-01)
– Advies om vragen te stellen aan HvJ EU over korten heffingskortingen door Nederland in buitenlandsituaties (2016-05-01)
– Overdracht woning aan kinderen met voorbehoud huurrecht belast met erfbelasting (2016-05-01)
– Onbelast genieten van de oude dag: het bestaat nog! (2016-05-01)
– Opgelet bij de schenking van vastgoed: Vlabel viseert het optioneel conventioneel beding van terugkeer (2016-05-01)
– Vlabel viseert schenken in Nederland met voorbehoud van vruchtgebruik – inwerkingtreding (2016-05-01)
– Aankondiging van de controleacties FOD Financiën voor 2016 (2016-05-01)
– Jaarverslag federale Ombudsman 2015: aandacht voor gezinsfiscaliteit (2016-05-01)
– Panama Papers: nieuwe fiscale maatregelen aangekondigd (2016-05-01)
– Een vergelijking op schenkbelasting en erfbelasting tussen de verschillende landen (2016-04-10)
– Wat kunnen de voordelen zijn van alternatieve geschillenbeslechting (mediation, bemiddelen) (2016-04-10)
– Vlaamse fiscus viseert schenking met voorbehoud van vruchtgebruik (2016-04-10)
– Krijgt Nederland ook notionele interestaftrek? (2016-04-01)
– Voorkoming dubbele belasting voor Italiaanse woning (2016-04-01)
– Rapportage fiscale knelpunten (2) grensarbeiders (2016-04-01)
– Schenken en erven van aandelen in een actieve Nederlandse BV (2016-04-01)
– De Minister van Justitie werkt aan een gedeeltelijke erfenissprong (2016-04-01)
– Gunsttarief voor de verkoop en schenking van Vlaamse erfgoederen in de maak (2016-04-01)
– Vlaanderen sleutelt opnieuw aan de ‘miserietaks’ (2016-04-01)
– Nederlandse stichting-administratiekantoor en de Kaaimantaks (2016-04-01)
– Interne BBI instructie omtrent de fiscale rechtzetting belandt definitief in de prullenbak (2016-04-01)
– Ook nieuwe penshonado’s zitten goed op Curaçao (2016-04-01)
– Hof van Cassatie van België Arrest M., 4 februari 2016, nr F.13.0127.N (2016-03-12)
– Hof van Cassatie van België, Arrest Harkx, 4 februari 2016, nr F.13.0155.N (2016-03-12)
– Het omgekeerd duolegaat: Vlabel begraaft de strijdbijl (2016-03-01)
– Vlaamse erfbelasting: publicatie geïndexeerde kostenforfaits (2016-03-01)
– Een update van ons federaal erfrecht en onze Vlaamse erfbelasting? (2016-03-01)
– Betalingen aan belastingparadijzen: sanctie niet ongrondwettelijk (2016-03-01)
– Beleidsplan fiscale fraudebestrijding (2016-03-01)
– De notionele interestaftrek onder vuur (2016-03-01)
– Hoge Raad geeft eindoordeel in zaak-Miljoen en aanverwante zaken (2016-03-01)
– Hoge Raad keurt beperkingen 30%-regeling goed (2016-03-01)
– De woonplaats bij overlijden lag niet in Nederland (2016-03-01)
– Box 3 in strijd met eigendomsrecht? (2016-03-01)
– De roerende voorheffing stijgt van 25% naar 27% (2016-02-11)
– Het familiebedrijf schenken aan kinderen en kleinkinderen over de grens (2016-02-01)
– Nieuw Vlabel standpunt over wederkerige schenkingen tussen echtgenoten (2016-02-01)
– Vlabel vult het nieuwe standpunt over de verzekeringsgift aan (2016-02-01)
– Uitstel voor de nieuwe fiscale regularisatie (2016-02-01)
– De Kaaimantaks verstrengd! (2016-02-01)
– Speculatiebelasting van 33% (2016-02-01)
– Laatste aanpassingen belastingplan 2016 (2016-02-01)
– Naschrift bij “praktisch werken met de Kaaimantaks” (2016-02-01)
– UBO-register: gegevens begunstigden worden (semi-) publiekelijk? (2016-02-01)
– Fiscus vangt bot bij het Hof van Cassatie over de inwerkingtreding van de wet over de aanvullende pensioenen (2016-02-01)
– Praktisch werken met de Kaaimantax (2015-12-01)
– Ook Wallonië verlaagt de schenkingsrechten op onroerende goederen (2015-12-01)
– Vlaamse begrotingsmaatregelen 2016 (2015-12-01)
– Dubbele belasting dreigt voor de verzekeringsgift in Vlaanderen (2015-12-01)
– Luxemburg niet langer op de zwarte lijst van de aangifteplicht van betalingen aan belastingparadijzen (2015-12-01)
– Opnieuw uitstel voor de invoering van BTW op prestaties van bestuurders-rechtspersonen (2015-12-01)
– Kort uitstel voor de aangifte en de betaling van de bijzondere liquidatiereserve (2015-12-01)
– Programmawet ingediend in het parlement (2015-12-01)
– Opletten bij lijfrentegift (2015-12-01)
– De volgende uitzending in de AOW-soap (2015-12-01)
– Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris (2015-11-01)
– Nieuwe belastingwetgeving noopt tot structurering van vermogen. Een vergelijk met omringende landen (2015-11-01)
– Antwoord op vragen over terugbetaling dividendbelasting (2015-11-01)
– Informatie-uitwisseling met Curaçao (2015-11-01)
– Blijven, terugkeren of doorverhuizen? (2015-11-01)
– Grondige hervorming van Belgisch vennootschapsrecht in aantocht (2015-11-01)
– Vlabel publiceert standpunt over Britse Inheritance Tax (2015-11-01)
– Startschot voor de Vlaamse ‘gemengde’ rulings (2015-11-01)
– Tax shift in Brussel (2015-11-01)
– De fiscale regularisatie in een permanent jasje (2015-11-01)
– Verhoging van de roerende voorheffing (2015-11-01)
– Nieuwe speculatietaks (2015-11-01)
– Wat brengt het akkoord over de tax shift en de begrotingscontrole 2016? (2015-11-01)
– Nieuwe belastingwetgeving noopt tot structurering van vermogen (2015-11-01)
– Nederland waarschijnlijk in beroep tegen Starbucks-besluit Europa (2015-11-01)
– Belastingregeling Nederland Curaçao is definitief (2015-11-01)
– Beheer vermogen zwartspaarder vanuit Nederland (2015-11-01)
– Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders (2015-11-01)
– Dieselgate en de Nederlandse autobelastingen (2015-11-01)
– De verrassing van Prinsjesdag: de conserverende aanslag op aandelen van tien jaar naar levenslang (2015-10-01)
– Prinsjesdag: een overzicht en toch nog een verrassing (2015-10-01)
– Europees Hof van Justitie: niet-ingezetene recht op teruggave Nederlandse dividendbelasting (2015-10-01)
– Vanaf aangifte inkomstenbelasting 2017 (bijna) iedereen digitaal (2015-10-01)
– Finaal verrekenbeding – Hof van beroep Antwerpen bevestigt rechtsgeldigheid en onbelastbaarheid (2015-10-01)
– Hoofdelijke aansprakelijkheid van erfgenamen voor erfbelasting opnieuw in het geding (2015-10-01)
– Vlabel keert terug naar federaal standpunt inzake gesplitste aankoop (2015-10-01)
– Circulaire over de aangifteplicht van betalingen aan belastingparadijzen (2015-10-01)
– Aangifteformulieren voor de bijzondere liquidatiereserve beschikbaar (2015-10-01)
– Nederlandse dividendbelasting in strijd met Europees recht! (2015-09-18)
– Naar aanleiding van de Kaaimantaks. Nieuwe kansen en bedreigingen. (2015-09-01)
– Tot 5 jaren terugvragen van teveel betaalde Nederlandse dividendbelasting. Nederlandse dividend minder belast (2015-09-01)
– Uw nalatenschap binnen Europa (2015-09-01)
– Goed nieuws voor de eigenaars van Franse tweede verblijven (2015-09-01)
– De administratieve standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) (2015-09-01)
– De VCF een eerste maal gerepareerd! (2015-09-01)
– Akkoord over de tax shift en de begroting 2016 (2015-09-01)
– Programmawet en lijsten met juridische constructies gepubliceerd (2015-09-01)
– Te hoge heffing op dividenduitkering uit Nederland? (2015-09-01)
– Het levenstestament in België (2015-07-01)
– De flexibiliteit van de Vlaamse estate planner (2015-07-01)
– AOW uitkering wel of niet in de aangifte (lezersvraag) (2015-07-01)
– De (on)belastbaarheid van de AOW-uitkering in België (2015-07-01)
– Aansluiting voor de sociale zekerheid bij vergissingen (2015-07-01)
– Het bestaan van een fiscale nomade (2015-07-01)
– Autobrief: Aanpassingen in de fiscale behandeling van auto’s in Nederland (2015-07-01)
– Tussenstand in de belastingherziening voor Nederland (2015-07-01)
– Vlaamse schenkbelasting onroerend goed verlaagd (2015-07-01)
– Hoe richt u best een (discrete) maatschap op? (2015-06-01)
– Hypotheekrente op de Spaanse eigen woning, Hoge Raad, 22 mei 2015 (2015-06-01)
– Woont de belastingplichtige in Nederland of in België? Hoge Raad, 3 april 2015 (2015-06-01)
– Grensoverschrijdende sociale zekerheid, Conclusie A-G Wattel, 31 maart 2015 (2015-06-01)
– Belastingherziening op komst in Nederland (2015-06-01)
– Terugkeren naar Nederland? “Zorgverzekering, een ondoorzichtige kluwen” (2015-06-01)
– Betaling van schenkingsrechten door de schenker in het licht van de VCF (2015-06-01)
– Vlaamse rulingdienst nu toch in aantocht (2015-06-01)
– Nederlandse rente op spaardeposito’s blijft feitelijk gediscrimineerd (2015-06-01)
– De Kaaimantaks en de ‘nieuwe’ black lists (2015-06-01)
– Kaaiman komt in beweging, interview met Mathieu Ex, advocaat-vennoot Bij Greenille by Laga (2015-06-01)
– Voorsorteren op de Europese Erfrechtverordening (2015-06-01)
– Gesplitste aankoop: wanneer gaat de schenking vooraf aan de aankoop? (2015-05-01)
– Tweede poging tot hervorming van het Belgisch erfrecht (2015-05-01)
– RIP sterfhuisbeding in Vlaanderen! (2015-05-01)
– Verlaagde schenkbelasting op onroerende goederen (2015-05-01)
– Centraal Aanspreekpunt (CAP) weldra operationeel voor buitenlandse bankrekeningen (2015-05-01)
– Tijdelijke uitbreiding van liquidatiereserve (2015-05-01)
– Hoe staat het met de doorkijkbelasting? (2015-05-01)
– Update nieuwe Belastingregeling Nederland en Curaçao (2015-05-01)
– Aftrek van RSVZ-premies in Nederland, Hoge Raad 10 april 2015 (2015-05-01)
– Hoge Raad stelt dat wettelijke regeling waardering panden in box 3 te hoog kan uitpakken, Hoge Raad, 3 april 2015 (2015-05-01)
– Per 1 juli einde laag BTW-tarief in Nederland voor renovatie en herstel woningen (2015-05-01)
– Lezersvraag: pensioen BV gaat over tot pensioenuitkering (2015-05-01)
– Het vervolg: Ondanks schenking ouders toch hypotheekrenteaftrek, Hoge Raad, 3 april 2015 (2015-04-01)
– Rulings inzake de Belgische private stichting en de Liechtensteinse Stiftung (2015-04-01)
– De nieuwe Vlaamse Omzendbrief ‘fiscaal misbruik’ voor registratie- en erfbelasting (Bis) (2015-04-01)
– Enkel rechtbank Gent nog bevoegd inzake geschillen over erf- of registratiebelasting (2015-04-01)
– Akkoord over de hervorming van de Vlaamse schenkingsrechten (2015-04-01)
– Instructie BBI inzake fiscale rechtzettingen: nationale uniformiteit (2015-04-01)
– Politiek akkoord over de doorkijkbelasting (2015-04-01)
– Zorgvolmacht: een geruststelling voor elke senior, ook voor u? (2015-04-01)
– Ondanks schenking ouders toch hypotheekrenteaftrek (2015-04-01)
– Het erven van een onverkoopbaar pand voor de erfbelasting en voor box 3 (2015-04-01)
– Kluswerkzaamheden leiden niet tot hoge belastingheffing over appartementen (2015-04-01)
– De keuzeregeling in strijd met Europees recht (zaak Kieback), Conclusie Advocaat-Generaal HvJ EU, 5 maart 2015 (2015-04-01)
– 4. Voorbeeld eigen woning (Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen) (2015-03-01)
– Flinke rugwind voor luchthavens in grenstreek (2015-03-01)
– Partnervrijstelling ook bij recht van overgang (2015-03-01)
– Franse sociale bijdragen over inkomsten uit vermogen zijn niet toegestaan (2015-03-01)
– De eigen woningregeling voor expats (2015-03-01)
– 150 km-grens niet in strijd met Europees recht? (2015-03-01)
– Wie is verantwoordelijk voor het doorgeven van een adreswijziging in het buitenland? (2015-03-01)
– Introductie Europese Erfrechtverklaring (2015-03-01)
– Hervorming van Spaanse schenkingsrechten en successierechten voor niet-inwoners (2015-03-01)
– Tumult over de fiscale rechtzettingen (2015-03-01)
– ‘Interpretatieve beslissingen’ voor de Vlaamse erfbelasting en registratiebelasting (2015-03-01)
– De saga over de Vlaamse Omzendbrief ‘fiscaal misbruik’ voor registratie- en erfbelasting (2015-03-01)
– Nog steeds geen duidelijkheid over de contouren van de doorkijkbelasting (2015-03-01)
– 3. Keuzeregeling nieuw (Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen) (2015-02-28)
– 2. Keuzeregeling oud (Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen) (2015-02-28)
– 1. Inleiding (Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen) (2015-02-28)
– EHIC, recht op zorg in België van gepensioneerden (2015-02-01)
– Nederlandse monumentenaftrek en de Nederlandse faciliteit in de Natuurschoonwet niet in strijd met Europees recht (2015-02-01)
– Nederland heeft heffingsrecht over uitkering van Reaal (2015-02-01)
– Algemeen uitstel in Nederland voor het betalen van de belastingaanslag 2014 (2015-02-01)
– Nederlandse premies volksverzekeringen en bijdragen zorgverzekeringswet over Belgisch pensioen van Belgische inwoner (2015-02-01)
– Enkele veranderingen in de belastingwetten per 2015 (2015-02-01)
– Oude aanwas- en tontinebedingen kunnen de langstlevende zuur opbreken (2015-02-01)
– Publicatie omzettingstabellen voor het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot (2015-02-01)
– De Vlaamse schenk- en erfbelasting is er (2015-02-01)
– Wijziging BTW regels voor bestuurders-rechtspersonen uitgesteld (2015-02-01)
– Specifiek legaat in een nieuw testament (2015-02-01)
– Hof van Cassatie verbreekt gunstig arrest over een optioneel finaal verrekenbeding (2014-12-01)
– BTW regels voor bestuurders-rechtspersonen wijzigen vanaf 1 januari 2015 (2014-12-01)
– Fiscus wijzigt standpunt over toebedeling onroerend goed aan de vennoot bij liquidatie van vennootschap (2014-12-01)
– Bezwaren tegen heffing box 3 (2014-12-01)
– Vragen aan Europees Hof over verhuisboedelvrijstelling (2014-12-01)
– Ontwerp programmawet in federaal parlement (2014-12-01)
– Opname uit Stamrecht B.V. leidt tot volledige afkoop stamrecht (2014-12-01)
– Formulier Verzoek voorlopige aanslag buitenlands belastingplichtigen beschikbaar (2014-12-01)
– Diploma-erkenning verder versterkt (2014-12-01)
– Advies prejudiciële vragen over hypotheekrenteaftrek op Spaanse eigen woning (2014-11-01)
– Informatie-uitwisseling tussen België en Aruba (2014-11-01)
– Is stilzitten van de Belastingdienst automatisch begunstigend beleid? (2014-11-01)
– Wanneer wordt een perceel een eigen woning voor de hypotheekrenteaftrek? (2014-11-01)
– Beleidsnota Turtelboom licht een tipje van de sluier op (2014-11-01)
– Integratie van de successierechten en schenkingsrechten in de Vlaamse codex fiscaliteit (VCF) (2014-11-01)
– Minister van Financiën ondertekent overeenkomst automatische fiscale gegevensuitwisseling op Global Forum (2014-11-01)
– Grondwettelijk Hof handhaaft tariefverhoging van de belasting op liquidatieboni (GwH 162/2014, www.const-court.be) (2014-11-01)
– Hypotheekrenteaftrek voor Nederbelgen in 2015 (2014-11-01)
– Het regeerakkoord Michel 1: daar is de doorkijkbelasting weer! (2014-10-01)
– Belasting over de Nederlandse tweede woning bij Nederbelgen (2014-10-01)
– Belastingplan 2015 (2014-10-01)
– Nederbelg had bezwaar moeten maken (2014-10-01)
– Lagere boetes bij privégebruik auto van de zaak (2014-10-01)
– Spaanse successierechten en schenkingsrechten voor niet-verblijfhouders strijdig met het vrij kapitaalverkeer (EU Hof van Justitie 3 september 2014, C -127/12) (2014-10-01)
– Het verlaagd tarief voor KMO-dividenden schendt het gelijkheidsbeginsel niet (GwH 25 september 2014, GwH 134/2014) (2014-10-01)
– Grondwettelijk Hof buigt zich over de fiscale regularisatie – de Belgische inkeerregeling, (GwH 19 september 2014, 130/2014) (2014-10-01)
– Belgische belasting over buitenlandse vakantiewoning in strijd met het vrij kapitaalverkeer (EU Hof van Justitie, C-489/13) (2014-10-01)
– Verlaging van het verdeelrecht in Vlaanderen vanaf 1 januari 2015 (2014-10-01)
– Familierechtbank uit de startblokken (2014-10-01)
– Hypotheekrenteaftrek Nederland in 2015 (2014-09-01)
– Ruling over fiscale gevolgen van de emigratie van een Belgische vennootschap (2014-09-01)
– Overdracht familiebedrijf (2014-09-01)
– Registratierechten (2014-09-01)
– Afschaffing agglomeratiebelasting en forfaitaire gewestbelasting (2014-09-01)
– Modernisering successie- en registratierechten (2014-09-01)
– Verlaging schenkingsrechten op bouwgronden opnieuw verlengd (2014-09-01)
– Miserietaks zou opnieuw worden verlaagd tot 1% (2014-09-01)
– Woonbonus (2014-09-01)
– Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ook niet in strijd met de Rechten van de Mens (2014-09-01)
– Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht (2014-09-01)
– Ontslagvergoeding voor partieel buitenlands belastingplichtige is in Nederland belastbaar (2014-09-01)
– Belastingregeling Nederland-Sint Maarten aangekondigd (2014-09-01)
– Waar woont een zieke die in het buitenland wordt behandeld? (2014-09-01)
– SMSParking moet toch parkeergegevens afgeven aan Belastingdienst (2014-09-01)
– Aankondiging seminar: nieuwe bedreigingen hypotheekrente-aftrek voor Nederbelgen. (2014-07-26)
– Waarom het onderzoek ‘loonkostenhandicap’ (2014-07-03)
– Hoe wordt bepaald waar u sociaal verzekerd bent? Voor werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden (2014-07-01)
– Verhuur werkkamer DGA is economische activiteit voor de BTW (2014-07-01)
– Op de valreep goedgekeurd: nieuwe wettelijke criteria voor de omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot (2014-07-01)
– Circulaire omtrent vrijstelling RV op buitenlandse spaardeposito’s (2014-07-01)
– Avenant bij het Belgisch-Zwitsers Dubbelbelastingverdrag wijzigt gegevensuitwisseling (2014-07-01)
– Goedkeuringswet Protocol Nederlands-Belgisch Dubbelbelastingverdrag (2014-07-01)
– België en de Verenigde Staten ondertekenen FATCA-akkoord (2014-07-01)
– Personenbelasting: de aanrekening van de belastingvrije som voor kinderlast is ongrondwettelijk (2014-07-01)
– Belgisch Grondwettelijk Hof buigt zich over geheime commissielonenaanslag van 309% (2014-07-01)
– Belastingregeling Nederland-Curaçao (BNC) gepubliceerd (2014-07-01)
– Belastingdienst moet rente betalen over te laat uitbetaalde heffingsrente (2014-07-01)
– Navorderen kan ook als aftrekposten niet zijn gecontroleerd (2014-07-01)
– De Belgische loonkostenhandicap in Nederbelgische context (2014-06-24)
– Nieuwe VVPR-aandelen: wat met successieplanning? (2014-06-24)
– Fictief binnenlandse belastingplicht: Nederland mag uitgaan van wereldinkomen bij voorkomingsberekening (2014-06-22)
– Belangrijke wijzigingen familierecht (2014-06-01)
– Verval van tontine en aanwas bij einde relatie? (2014-06-01)
– Successierechten. Levensverzekering en echtgenoten: Rulingdienst volhardt in standpunt (2014-06-01)
– Retroactieve uitbreiding van de vrijstelling voor buitenlandse spaardeposito’s (2014-06-01)
– Nederlandse fiscale eenheid definitief in strijd met Europees recht (2014-06-01)
– Boete voor BV in België die niet voldoet aan haar aangifteplicht (2014-06-01)
– Mogelijkheden Herinvesteringsreserve (HIR) beperkt door Hoge Raad (2014-06-01)
– Nederland mag heffen in box 3 over inkomen uit buitenlands beleggingsfondsen (2014-06-01)
– Hoogte gebruikelijk loon bij activiteiten voor meerdere vennootschappen (2014-06-01)
– Crisisheffing volgens Rechtbank Den Haag niet in strijd met Europees recht (2014-06-01)
– Schenken en besparing van belastingen, deel 3 (2014-06-01)
– Verhuizen van je bedrijf van België naar Nederland (2014-05-22)
– Aanpassing besluit over behandeling buitenlandse sociale verzekering (2014-05-09)
– Aankoop van een goed in de Ardennen (2014-05-01)
– Wetgever draagt bij aan familiale rust en vrede door invoering van duidelijke richtlijnen voor de omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot (2014-05-01)
– Versoepeling van het Waalse tarief voor roerende schenkingen (2014-05-01)
– Toch nog successierechten op effecten(portefeuille) geschonken voor Nederlandse notaris? (2014-05-01)
– Register van bankrekeningen (CAP) operationeel vanaf 1 mei 2014 (2014-05-01)
– Einduitspraak sociale zekerheid zaak Van der Helder (2014-05-01)
– Dubbele woonplaats maakt dubbele heffing auto mogelijk (2014-05-01)
– Betrokkenheid bij Stichting Particulier Fonds belast in box 3 (2014-05-01)
– Waarde in box 3 van verhuurde woning is in strijd met EVRM (2014-05-01)
– Ook in Zwitserland en Singapore eindigt het bankgeheim (2014-05-01)
– Antwoord inzake AOW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2014-04-27)
– Modernisering van het erfrecht uitgesteld. Wel nieuwe regels inzake de naamgeving (2014-04-01)
– Voorstel tot wijziging Waalse successierechten gezinswoning (2014-04-01)
– De belasting op voorschotten op vereffening uitgekeerd voor 1 oktober 2014 (2014-04-01)
– Discriminatie buitenlandse spaarboekjes weggewerkt (2014-04-01)
– Vennootschapsbelasting: aangifte van betalingen aan belastingparadijzen: nu ook voor Cyprus en Luxemburg (2014-04-01)
– Aangifte personenbelasting (aj. 2014) – Meldplicht voor juridische constructies: De zwarte lijst is er! (2014-04-01)
– De 30% regeling toch (weer) voor inwoners van België ! (2014-04-01)
– Successieplanning tussen generaties met spaar- of beleggingsverzekeringen (2014-04-01)
– Schenken en besparing van belastingen, deel 2 (2014-04-01)
– Nederlandse fiscale eenheid vennootschapsbelasting in strijd met Europees recht (2014-04-01)
– Overdracht helft pensioen aan echtgenote heeft geen gevolgen voor belastingheffing (2014-04-01)
– Hypotheekrenteaftrek op vruchtgebruik eigen woning (2014-04-01)
– Inkeerregeling: samenloop wel en niet ontdekt vermogen (2014-04-01)
– Inkeerregeling groot succes (2014-04-01)
– Machtiging bij bezwaarprocedure is ook geldig in (hoger) beroep (2014-04-01)
– Schenken en besparing van belastingen, deel 1 (2014-02-28)
– Geen nultarief in de BTW zonder voldoende bewijs van export goederen (2014-02-28)
– Hervorming kindregelingen (2014-02-28)
– Kan eigen vermogen fiscaal worden geherkwalificeerd in vreemd vermogen (Deelnemingsvrijstelling) (2014-02-28)
– Hulpmiddel beoordeling woonplaats voor sociale zekerheidsverordening (2014-02-28)
– Verplicht gebruik WOZ-waarde woning voor erfbelasting niet in strijd met Europees recht (2014-02-28)
– Fiscus teruggefloten in betwistingen omtrent de sterfhuisclausule (2014-02-28)
– Exit ‘Recht op wonen in eigen streek’ (2014-02-28)
– Maatregelen inzake fraudebestrijding aangevochten voor het Grondwettelijk Hof (2014-02-28)
– Interne meerwaarde: advies rulingdienst aangepast (2014-02-28)
– Nederlandse dividendbelasting Europeesrechtelijk onder vuur (2014-02-01)
– Pensioenopbouw checken (2014-01-31)
– Nieuw paspoort 10 jaar geldig ! (2014-01-31)
– Ter beschikking stellen voor Belgische ingezetene van Goudmijn naar Valkuil? (2014-01-31)
– Curaçao voert interessante belastingfaciliteit in: Exportregeling (2014-01-31)
– Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) wel voor BV met verhuur vastgoed (2014-01-31)
– Niet alle belastingwijzigingen 2014 in voorlopige aanslag (2014-01-31)
– Prejudiciële vragen Nederlandse dividendbelasting en box 3 heffing (2014-01-31)
– Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag (2014-01-31)
– Lezersvraag over deeltijdwerken (2014-01-31)
– Grondwettelijk Hof oordeelt dat het beperkt erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende niet discriminerend is (2014-01-31)
– Geen Vlaamse successierechten meer bij wettelijke terugkeer (2014-01-31)
– Vlaamse gelijkschakeling schenkingsrechten voor exen, zorg- en stiefkinderen (2014-01-31)
– Aanpassingen Wetboek der successierechten (2014-01-31)
– Successierechten en schenkingsrechten voortaan gelijk voor alle types goede doelen (2014-01-31)
– Verstrenging van het verbod op betalingen in contanten (2014-01-31)
– Grondwettelijk Hof vernietigt fiscaal gunsttarief voor Belgische spaarboekjes (2014-01-31)
– FAQ Overgangsmaatregel liquidatiebonus (2014-01-31)
– Doorkijkbelasting voorlopig van de baan? (2014-01-31)
– Vraagtekens omtrent onrechtmatige dubbele heffing op dividenduitkering uit Nederland! (2014-01-28)
– Registreren Europese Parlementsverkiezingen (2013-12-06)
– Hervorming van het erfrecht op kruissnelheid (2013-11-30)
– FAQ lijst laatste fiscale regularisatieronde eindelijk bekend (2013-11-30)
– Annulatieberoep bij het Grondwettelijk Hof tegen het nieuw ver-laagd tarief voor KMO dividenden (2013-11-30)
– Kort uitstel voor het vastklikken van reserves aan 10% (2013-11-30)
– Uitbreiding meldingsplicht offshore vermogensstructuren – Black list geviseerde structuren – Invoering doorkijkbelasting ? (2013-11-30)
– Enkel nog EU-domiciliëring (2013-11-30)
– Toch 30%-regeling voor Duitse tandarts (2013-11-30)
– Vrijval stamrecht bij ontbonden BV? (2013-11-30)
– Dubbelgepensioneerden moeten toch bijdrage Zvw in Nederland betalen (2013-11-30)
– Liechtenstein gaat ook over tot opheffing bankgeheim (2013-11-30)
– Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet blijft overeind (2013-11-30)
– Nieuwe belastingregeling tussen Nederland en Curaçao (2013-11-30)
– Wonen in België, werken in Nederland en een beetje in België (salary split) (2013-11-30)
– De Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) voor inwoners van België steeds interessanter ! (2013-11-30)
– Grensoverschrijdende schadeclaim (2013-11-30)
– Buitenlandse private vermogensstructuren in het vizier van de Belgische fiscus (2013-11-30)
– De aangetekende e-mail (2013-11-30)
– Memorie van toelichting (bij Verzoekschrift voorziening in cassatie AOW / Wim Harkx) (2013-11-06)
– Verzoekschrift voorziening in cassatie (AOW) (2013-11-06)
– Taks-cificatie (2013-11-01)
– De regering hijst de witte vlag (2013-11-01)
– Begroting 2014 (2013-11-01)
– Grondwettelijk Hof verwerpt het annulatieberoep tegen de algemene antimisbruikbepaling (2013-11-01)
– België moet 15% roerende voorheffing ook op buitenlandse spaarrekeningen toepassen (2013-11-01)
– De BTW over zonnepalen op dak woonhuis is aftrekbaar (2013-11-01)
– KB Lux weigeraar krijgt alleen boete over het jaar 1994 (2013-11-01)
– Conclusie Advocaat-Generaal bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet (2013-11-01)
– Een EHIC van het CVZ (2013-11-01)
– Rulingdienst : verblijvingsbeding/keuzebeding onder last vormt fiscaal misbruik (ruling nr. 2013.040) (2013-10-31)
– Belasting sterfhuisconstructie opnieuw afgewezen door rechtbank (2013-10-31)
– Belangrijke wijziging Waalse fiscale regels (2013-10-31)
– België maakt zich op voor automatische gegevensuitwisseling binnen de EU (2013-10-31)
– Begrotingsafspraken van “Paars met de Bijbel” (2013-10-31)
– Cassatie AOW-kwestie, memorie van antwoord, arrest AR 2012/AR/62 (2013-10-16)
– Bestuurdersvergoedingen van vennootschappen: soms belastbaar in België, soms in Nederland (2013-10-01)
– DigiD voor Nederlanders in het buitenland (2013-10-01)
– Dividend betaald aan een buitenlandse moeder, terugbetaling van roerende voorheffing (2013-10-01)
– Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens (2013-10-01)
– Fiscaal vluchten naar Nederland ‘Fact’ of ‘Fairy tail’ (2013-10-01)
– “Regering neemt vermogens meer en meer in vizier” (2013-10-01)
– Internetstemmen maakt van ‘buitenlandse Nederlanders’ interessant kiespubliek (2013-10-01)
– Hoe anticiperen op de verhoogde belasting op liquidatieboni? (2013-10-01)
– Nieuw verlaagd tarief voor KMO-dividenden (2013-10-01)
– Dienst Voorafgaande Beslissingen 2.0? (2013-10-01)
– Brusselse regeling kondigt eindelijk afschaffing van successierechten op gezinswoning aan (2013-10-01)
– Einde van de fiscale stiefmoederlijke behandeling van ‘onechte’ stiefkinderen in Vlaanderen (2013-10-01)
– Levensverzekering belast als fictief legaat. (2013-10-01)
– Dubbele belasting op grensoverschrijdend autogebruik (2013-10-01)
– Wetsvoorstel vereenvoudiging verkeer met de Belastingdienst (2013-10-01)
– Heropening van de Nederlandse Inkeerregeling (2013-10-01)
– Evaluatie van en wijzigingen in belastingwetgeving doelvermogens (2013-10-01)
– Dieren uit dierenpark behoren tot de grondslag in box 3 (2013-10-01)
– Aanpak buitenlandse kentekens (2013-10-01)
– Geen “step-down” aanmerkelijk belang bij immigratie naar Nederland (2013-10-01)
– Prinsjesdag: Belastingplannen 2014 (2013-10-01)
– Fiscale woonplaats / centrum van levensbelangen (2013-09-30)
– Kiezen voor NL erfrecht (2013-09-11)
– Cassatie AOW-kwestie (2013-09-10)
– De Belgische Inkeerregeling (2013-09-10)
– Het Centraal Aanspreekpunt Bankgegevens: de verdere afkalving van de anonimiteit (2013-09-01)
– Goedkeuring ‘fairness tax’ (2013-09-01)
– De nieuwe doorkijkregeling: Ook de Belgische fiscus tilt de sluier op (2013-09-01)
– Tijdelijk privégebruik en volledige aftrek van voorbelasting (2013-09-01)
– Waardering van serviceflats bij overlijden (2013-09-01)
– Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’S) (2013-09-01)
– Successiewaarde antieke pot gebaseerd op latere verkoopprijs (2013-09-01)
– 30%-regeling: 150-kilometergrens niet in strijd met Europees recht (2013-09-01)
– Informatiebeschikking (2013-09-01)
– Studiefinanciering (2013-09-01)
– Mag Nederland BPM heffen op Belgische auto? (2013-09-01)
– Achternaam kind vrij kiezen (2013-09-01)
– Uitbetaling KOB toeslag (2013-09-01)
– De gesplitste aankoop terug van weggeweest ! (2013-09-01)
– Frankrijk vermindert meerwaardebelasting op tweede verblijven (2013-09-01)
– Nieuw wetsontwerp tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht (2013-09-01)
– sd (2013-09-01)
– Positieve wending in de soap omtrent gesplitste aankoop (2013-08-31)
– Nieuwe Vlaamse waarderingsmethode van beursgenoteerde effecten bij overlijden (2013-08-31)
– Step down migratie (2013-08-31)
– Step down box 2 bij migratie van België naar Nederland in strijd met EU-recht? (2013-07-01)
– Rapport Commissie Van Dijkhuizen (2013-07-01)
– Hoogte forfaitair rendement in box 3 (2013-07-01)
– Vernietiging belastingaanslag vanwege onrechtmatig verkregen bewijs (2013-07-01)
– Versoepeling saldomethode bij lijfrentes (2013-07-01)
– Liquideren van Belgische vennootschap wordt duurder (2013-07-01)
– Standpunt rulingdienst inzake Belgische private stichting (2013-07-01)
– Wettelijke regeling voor beschermde meerderjarigen (2013-07-01)
– Notionele intrestaftrek in strijd met EU-rech (2013-07-01)
– Verhoging van registratierechten in werking getreden op 1 juli 2013 (2013-07-01)
– Nieuw oldtimerstatuut (2013-07-01)
– Begrotingsakkoord 2013 (2013-07-01)
– Aangepaste fiscale regularisatie treedt in werking op 15 juli 2013 (2013-07-01)
– Zorgverzekering (2013-06-03)
– Meerwaarden op aandelen (2013-06-03)
– Hof beperkt boete voor de laat ingediende aangifte Vennootschapsbelasting (2013-06-01)
– Vermijdt de valkuilen van de nieuwe anti-misbruikbepaling! (2013-06-01)
– Belastingheffing over internationaal opgebouwd pensioen (2013-05-31)
– Hypotheekrenteaftrek heeft niet alleen voordelen maar ook nadelen (2013-05-31)
– Hypotheekrenteaftrek bij kort werken in Nederland (2013-05-31)
– Fiscus publiceert circulaire over de “rijkentaks” (bijkomende heffing op roerende inkomsten van 4%) (2013-05-31)
– Vormt de Belgische taks op omzetting van toondereffecten een verboden kapitaalsbelasting? (2013-05-31)
– Voorontwerp Programmawet: Verhoging van belasting op liquidatiebonus (2013-05-31)
– Gesplitste aankoop van onroerend goed: de Minister vraagt zijn administratie om haar standpunt te herbekijken (2013-05-31)
– Nieuwe wettelijke regeling voor beschermde meerderjarigen goedgekeurd (2013-05-31)
– Harmonisatie roerende voorheffing: ook voor lijfrente voortaan 25%? (2013-05-31)
– Lezersvraag over de Levensloopregeling (2013-05-31)
– De nieuwe Curaçaose trust (2013-05-28)
– Keuzerecht hypotheek (2013-05-28)
– De gesplitste aankoop van vastgoed (2013-05-01)
– De gesplitste aankoop van vastgoed: nieuw standpunt van de Belgische fiscus vanaf 1 september 2013 (2013-05-01)
– Parlementaire vraag over de antimisbruikbepaling in registratie- en successierechten (2013-05-01)
– Nieuwe circulaire over antimisbruikbepaling in registratie- en successierecht (white list & black list voor successieplanning aangepast ) (2013-05-01)
– Finaal verrekenbeding opnieuw aanvaard (2013-05-01)
– Bevestiging belastbaarheid AOW in België als pensioen! (2013-05-01)
– Inhoudingsplicht BVBA met directeur-grootaandeelhouder woonachtig in België en werkzaam in Nederland (2013-04-30)
– Wetsvoorstel versobering pensioenopbouw (2013-04-30)
– Verlengde navorderingstermijn voor verzwegen omzet met Nederlandse oorsprong (2013-04-30)
– Nieuw besluit erfbelasting (2013-04-30)
– Samenloop crisisheffing en levensloopregeling (2013-04-30)
– Voorwaarden vermindering pensioen in eigen beheer (2013-04-30)
– De aangifte van buitenlandse levensverzekeringen: niet voor Tak 26-producten (2013-04-30)
– Nieuw standpunt van de fiscale rulingdienst inzake meerwaarden op aandelen (2013-04-30)
– Geen bijtelling privégebruik auto voor ritten vanaf vakantieadres (2013-04-01)
– Besluit versoepeling bijzondere compensatieregeling Belgische grensarbeiders is verlengd (2013-04-01)
– Ministerraad akkoord met herziening fiscaal bestuursrecht (2013-04-01)
– Crisisheffing hoge inkomens ook voor 2014 (2013-04-01)
– Dubbele heffing bij ontkenners van een buitenlandse bankrekening (2013-04-01)
– Begroting 2013: Wat met de notionele intrestaftrek? (2013-04-01)
– Planning via huwelijksvoorwaarden (2013-04-01)
– Aangifteplicht voor buitenlandse levensverzekeringen (2013-04-01)
– Fiscale regularisatie anno 2013 (2013-04-01)
– Begrotingscontrole maart 2013 (2013-04-01)
– Autorijden gaat voor buitenlanders geld kosten (2013-04-01)
– Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit duurt minder lang maar werd moeilijker (2013-03-22)
– Wonen in België, werken in Nederland en een beetje in België (2013-03-01)
– België heffingsbevoegd over waardeveranderingen vordering (2013-03-01)
– Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over monumentenaftrek (2013-03-01)
– BTW op verbouwingen eigen woning naar 6% (2013-03-01)
– Twee uitspraken inzake doelvermogens: een Jersey Trust (Hof Amsterdam) en een Liechtensteinse Stiftung (Hoge Raad) (2013-03-01)
– Verplichte invoering werkkostenregeling uitgesteld (2013-03-01)
– Belastingheffing over de wachtdienstvergoeding voor een Nederbelg (2013-03-01)
– Uitkeringen uit een Nederlands Antilliaanse Stichting Particulier Fonds. Geen toepassing van art. 8 W.Succ (2013-03-01)
– Vrijstelling van successierechten voor maatschappelijke rechten in een vennootschap (bevak) (2013-03-01)
– De niet-geregistreerde schenking van aandelen van een familiale vennootschap en de verdachte periode van zeven jaar (2013-03-01)
– Proces-verbaal van boedelbeschrijving en meineed (2013-03-01)
– Preferentiële toebedeling van de gezinswoning bij echtscheiding wanneer de ex-echtgenoten in een stelsel van scheiding van goederen gehuwd waren (2013-03-01)
– Hervorming van de publiciteit van het huwelijkscontract en van de akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel (2013-03-01)
– Internetstemmen vanuit buitenland (2013-03-01)
– Aanpassing van de Franse meerwaardebelasting op onroerende goederen (2013-02-17)
– Lezersvraag: Hoe de AOW in de aangifte verwerken? (2013-02-14)
– Hypotheekrenteaftrek moet minimaal annuïtair (2013-01-31)
– De gevolgen van het Van der Steen-arrest (2013-01-31)
– 150 km grens in 30%-regeling wel of niet in strijd met EU-recht? (2013-01-31)
– iPads zijn voor de loonheffing computers en geen mobiele telefoons (2013-01-31)
– Bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet niet in strijd met gelijkheidsbeginsel? (2013-01-31)
– Positieve uitspraak over uitkering uit Curaçaose Stichting Particulier Fonds (2013-01-31)
– Het Hof van Cassatie en de kwalificatie van de groepsverzekering in het huwelijksvermogensrecht (2013-01-31)
– De hervorming van het erfrecht (deel I) (2013-01-31)
– De hervorming van het erfrecht (deel II) (2013-01-31)
– Andere hervormingen op juridisch vlak (2013-01-31)
– Boedelbeschrijving, eed, kennis van een handgift aan derden (2013-01-31)
– Wettelijke intrestvoet (2013-01-31)
– Wijziging van het Wetboek van Belgische nationaliteit (2013-01-31)
– Waardering van effecten in de aangifte van nalatenschap (2013-01-31)
– Successierechten bij verkrijging tussen een langstlevende ongehuwd samenwonende partner “stiefouder” en een “stiefkind” (2013-01-31)
– Koningin Fabiola en de private stichting “Fons Pereos” (2013-01-31)
– Nieuwe belastingen 2013 (2012-12-01)
– Blijft de Belgische BVBA leiden in 2013 of wordt het lijden? (2012-11-30)
– Het Vlaamse ‘wonen in eigen streek’ -criterium bij de aanschaf van een woning druist in tegen de Europese fundamentele vrijheden Het Vlaamse grond- en pandendecreet waarbij het recht tot aankoop/huur van bepaalde woningen en gronden enkel voorbehouden i (2012-11-30)
– De conserverende aanslag op aandelen rechts gepasseerd (2012-11-30)
– De Belgische federale begroting 2013 (2012-11-30)
– Belastingdienst mag andere Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) afgeven dan aangevraagd (2012-11-30)
– Afkoop pensioen door inwoner België mag worden belast in Nederland (2012-11-30)
– Nederland mag gebruikelijk loonregeling toepassen bij Belgische directeur-groot aandeelhouder (2012-11-30)
– Massaal bezwaar tegen discriminatie in de Nederlandse Successiewet (2012-11-30)
– Constructie met Nederlandse auto van de zaak mislukt (2012-11-30)
– Gezinswoning en effectieve bewoning (2012-11-30)
– Erfrecht: onwaardigheid, verwerping en plaatsvervulling (2012-11-30)
– Herroeping van schenking en testament wegens ondankbaarheid (2012-11-30)
– Verval van huwelijksvoordelen (2012-11-30)
– Woonstvergoeding (2012-11-30)
– Landverzekeringsovereenkomstenwet – inbreng en inkorting (2012-11-30)
– Zwakkeren strafrechtelijk beschermd (2012-11-30)
– Trusts in België: liaisons dangereuses (2012-11-30)
– De onbelastbaarheid van de sterfhuisclausule andermaal bevestigd (2012-11-30)
– Registratie van een onrechtstreekse schenking na het overlijden van de schenker (2012-11-30)
– Feitelijk samenwonenden en de successierechten (2012-11-30)
– Antimisbruikbepaling (vervolg) (2012-11-30)
– Overname van de “dienst” inzake registratie- en successierechten (2012-11-30)
– Terugvordering van wat aan een handelingsonbekwame is betaald (2012-10-31)
– Wijziging van de huwelijksvoorwaarden wanneer één van de echtgenoten onder voorlopig bewind is geplaatst (2012-10-31)
– Het voorlopig bewind en de privacy (2012-10-31)
– Over de omvang van alimentatie bij echtscheiding wanneer de echtgenoten aandeelhouders zijn (2012-10-31)
– Over de herwaardering van schuldvorderingen tussen echtgenoten in een stelsel van scheiding van goederen (2012-10-31)
– Wijziging Wetboek Belgische Nationaliteit (2012-10-31)
– Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen ingediend in de Kamer (2012-10-31)
– België veroordeeld in verband met roerende voorheffing en beleggingsvennootschappen (2012-10-31)
– ‘Una via’ wet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad (2012-10-31)
– Nieuwe belastingen in de maak ? (2012-10-31)
– KBLux en art. 108 Wetboek Successierechten (2012-10-31)
– En nog over art. 33 W.Succ. (2012-10-31)
– De verkoop van een onroerend goed met voorbehoud van vruchtgebruik aan een erfgenaam en de fictiebepaling (2012-10-31)
– Frankrijk (2012-10-31)
– Speciale bijdrage ISF 2012 – hervormingen 2013 (2012-10-31)
– Schenkings- en successierechten in rechte lijn: verlaging abattementen (2012-10-31)
– Inkomsten en meerwaarden gerealiseerd door niet residenten (2012-10-31)
– Geen 30%-regeling voor Duitse pijpfitter (2012-10-31)
– Verlengde navorderingstermijn bij vermogen in Zwitserland? (2012-10-31)
– Antiekliefhebber met eigen goed doelstichting (2012-10-31)
– Regeerakkoord tussen VVD en PvdA (2012-10-31)
– De nieuwe reglementering bedrijfswagens. Nieuwe FAQ zorgt voor verwarring (2012-10-31)
– Regeerakkoord en Zorgbijdrage (2012-10-31)
– De mist rond de belasting over AOW trekt op (bis) (2012-09-30)
– Emigratie met een strikte scheiding heeft meest kans op slagen (2012-09-30)
– Successiewet: vrijstelling voor iedereen, niet alleen voor bedrijfsopvolging? (2012-09-30)
– Geen saldomethode bij heffing over oude lijfrente (2012-09-30)
– Geen 30%-regeling indien niet in loondienst (2012-09-30)
– Geen belastingheffing over pensioen meer na toezegging belastingdienst (2012-09-30)
– Belastingplannen 2013 (2012-09-30)
– Tontinebeding: privatief genot brengt een verplichting tot vergoeding met zich mee (2012-09-30)
– Het eventueel vruchtgebruik bekrachtigd (2012-09-30)
– Sterfhuisclausule: de rechtspraak versus de fiscale administratie (vervolg) (2012-09-30)
– Finaal verrekenbeding 0/100: de rechtspraak versus de fiscale administratie (vervolg) (2012-09-30)
– De nieuwe programmawet gepubliceerd (2012-09-30)
– Aangifte speciaal personenbelasting: nieuwe toelichtende circulaire bij emigratie en overlijden (2012-09-30)
– Verduidelijking van de berekening van het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens (2012-09-30)
– Vlaams Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid in strijd met het Unierecht? (2012-09-30)
– Groepsverzekeringen: onderscheid tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden niet discriminerend (2012-09-30)
– Antimisbruikbepaling (vervolg 2) (2012-09-30)
– Antimisbruikbepaling (vervolg) (2012-09-30)
– Het erfrecht en de Nederbelg (2012-06-30)
– Minnelijke schikking in strafzaken: omzendbrief (2012-06-30)
– Vruchtgebruikconstructies in het vizier (2012-06-30)
– De nieuwe Curaçaose Trust: deel 2 (2012-06-30)
– De Europese Erfrechtverordening gestemd (2012-06-30)
– Programmawet gepubliceerd (2012-06-30)
– Schenking door schuldigerkenning – exit? (2012-06-30)
– Antimisbruik en successieplanning – vervolg (2012-06-30)
– Antimisbruik en successieplanning – vervolg bis (2012-06-30)
– Conserverende aanslag bij geruisloze inbreng in BV is niet toegestaan (2012-06-30)
– Nederlandse hypotheekrenteaftrek nu zonder de nadelen, indien minstens 90% inkomen afkomstig uit Nederland (2012-06-30)
– Wetsvoorstel Uitstel van betaling exitheffingen ingediend bij Tweede Kamer (2012-06-30)
– Stilzwijgend akkoord over aftrek van alimentatie (2012-06-30)
– De nieuwe Curaçaose Trust (2012-05-31)
– De hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen (2012-05-31)
– Schenken of legateren aan goede doelen (2012-05-31)
– Keuzerecht medische zorg gepensioneerde: nee, ja, nee (2012-05-31)
– Systeem vereenvoudigde aangifte personenbelasting breidt uit (2012-05-31)
– Voordelen alle aard personenwagens: een straatje zonder einde (2012-05-31)
– Vereffenen van vennootschappen wordt eenvoudiger… (2012-05-31)
– CVZ-verzekerden die buiten Europa willen reizen (2012-05-31)
– Gunstige uitspraak over behandeling SPF over periode voor inwerkintreding APV-wetgeving (2012-05-31)
– Aftrekbaarheid Belgische RSVZ en RSZ van het Nederlands inkomen (2012-04-30)
– Gelijke behandeling koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtige (KOB) gepensioneerden (2012-04-30)
– EU-Hof: BPM over buitenlandse voertuigen afstemmen op duur gebruik in Nederland (2012-04-30)
– Europa verzoekt België zijn belastingheffing op onroerende inkomsten uit buitenlandse bron te herzien (2012-04-30)
– Geen BPM bij korte privéritten in gratis leenauto (2012-04-30)
– Toepassing fictief loon onder het nieuwe Belastingverdrag (2012-04-30)
– Belgische werkgever inhoudingsplichtig voor Nederlandse bijdragen zorgverzekeringswet voor Nederlandse werknemer (2012-04-30)
– Nederlandse belastingaangifte eenvoudig, Belgische aangifte is moeilijk (2012-04-30)
– Voortgang wetgeving Nederland door val kabinet (2012-04-30)
– 30%-regeling kan ook van toepassing zijn op inkomsten die worden genoten na vertrek uit Nederland (2012-04-30)
– Nieuw ontwerp Programmawet (2012-04-30)
– Uitbreng uit het gemeenschappelijke vermogen – belastbare schenking? (2012-04-30)
– Inbreng in een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen tussen samenwoners (2012-04-30)
– Openstaande belastingschulden moeten bij overlijden worden genotificeerd (2012-04-30)
– Schenking of vererving van familieondernemingen en aandelen in familiale vennootschappen – uitvoeringsbesluit (2012-04-30)
– De antimisbruikbepaling en de successieplanning. (2012-04-30)
– Het facultatief finaal verrekenbeding 0/100 onder vuur (2012-04-30)
– Actieplan fiscale fraude (2012-04-30)
– Successierechten en goede doelen in het Waals Gewest (2012-04-30)
– De Vlaamse “miserietaks” (2012-04-30)
– Bedrijfswagens naar privé? (2012-03-31)
– Hervormingen op het vlak van aanvullende pensioenen (2012-03-31)
– Kabinet verwerpt pleidooi expats voor dubbel paspoort (2012-03-31)
– Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB) (2012-03-31)
– Pensionado’s krijgen Zvw-bijdragen terug (2012-03-31)
– Hof Leeuwarden oordeelt dat X de te late indiening van het bezwaar aan zichzelf te wijten heeft omdat hij nagelaten heeft een adreswijziging naar de belastingdienst te sturen. (2012-03-31)
– Volmacht toch vernietigbaar wanneer lastgever wilsongeschikt is? (2012-03-31)
– Opheffing discriminatie tussen echtgenoten naargelang hun huwelijksvermogensstelsel? (2012-03-31)
– Belastingadministratie niet gehouden tot naleving cassatiearresten? (2012-03-31)
– Overzicht Programmawet (2012-03-31)
– Meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting (2012-03-31)
– Verstrenging van de regels inzake onderkapitalisatie van vennootschappen (“thin cap rules”) (2012-03-31)
– Aangifte buitenlandse bankrekeningnummers (2012-03-31)
– Inwerkingtreding van de nieuwe algemene antimisbruikbepaling (2012-03-31)
– Verdere beperking van betaling in contanten (2012-03-31)
– Aangifteformulier voor de bijkomende heffing van 4% (2012-03-31)
– Schorsings- en annulatieberoep tegen de bijkomende heffing van 4% en de algemene aangifteplicht voor roerende inkomsten (2012-03-31)
– Rechtzetting inzake de aanvullende gemeentebelasting (2012-03-31)
– Beperking overdracht ongebruikte notionele intrestaftrek (2012-03-31)
– Heffing op sparen (2012-03-31)
– Megadatabank van de fiscus (2012-03-31)
– Fiscaal gunstregime voor schenking of vererving van bedrijfsvermogen (2012-03-31)
– Waardering van aandelen en effecten in de aangifte van nalatenschap (2012-03-31)
– Geen Nederlandse belastingvermindering bij uitsluitend heffing van Belgische gemeentelijke opcentiemen (2012-03-31)
– Geen vrijstelling Nederlandse premies volksverzekeringen bij in Nederland wonende weduwe met Belgisch pensioen (2012-03-31)
– De EC gaat belastingheffing op grensoverschrijdende arbeid toetsten (2012-03-31)
– Nederlands heffingsrecht over (vroeg)pensioen uit dienstbetrekking bij Rijksuniversiteit (2012-03-31)
– Wetsvoorstel introductie vermogenstoets zorgtoeslag aangenomen (2012-03-31)
– Catshuis-overleg mislukt, Kunduz-coalitie sluit begrotingsakkoord (2012-03-31)
– Teruggaaf of vergoeding van de inkomensafhankelijke Zvw bijdrage buitenland (2012-03-09)
– Basel schrijft banksector dieet voor. Strenge eisen voor een gezonde bankensector (2012-03-09)
– Remigratie naar Nederland in het zicht van de pensioenleeftijd (2012-03-09)
– Belastingregime bedrijfswagens: de theorie in de praktijk (2012-03-09)
– Coördineren met een lach én een traan (2012-03-09)
– WTCG-vergoeding bij wonen België: goed nieuws (2012-02-29)
– Recht op Nederlands studiefinanciering voor in België wonende kinderen van grensarbeiders: eigen inwoners eerst? (2012-02-29)
– Schenking aan een minderjarige onder last de geschonken goederen discretionair te laten beheren door een bank (2012-02-29)
– Toepassing van de Nederlandse huwelijksvermogenswet van 14 maart 2002 in de tijd (2012-02-29)
– Bevoegdheid van de langstlevende echtgenoot-vruchtgebruiker (zaak Hugo Claus) (2012-02-29)
– De reserve van de langstlevende echtgenoot-algemene legataris (2012-02-29)
– Verzekeringsproducten die beleggingen uitmaken – standpunt van de notarissen (2012-02-29)
– Een eigenhandig testament mag met een ongebruikelijke handtekening worden ondertekend (2012-02-29)
– Nieuwe procedure inzake vereffening-verdeling (2012-02-29)
– Europa verzoekt België formeel de vrijheden te respecteren (2012-02-29)
– Dubbelbelastingverdag België – Nederland: geen schending vrij verkeer bij loutere toepassing interne wetgeving (2012-02-29)
– Grondwettelijk Hof: registratierechten en btw (2012-02-29)
– Vlaamse inning en invordering van registratie- en successierechten vanaf 2015: gevolgen voor rulingpraktijk (2012-02-29)
– Wederzijdse schenking tussen echtgenoten – schenkingsrecht (2012-02-29)
– Kinderen van de eerstoverleden samenwonende partner die erven van de langstlevende samenwonende partner (2012-02-29)
– Duo-legaten – forse toename (2012-02-29)
– Duo-legaten – oneerlijke concurrentie (2012-02-29)
– Duo-legaten – de administratie verwerpt een praktische toepassing (2012-02-29)
– Uitkering uit een Liechtensteinse trust ingesteld door een niet-rijksinwoner (2012-02-29)
– Uitkeringen van een Belgische private stichting (2012-02-29)
– 70.000 gepensioneerden bedrogen (2012-02-09)
– Fiscale maatregelen Di Rupo I: zit de duivel in de details? (2012-02-09)
– Belangrijke arrest inzake belastbaarheid AOW-uitkeringen in België (2012-02-09)
– Tot op heden is nog niets definitief. Grondige hervorming belastingregime bedrijfswagens (2012-02-09)
– Drastische terugschroeving van de federale belastingvermindering voor energiebesparende investeringen (2012-02-09)
– Remigratie, schenking door remigrerende echtparen (2012-02-09)
– Verzoek CVZ tot intrekking ingediende bezwaarschriften (2012-02-09)
– Precisering Landverzekeringsovereenkomstenwet (2012-01-31)
– Europese erfrechtverordening – stand van zaken (2012-01-31)
– Invoering van een strengere antimisbruikbepaling (2012-01-31)
– Sterfhuisclausule en finaal verrekenbeding (vervolg) (2012-01-31)
– Inkorting termijn betaling Vlaamse successierechten en verhoging delingsrecht (2012-01-31)
– Aanpassing van de Brusselse schenkings- en successierechten aan het Europese recht (2012-01-31)
– Verhoging van de Waalse schenkingsrechten inzake roerende goederen (2012-01-31)
– Zeevisser met tijdelijke contracten houdt toch recht op bijzondere compensatieregeling grensarbeiders. (2012-01-31)
– Bijzondere compensatieregeling: één dag werken in Nederland leidt tot vervallen recht op de regeling (2012-01-31)
– Alweer een nieuw stelsel Nederlandse inkomstenbelasting op komst? (2012-01-31)
– Dividenduitkering vanuit Nederland naar België: Nederland hoeft dubbele heffing niet ongedaan te maken (2012-01-31)
– Belgische notionele interestaftrek discrimineert (2012-01-31)
– Hypotheekrenteaftrek zonder inhaal- en sanctieregeling (2012-01-31)
– Maak bezwaar tegen exitheffing (2011-12-31)
– Regeling voor exitheffing bij verplaatsing onderneming (National Grid Indus BV) (Besluit staatssecretaris 14 december 2011) (2011-12-31)
– Wijziging protocol belastingverdrag Nederland-België geratificeerd.(Brief Minister voor Buitenlandse Zaken) (2011-12-31)
– Geen heffingsvrij vermogen bij wonen in België of Duitsland. (Hoge Raad, 9 december 2011) (2011-12-31)
– Geen beroep bij de rechter mogelijk tegen afwijzing verzoek vrijstelling pensioeninhoudingen. (Hof ’s-Hertogenbosch 26 augustus 2011) (2011-12-31)
– Vragen van de Hoge Raad aan het Europese Hof van Justitie van 23 december 2011.Geen 8,3% dividendbelasting meer in relatie tot de (voormalige) Nederlandse Antillen? (2011-12-31)
– AOW toch onbelast in België?(Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, 13 januari 2012) (2011-12-31)
– Ondernemen over de grens tussen België en Nederland. Fiscale hobbels en bobbels (2011-11-30)
– Het AOW-arrest is negatief (2011-11-30)
– Het regeerakkoord Di Rupo I: evolutie of revolutie? (2011-11-30)
– Pensionado’s krijgen in hoger beroep geen gelijk (2011-11-30)
– Goed nieuws! Behoud studiefinanciering voor de kinderen van werkloos geworden grensarbeiders (2011-11-30)
– Bij adoptie van één kind: Belgische én Nederland adoptiepremie (2011-10-31)
– Europese Identiteitskaart voor gepensioneerden (2011-10-31)
– Grondige herziening van de regels inzake schenkings- en successierechten. Overdracht van een familiaal bedrijf (2011-10-31)
– In Nederland studeren met Vlaams diploma: loting medische studie in strijd met Europees recht (2011-10-31)
– Zorg Zorgen. Uitspraak over Zorgverzekering andermaal verdaagd (2011-10-31)
– Vrijstelling in de personenbelasting over een ‘eigen’ woning die in het buitenland ligt (2011-10-31)
– Schenking van bouwgronden in Vlaanderen (2011-10-31)
– Mogelijke successierechten op groepsverzekering langstlevende echtgenoot? (2011-10-31)
– Aangifte successierechten – voorafgaande schatting door deskundigen (2011-10-31)
– Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen (2011-10-31)
– De aansprakelijkheid van de wettelijke erfgenamen en de algemene legatarissen voor de successierechten van de fictieve legatarissen (2011-10-31)
– Het definitieve karakter van een aangifte van nalatenschap ten aanzien van het passief (2011-10-31)
– Verjaring inzake tekortschatting van buitenlandse goederen (2011-10-31)
– Spaanse successie- en schenkingsrechten discriminatoir ten aanzien van niet-rijksinwoners? (2011-10-31)
– Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB) (2011-09-30)
– Schendingen van het Europees Gemeenschapsrecht. Grensoverschrijdend vervoer (2011-09-30)
– Gepensioneerde Nederlanders versus Zorgverzekeringswet (2011-09-30)
– Naschrift bij “Repliek op: Lezersvraag – Dubbele heffing op pensioenuitkering” (2011-09-30)
– Remigratie, in Nederland oud worden (2011-09-30)
– Repliek op: Lezersvraag – Dubbele heffing op pensioenuitkering. (2011-09-30)
– Volmacht en wilsongeschiktheid van de lastgever (2011-09-30)
– Centraal register van huwelijksovereenkomsten. (2011-09-30)
– Uitbreiding notionele interestaftrek? (2011-09-30)
– De verkoop van het oldtimer vliegtuig (2011-09-30)
– Bedrijfsoverdracht binnen de familie: ‘slim’ is daarom nog niet ‘abnormaal’ (2011-09-30)
– De privé aankoop van een leasingwagen (2011-09-30)
– Wettelijke samenwoning – omzetting vruchtgebruik – verdelingsrecht (2011-09-30)
– Wederzijdse schenkingen – schenkingsrecht (2011-09-30)
– De 30%-regeling (2011-09-30)
– Brief staatssecretaris van Financiën 7 september / belastingplan (2011-09-30)
– Tegen uitreiking formulier opgaaf wereldinkomen is geen bezwaar en beroep mogelijk (2011-09-30)
– Conclusie Advocaat-Generaal Hoge Raad 19 augustus 2011: inhouding dividendbelasting op dividend voor Antilliaanse N.V. niet in strijd met EG-recht (2011-09-30)
– Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie 8 september 2011: Exitheffing toegestaan? (2011-09-30)
– Conclusie Advocaat-Generaal Hoge Raad 2 augustus 2011: geen aftrek heffingsvrij vermogen door inwoner van Duitsland en België (2011-09-30)
– Woning belast in box 3, omdat bewijs Nederlandse woonplaats ontbreekt. (2011-09-30)
– Woonplaats Nederland of Bonaire? (2011-09-30)
– geen verhuisboedelvrijstelling BPM. (2011-09-30)
– Inkomsten van in Engeland wonende DGA terecht. (2011-09-30)
– Conserverende aanslag voor remigrerende Fransman is terecht. (2011-09-30)
– De offshore structuur van vader en de Nederlandse belastingdienst. De nalatenschap van Erik (2011-08-31)
– Vraag van lezer: rente-belastingvrijstelling ook op Nederlandse spaarrekening? (2011-08-31)
– Grensoverschrijdende ambtenaren: afwijkende regelingen (2011-08-31)
– Gerechtelijke verdeling – nieuwe wetgeving (2011-08-31)
– Expat statuut – bijkomende verduidelijking (2011-08-31)
– Buitenlandse seminaries in vakantieoorden (2011-08-31)
– Gewesten worden inningsbevoegd voor registratie- en successierechten (2011-08-31)
– Het “sterfhuisbeding” en de fiscale administratie – vervolg (2011-08-31)
– Het Hof van Cassatie spreekt zich uit over de techniek van handgift (2011-08-31)
– Formateursnota Elio Di Rupo (2011-08-31)
– Verdere afkalving bankgeheim (2011-08-31)
– Grotere openbaarheid over de werking van de rulingcommissie (2011-08-31)
– Nadere preciseringen over het arrest Dijkman (2011-08-31)
– Het “sterfhuisbeding” en de fiscale administratie (2011-08-31)
– Uitkering uit trust is belastbaar in Belgische successierechten, Rb. Brussel 22 april 2010 (2011-08-31)
– Nieuw Vlaams decreet over de waardering van niet-genoteerde effecten (2011-08-31)
– Finaal verrekenbeding: twee recente vonnissen (2011-08-31)
– Schenking door schuldigerkenning – aftrekbare schuld, Rb. Hasselt 25 februari 2010 (2011-08-31)
– In de Europese Economische Ruimte wonende erfgenamen: geen bijkomende waarborg meer! (2011-08-31)
– Vrijstelling van successierechten voor reeds geschonken familiale vennootschap? (2011-08-31)
– Het recht van overgang en de OBV (2011-08-31)
– Verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen creëert ook opportuniteiten op het vlak van estate-planning (2011-08-31)
– Franse vermogensbelasting op aandelen van de SCI: ingrijpende wijziging (2011-08-31)
– Schumackernorm geldt voor gezinsinkomen, Rechtbank Breda 10 juni 2011 (2011-08-31)
– Opteren binnenlandse belastingplicht werkt door naar belastingverdrag, Rechtbank Breda 10 juni 2011 (2011-08-31)
– Opteren binnenlandse belastingplicht gold voor een heel kalenderjaar, Rechtbank Breda 6 juli 2011 (2011-08-31)
– Nederland hoeft een tegemoetkoming te verlenen voor in België geheven personenbelasting, Rechtbank Breda 27 april 2011 (2011-08-31)
– Heffing recht van overgang niet in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer, Rechtbank Breda 24 juni 2011 (2011-08-31)
– Woonplaats was Nederland en niet Portugal, Rechtbank Breda 27 mei 2011 (2011-08-31)
– Woonplaats in Duitsland belet BPM-heffing, Rechtbank Breda 15 juni 2011 (2011-08-31)
– Vestigingsplaats gelegen in Nederland, Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 juni 2011 (2011-08-31)
– Feitelijke vestigingsplaats is gelegen in Nederland, Gerechtshof Arnhem 24 mei 2011 (2011-08-31)
– Hebben Nederlanders recht op de gratis Omnipas 65+ van De Lijn? (2011-08-31)
– The Best of Both Worlds. Hoe de DGA simpel Nederlandse en Belgische specialiteiten kan benutten (2011-06-30)
– Welk land is verantwoordelijk voor de pensioengerechtigden: Nederland en/of België (2011-06-30)
– Zorg Zorgen. Onderzoek of het ministerie zich inspande om discriminatie te vermijden. Discriminatie door nalatigheid? (2011-06-30)
– Vraag van lezer: een pensioenuitkering boven de € 25.000 (2011-06-30)
– Ne­derlandse AOW-uitkering belast in België (2011-06-30)
– België onthult 250.000 rekeningen Europeanen (2011-06-30)
– Adreswijzigingen doorgeven aan Belgische fiscus (2011-06-30)
– Belgische gemeentelijke aanvullende heffing voorkomt IB-heffing bij Nederbelgische niet (2011-06-30)
– Toepassing belastingverdrag Nederland-België bij levensloopregeling, sociale zekerheidsuitkeringen en Europarlementariërs (2011-06-30)
– Geen aftrek van betaalde alimentatie bij buitenlandse belastingplicht (2011-06-30)
– Nederland mocht heffen over uitkering uit restbegunstiging (2011-06-30)
– Afkoop pensioen belast in Nederland (2011-06-30)
– Feitelijke leiding van beleggings-B.V. is in Nederland achtergebleven (2011-06-30)
– Geen recht op heffingskorting (2011-06-30)
– Belastingplan 2012 (2011-06-30)
– Keuzeregeling fictieve binnenlandse belastingplicht opnieuw onder vuur, Rechtbank Breda 18 april 2011 (2011-05-31)
– Voor negatieve inkomsten uit eigen woning geldt terecht de inhaalregeling, Rechtbank ’s-Gravenhage 4 mei 2011 (2011-05-31)
– Aftopregeling in belastingverdrag verduidelijkt, Rechtbank Breda 8 april 2011 (2011-05-31)
– Nieuw feit omdat emigratie niet tijdig was doorgegeven, Hof ’s-Hertogenbosch 4 maart 2011 (2011-05-31)
– Ten onrechte BPM op geleasede auto met Luxemburgs kenteken, Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2011 (2011-05-31)
– Conclusie Advocaat-generaal over BPM-naheffing: prejudiciële vragen stellen (2011-05-31)
– Duitse belastingplicht voor Nederduitse DGA, Rechtbank Arnhem 10 mei 2011 (2011-05-31)
– Fiscale agenda kabinet Rutte (2011-05-31)
– Belgische ondernemer heeft geen recht op 30%-regeling in Nederland, Rechtbank Arnhem 19 april 2011 (2011-05-31)
– Wetsvoorstel Nederlandse staatssecretaris van Financiën 13 mei 2011: verdere ondersteuning binnen Europa bij invordering van belastingschulden (2011-05-31)
– Europese Richtlijn d.d. 11 maart 2011: versoepeling fiscale gegevensuitwisseling (2011-05-31)
– Nederlandse AOW-uitkering belast in België, Hof van Beroep Antwerpen 29 maart 2011 (2011-05-31)
– Standpunt Belgische Rulingdienst 22 maart 2011 m.b.t. belastingheffing bij meerwaarde op aandelen (2011-05-31)
– Nederlands-Belgische diploma’s (2011-05-01)
– Betaal niet te veel, bijdrage buitenland Zvw! De jaarafrekening van het CVZ verder uitgediept (2011-04-30)
– Het Belgisch bankgeheim ‘New Look’ (2011-04-30)
– De Rulingdienst publiceert haar standpunt. Verkoop aandelen in B.V. na kwijtschelden conserverende aanslag: Belgische heffing over meerwaarden? (2011-04-30)
– Nederlander wil een echte Nederbelg worden! (2011-04-30)
– Zorgverzekering-perikelen (2011-04-30)
– Willem, Saartje en de goede doelen. (2011-04-30)
– Zorg Zorgen. Andermaal discriminatie, andermaal actie (2011-04-30)
– Nederlands-Belgische diploma’s. Het zal je kind maar wezen! (2011-03-31)
– Nederland discrimineert opnieuw (2011-03-31)
– Opteren of niet opteren that’s the question anno 2011 ? (2011-03-31)
– Conserverende aanslag over pensioen bij emigratie naar België, Hoge Raad 15 april 2011 (2011-03-31)
– Pensioenuitkering rijksambtenaar deels belast in Nederland, Rechtbank Breda 18 februari 2011 (2011-03-31)
– Conclusie Advocaat-generaal 17 maart 2011: Uitkering inzake restbegunstiging C-polis niet belast in Nederland (2011-03-31)
– Gebruikelijk loonregeling ook van toepassing op in Nederland werkzame DGA met Belgische houdstervennootschap, Hof Den Haag 25 maart 2011 (2011-03-31)
– Europese Commissie: Gift aan buitenlandse ANBI (2011-03-31)
– Advies Belgische Dienst Voorafgaande Beslissingen over verkoop van kasgeldvennootschappen (2011-03-31)
– Verkoop aandelen in een naar België verplaatste B.V. onbelast, Hof ’s-Hertogenbosch 5 november 2010 (2011-03-31)
– Verschuldigde inkomstenbelasting van Belgische DGA goed berekend, Hof ’s-Hertogenbosch 17 december 2010 (2011-03-31)
– Dubbele heffing successierecht (recht van overgang) niet in strijd met EG-recht, Hoge Raad 8 april 2011 (2011-03-31)
– Gehuurde kamer in Nederland leidt tot VAR-verklaring, Hoge Raad 25 februari 2011 (2011-03-31)
– Vereiste borgstelling voor buitenlandse erfgenamen in strijd met het Europees recht! (2011-03-31)
– Borgstelling (2011-03-31)
– Discriminatie (2011-03-31)
– Betwisting (2011-03-31)
– Akkoord over opheffing bankgeheim in België (2011-03-31)
– Wetsontwerp naar aanleiding van arrest Dijkman (2011-03-31)
– Vrijstelling van exit-heffing bij zetelverplaatsing in België uitgebreid (2011-03-31)
– Overdracht van pensioenkapitaal van Nederland naar België belast in België (2011-03-31)
– Sterfhuisbeding leidt niet tot heffing van successierechten, Hof van Cassatie 10 december 2010 (2011-03-31)
– Bijzondere compensatieregeling voor grensarbeiders is geen discriminatie naar nationaliteit, Hoge Raad 18 februari 2011 (2011-03-31)
– Recht op toepassing van de bijzondere compensatieregeling, Rechtbank Breda 7 februari 2011 (2011-03-31)
– Waar is de feitelijke leiding van een vennootschap gelegen? (2011-03-31)
– Inwoner van België niet in Nederland belast voor oud regime lijfrente-uitkering, Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2011 (2011-03-31)
– Nederland als nieuw belastingparadijs voor particulieren en ondernemers (2011-02-28)
– Bureau Belgische Zaken bezuinigt (2011-02-28)
– Kees, zijn BV, de gezinswoning, de ouderlijke boedelverdeling en de Belgische successierechten (2011-02-28)
– Voorstel voor Europese vennootschapsbelasting (CCCTB) (2011-02-28)
– Zin of onzin hoorzitting CVZ (2011-02-28)
– Toch indexering eigenwoningforfait: persbericht Nederlandse staatssecretaris van Financiën d.d. 28 januari 2011 (2011-02-28)
– Besluit Nederlandse belastingdienst: maximale afsluitprovisie twee keer aftrekken (2011-02-28)
– Bekendmaking aanslagen aan in buitenland wonende belastingplichtige, Hof Arnhem 18 januari 2011 (2011-02-28)
– Nationale Ombudsman 19 januari 2011: behandeling Nederlandse belastingdienst klachtwaardig? (2011-02-28)
– Bepaling fiscale woonplaats Pensionado met huizen in Portugal en Nederland, Rechtbank Leeuwarden 6 januari 2011 (2011-02-28)
– BPM-heffing na verhuizing, Hoge Raad 4 februari 2011 (2011-02-28)
– Belgisch voorontwerp van wet 18 januari 2011: opheffen bankgeheim (2011-02-28)
– Europese Hof van Justitie 10 februari 2011: ook laag Belgisch successietarief voor Duitse vereniging (2011-02-28)
– Nederlandse fiscale eenheidsregime niet in strijd met EU-recht, Hoge Raad 7 januari 2011 (2011-02-28)
– Conclusie Advocaat-generaal: conserverende aanslag pensioen toegestaan (2011-02-28)
– Is de Nederlandse fiscus heffingsbevoegd over een oud-regime lijfrenteverzekering? (2011-01-31)
– Bij een goede planning: Nederlandse box 3 heffing kinderen lager dan Belgische roerende voorheffing ouders ?! (2011-01-31)
– Gat in het fiscale hekwerk voor emigrerende DGA’s? Geen tienjaarstermijn en geen belastingheffing over aanmerkelijk belangaandelen (2011-01-31)
– AOW-gerechtigden wonend in België leveren € 400 AOW-tegemoetkoming in (2011-01-31)
– VWS wijst minnelijke schikking af (2011-01-31)
– Oud-regime lijfrente-uitkering voor een in België wonende Nederlander. Mag Nederland wel belasten? (2011-01-31)
– Tante Kaat en haar tien neven en nichten (2011-01-31)
– Europese Commissie gaat grensoverschrijdende fiscale obstakels voor burgers aanpassen (2011-01-31)
– Vlaamse regering schrapt dubbele heffing op bouwgrond (2011-01-31)
– Nederlandse belastingdienst informeert over werkkostenregeling in het buitenland (2011-01-31)
– Geen rechtsmiddelen tegen uitreiking formulier “Opgaaf wereldinkomen 2006”, Hof ’s-Hertogenbosch (2011-01-31)
– Inwonerschap naar nationaal recht hoeft niet samen te vallen met die voor verdragstoepassing, Hof Arnhem (2011-01-31)
– Kritisch controleren van voorlopige jaarafrekening CVZ (2010-12-31)
– Reactie en naschrift op het artikel “Joop, Sien en de twee piratenschepen” . Loopt het schip van Joop en Sien toch nog op een fiscale klip? (2010-12-31)
– Laat u uw gast uit Nederland betalen om naar u te rijden? (2010-12-31)
– Wesley en Loes en hun drie minderjarige kinderen (2010-12-31)
– Afkoop pré-Brede Herwaarderingslijfrenten niet belast in Nederland, Hoge Raad 25 februari 2011 (2010-12-31)
– Europese Commissie start procedure tegen Nederland inzake exitheffingen voor ondernemingen (2010-12-31)
– BPM: Beschikking Europese Hof van Justitie d.d. 29 september 2010 leidt tot uitspraak Rechtbank Breda én nieuw beleidsbesluit staatssecretaris van Financiën (2010-12-31)
– De vrijstelling van successierechten op de overdracht van een familiale onderneming.Anticipeer nu op toekomstige wijzigingen! (2010-11-30)
– Familiale successieplanning (2) Hersamengestelde gezinnen (2010-11-30)
– Incassopraktijken onder de loep. (2010-11-30)
– Zorg Zorgen. Na vijf jaar: nieuwe kansen (2010-11-30)
– Advocaat-generaal: conserverende aanslag bij emigratie over pensioen toegestaan (2010-11-30)
– Moet Nederland de in België verschuldigde gemeentelijke belastingen verrekenen?, Hoge Raad (2010-11-30)
– Europese Hof van Justitie: is de Nederlandse BPM-heffing gerechtvaardigd bij korte privé-ritten? (2010-11-30)
– Gerechtvaardigd beroep op de verhuisboedelvrijstelling van de BPM?, Hoge Raad (2010-11-30)
– Heffingsrente voor grensarbeiders terecht?, Hof Arnhem (2010-11-30)
– Recht op heffingsvrij vermogen en ouderentoeslag?, Hof ’s-Hertogenbosch (2010-11-30)
– Wetswijziging: peildatum box 3 aangepast voor buitenlandsituaties (2010-11-30)
– Wetswijziging: heffing van overdrachtsbelasting bij onroerende zaaklichamen (2010-11-30)
– Wetswijziging: middelingsregeling ook voor buitenlands belastingplichtigen (2010-11-30)
– Wetswijziging: België versobert mogelijkheid tot aftrek van giften (2010-11-30)
– Schenken en toch controle behouden over uw vermogen en de vruchten van uw vermogen? Kan dat wel? (2010-10-31)
– Familiale successieplanning (1) Joop, Sien en de twee piratenschepen (2010-10-31)
– AOW belastbaar? (2010-10-31)
– Eindarrest in zaak Gielen (2010-10-31)
– Aanvullende crisisbijdrage niet voor in België wonende grensarbeider (2010-10-31)
– Problemen met interpretatie nieuwe verordening 883/2004 voor dubbelgepensioneerden (2010-10-31)
– Verhuizen? Overweeg een Stichting Particulier Fonds! (2010-10-31)
– Zorg Zorgen. Uitspraak Europees Hof positief? (2010-10-31)
– Circulaire naar aanleiding van arrest Dijkman, dat België geen gemeentebelas­ting mag heffen op buitenlandse roerende inkomsten (2010-10-31)
– Woning van Luxemburgse ondernemer aangemerkt (2010-10-31)
– Conclusie Nederlandse Advocaat-Generaal: wordt door een conserverende aanslag de goede verdragstrouw geschonden? (2010-10-31)
– Algemene heffingskorting moet worden terugbetaald,vertrouwensbeginsel niet van toepassing, Hoge Raad (2010-10-31)
– Aan buitenlandse verzekeraar betaalde AOV-premie is aftrekbaar, Hoge Raad (2010-10-31)
– Dubbele heffing successierechten van aandelen in onroerende zaaklichaam volgens Advocaat-Generaal niet in strijd met EG-recht (2010-10-31)
– Aanpassing successierechten in gewest Brussel (2010-10-31)
– Aanvullende crisisbijdrage door grensarbeiders niet verschuldigd (2010-10-31)
– Afkoop van een pré-Brede Herwaarderingslijfrente niet belast in Nederland (2010-10-31)
– Wilsverklaringen en levenstestamenten, Nederland en België verschillen in wetgeving (2010-09-30)
– Nederland en België verschillen in wetgeving. Wilsverklaringen, levenstestamenten (2010-09-30)
– Nieuw wetsvoorstel voor het dichten van fiscale gaten bij onroerend goedvennootschappen:Degelijk metselwerk of lapmiddelen? (2010-09-30)
– Premie Zorgverzekering bij pensioen uit België en Nederland (2010-09-30)
– Laatste nieuws Fiscaal. Onderhandelingen nieuw belastingverdrag Nederland – België (2010-09-30)
– Gevolgen van de wijziging van de Nederlandse Successiewet op 1 januari 2010 (2010-09-30)
– Zelfstandigen krijgen zwangerschaps- en pensioenuitkeringen op grond van nieuwe EU-wetgeving (2010-09-30)
– Hogere minimumpensioenen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen (2010-09-30)
– Ook buitenlandse werknemers kunnen opteren voor tijdsevenredige herleiding premie-inkomen (2010-09-30)
– Geen premieplicht voor in België wonende Britse consultant die vooral werkzaam is via zijn Nederlandse BV (2010-09-30)
– Onderhandelingen nieuw belastingverdrag Nederland – België (2010-09-30)
– VAR-verklaring ook voor niet inwoners (2010-09-30)
– Feitelijke leiding van vennootschap bevond zich niet in België maar in Nederland (2010-09-30)
– Fiscale woonplaatsbepaling voor inwoner van Zwitserland (2010-09-30)
– Keuzerecht buitenlands belastingplichtigen (2010-09-30)
– Invloed Fiscale verzamelwet 2010 (Nederland) op grensoverschrijdend werken en wonen (2010-09-30)
– Tijdelijke versoepeling nieuwe BTW teruggaafprocedure (2010-09-30)
– Algemene heffingskorting door belastingdienst teruggevorderd (2010-09-30)
– BPM-vrijstelling bij verhuizing vervalt bij te snelle inruil (2010-09-30)
– Arbeidsverhoudingen in België en Nederland. Het sociale klimaat in Nederland is minder verziekt dan in België (2010-08-31)
– België klaar voor afgifte Europese rijbewijzen (2010-08-31)
– Arrest Dijkman: België mag geen gemeentebelasting heffen op buitenlandse roerende inkomsten (2010-08-31)
– Bouwen tegen 6% voortaan ook zonder geregistreerde aannemer (2010-08-31)
– Conclusie Nederlandse Advocaat-Generaal (Wattel) in Gielen-zaak (2010-08-31)
– Ook een buitenlands belastingplichtige heeft recht op middeling (2010-08-31)
– Besluit Nederlandse staatssecretaris van Financien over SPF’s (2010-08-31)
– Hoe het overlijden van een aandeelhouder ook de ondergang van de onroerend goedvennootschap betekent. (2010-08-31)
– Successieplanning met privé onroerend goed (2010-08-31)
– Grenzeloos werken (2010-06-30)
– Als emigreren een drama wordt (2010-06-30)
– Aftrek RSVZ-premies een aandachtspunt voor ondernemers/ natuurlijke personen (2010-06-30)
– Geen gemeentebelasting over rente en dividenden meer !? (2010-06-30)
– Een verslag van zesde seminar Nederbelgen voor professionele adviseurs. Nederbelgen staan nooit stil (2010-06-30)
– Bagage en vliegreis (2010-05-31)
– Buitenlandse schermvennootschap (2010-05-31)
– BTW-aftrek op onroerend goed / op basis van oppervlakte of de huurwaarde (2010-05-31)
– Bankrekening en niet-ingezetenen (2010-05-31)
– Zorg voor gepensioneerden in Europa (2010-05-31)
– Zorg Zorgen. Eindelijk gerechtigheid? (2010-05-31)
– Nederlandse pensioenen. Hof van Cassatie wijst negatief standpunt belastingadministratie af (2010-04-30)
– Ten onrechte definitieve jaarafrekening AWBZ en ZVW over 2006 bij Nederbelgen? (2010-03-31)
– Nederlands ingezetene leent uw auto. Indien uw zoon of dochter in Nederland woont, kunt u uw auto aan hem of haar uitlenen? (2010-03-31)
– Parkeren op 1 meter afstand (2010-03-31)
– Exit Nederlandse en Belgische exitheffing ondernemingen (2010-03-31)
– Vrijheid van vestiging (2010-03-31)
– Kan aannemersregistratie Europees gezien (2010-03-31)
– Lijfrente oud regime onbelast in Nederland (2010-03-31)
– Vastgoedbevaks en dividend­belasting (2010-03-31)
– Schenking bouwgronden (2010-03-31)
– Bewonerskaart Leuven (2010-03-31)
– Zorg Zorgen. Het Europese Hof stelt ook een vraag en onverwachts meer (2010-03-31)
– Premie ziektekostenverzekering voor dubbelgepensioneerden (2010-02-28)
– Zorg Zorgen. De vragen aan het Europese Hof (2010-02-28)
– Gelding arrest Miethe door nieuwe verordening. Kan slechts het woonland of evenzeer nog het werkland de werkloosheidsuitkering uitbetalen? (2010-01-31)
– Boekbespreking :Gemakkelijk middel tot invordering van onbetwiste geldelijke schuldvorderingen. Het Europees betalingsbevel. (2010-01-31)
– Voorlichtingsavond donateurs AOW-procedure . AOW-cassatie arrest (2010-01-31)
– Arrest Vanderheijden, claim aftrek eigen woning (1990-2000) (2010-01-31)
– Nieuwe Europese wetgeving met ingrijpende gevolgen voor grensoverschrijdende arbeid ! (2010-01-31)
– AOW-cassatie arrest. Belastingadministratie krijgt een herkansing (2009-11-30)
– De Nederlandse fiscus en spaartegoeden in het buitenland. Dit jaar een witte of een zwarte kerst? (2009-11-30)
– Eindejaarstips voor Nederbelgen (2009-11-30)
– Vereiste borgstelling voor buitenlandse erfgenamen in strijd met het Europese recht? (2009-11-30)
– Lezersvraag: sociale verzekeringen voor zelfstandige (2009-10-31)
– Lezersvraag over vervallen premieplicht zorgverzekering (2009-10-31)
– Doorschuiven aanmerkelijk belangclaim bij schenking aandelen (2009-10-31)
– Nederland voor EU-hof om discriminatie studiebeurzen (2009-10-31)
– Toch weer reisbijstand Eurocross voor pensioengerechtigden in België (2009-10-31)
– Buitenlandse roerende inkomsten / dubbele belasting (2009-10-31)
– Mag België aanvullende gemeentebelasting aanrekenen op buitenlandse dividenden (2009-10-31)
– Btw-regels ‘plaats van dienst’ wijzigen ingrijpend per 1 januari 2010 (2009-10-31)
– Aanpassing pensioen- en lijfrenteregime in Nederland (2009-09-30)
– Opgaaf wereldinkomen – Nieuwe ontwikkelingen (2009-09-30)
– Lezersvragen: belasting over AOW-uitkering (2009-09-30)
– Liquidatie van vennootschappen in de lift (2009-09-30)
– Registratie van het alarmsysteem (2009-09-30)
– Geld niet meer geblokkeerd na overlijden (2009-09-30)
– Geen ontslag Nederlandse werknemer wonend in België (2009-09-30)
– Ongelijke behandeling hospitalisatieverzekeringen gestopt (2009-09-30)
– Spoed vereist bij voortzetting 30%-regeling bij nieuwe werkgever (2009-09-30)
– Nederland en België gaan fiscale informatie uitwisselen (2009-09-30)
– Samenvatting met commentaar van de advocaat van gemigreerde gepensioneerden. Uitspraken Centrale Raad van Beroep in proefprocedures (2009-09-30)
– Zorgverzekering: oproep aan donateurs door Stichting S.B.N.G.B. Laatste procedure bij het Europese Hof (2009-09-30)
– Nederlanders ontdekken Vlaamse universiteiten (2009-09-01)
– De financiële crisis geeft de fiscus een tweesnijdend zwaard tegen zwart geld (2009-08-31)
– EU Commissie over dubbele heffing gemeentebelasting (2009-08-31)
– AOW-uitkering ook niet belast na vrijwillige bijdragen (2009-08-31)
– Op naar Luxemburg. Een eerste oordeel over de uitspraak van de Raad van Beroep (2009-08-31)
– Besparing premie ziektekostenverzekering (2009-06-30)
– Sociale verzekering Nederbelgen, lezersvraag werkloosheidsuitkering (2009-06-30)
– Sociale verzekering Nederbelgen: Algemene lezersvraag (2009-05-31)
– Tarieven voor EU-sms kelderen (2009-05-31)
– Verlaging BTW bij woningen (2009-05-31)
– Geen fictieve vaste inrichting (2009-05-31)
– Buitenlandse BTW teruggave eenvoudiger (2009-05-31)
– Never a dull moment (de zorgverzekering) (2009-05-31)
– BPM-naheffing op Belgische auto vernietigt ! (2009-05-31)
– Onderhoudskosten Belgisch kasteel (2009-05-31)
– Diploma´s Nederland en Vlaanderen (2009-05-31)
– Toegankelijkheid zorgstelsel (2009-05-31)
– Nederlanders in het buitenland de dupe (2009-05-31)
– Handelsbetrekkingen in Europa (2009-05-31)
– Grensarbeiders betalen teveel gemeentebelasting. Vragen aan de Europese Commissie (2009-04-30)
– Sociale verzekering Nederbelgen: studeren en sociale verzekeringen (2009-04-30)
– Lezingen nieuwe Schenk- en Erfbelasting in Roosendaal en Eindhoven . Het Nederlandse wetsvoorstel Schenk- en Erfbelasting (2009-04-30)
– Inkeerregeling: einde bankgeheim? (2009-04-30)
– Zorgverzekering naar het Europees Hof ! (2009-03-31)
– Sociale verzekering Nederlanders in België: Lezersvraag over pensioen en werken (2009-03-31)
– Over aanmerkelijk belang, pensioenen en lijfrentes. De fiscus behaalt een overwinning met de conserverende aanslag (2009-02-28)
– Waar woont u? (2009-01-31)
– Geen heffing op AOW (2009-01-31)
– Zorgverzekering naar het EU-Hof? Nederlandse gepensioneerden in het buitenland gehoord (2009-01-31)
– Kindertoeslag: nieuwe regeling voor gezinsbijslag in Nederland (2008-11-30)
– Het Nederlandse recht van overgang onder vuur (2008-11-30)
– Belgische of Nederlandse gezondheidszorg? (2008-11-30)
– Buitenlandse student pas na vijf jaar een studiebeurs (2008-11-30)
– Ziekenfonds goedkoper dan privéverzekeraar (2008-11-30)
– Europese student moet vijf jaar wachten op beurs (2008-11-30)
– Staatssecretaris de Jager vertilt zich aan nieuwe successiewetgeving (2008-11-30)
– Sociale verzekering Nederbelgen: lezersvraag werkloosheidsuitkering (2008-10-31)
– Truc van de belastingdienst (2008-10-31)
– Renneberg: de uitslag (2008-10-31)
– Vergelijkend onderzoek nettolonen en werkgeverslasten. Iedereen beter af bij werken in Nederland (2008-10-31)
– Plan uw toekomst(voorziening)! Toekomstvoorzieningen in internationaal verband (2008-10-31)
– Zorg Zorgen – naar Utrecht. “In the long run we wíll all be dead”. (2008-10-31)
– Brief staatssecretaris. De Wet schenk- en Erfbelasting (2008-10-31)
– De bestaande fictie artikelen. Wet schenkings- en erfbelasting (2008-10-31)
– Een Nederlands diploma niet erkent in België (2008-10-01)
– Wonen in België en sociale zekerheid. Kinderbijslag en studiefinanciering (2008-09-30)
– Haal Nederland in huis? (2008-09-30)
– Afstuderen aan universiteit Maastricht onvoldoende voor job bij Stad Antwerpen . Nederlands diploma niet erkent in België (2008-09-30)
– Quote: Vanwege nieuwe Nederlandse wet, nu schenken voor een optimale planning . Het recht van overgang onderuit gehaald! (2008-09-30)
– Ziektekosten en reisverzekeringen buiten Europa (2008-09-30)
– Nieuw Benelux-verdrag garandeert voortrekkersrol.Benelux Economische Unie wordt Benelux Unie in nieuw verdrag (2008-08-31)
– Grensarbeid & Pensioen (2008-08-31)
– Een levenslange lijfrente van uw eigen vennootschap.Successieplanning met onmiddellijk effect (2008-08-31)
– Vermogensstructuren voor Nederbelgen in 2008 (2008-08-31)
– Hypotheekrenteaftrek in Nederland voortaan zonder nadelen? (Deel 2) (2008-06-30)
– Vermogensstructuren voor Nederbelgen in 2008 (1) (2008-06-30)
– Sociale verzekering Nederbelgen (2008-05-31)
– De Successiewet: een oud kleed met steeds meer gaten? (2008-04-30)
– Belastingheffing bij verkoop van kasgeldvennootschappen: een gebied met voetangels en klemmen (2008-04-30)
– De Wet Schenk- en Erfbelasting (met verkrijgersbelasting) (2008-04-30)
– Ultimatum over sms’en (2008-03-31)
– De Nederlandse vrijgestelde beleggingsinstelling. (G)een alternatief? (2008-03-31)
– Cassatiegronden nog steeds niet bekend. Over de uitspraak van het Hof inzake het onbelast blijven van de AOW-uitkering (2008-03-31)
– Het Tweede Front (2008-02-29)
– Succesvrijstelling familiebedrijf: geen voorwaarde tewerkstelling in Vlaams Gewest (2008-02-29)
– Deel bestuursleden Belgische VNGB stopt. Internationale stichting gepensioneerden in het buitenland gaat door (2008-02-29)
– Rechtzaak tegen CVZ en SVB (2008-01-31)
– Masterplan Zorgverzekeringswet (Zvw) nader bekeken. Het democratisch beginsel van keuzevrijheid is een belangrijk goed voor iedere burger (2007-11-30)
– Hypotheekrenteaftrek in Nederland voortaan zonder nadelen? (2007-11-30)
– De Nederlandse vrijgestelde beleggingsinstelling. Een alternatief? (2007-11-30)
– Zorg Zorgen. Een voortgangsrapportage. De pleidooien voor de Amsterdamse rechtbank (2007-11-30)
– De keuzeregeling niet altijd voordelig (2007-10-31)
– Registratie buitenlandse manager versoepeld (2007-10-31)
– Wijzigingen in de berekening van de zorgtoeslag (2007-10-31)
– Hof vernietigt emigratieheffing dga (2007-10-31)
– Kinderopvangtoeslag en Belgische kinderbijslag (2007-10-31)
– Fiscus heeft eigen ombudsdienst (2007-10-31)
– Hdtv via de kabel (2007-10-31)
– Discriminatie successie familiebedrijven (2007-10-31)
– Nieuwe wet hospitalisatieverzekering (2007-10-31)
– Zorg Zorgen: een voortgangsrapportage. Rechtbank gaat van start, luistert de politiek eindelijk? (2007-10-31)
– Nederland in de tegenaanval met vrijgestelde vennootschap. Belgische DGA van een Nederlandse B.V. kan vrij van belasting beleggen (2007-08-31)
– Hypotheekrente altijd in aftrek? (2007-08-31)
– DGA per 1 januari 2008 uit de loonbelasting (2007-08-31)
– Leasing onder bankgeheim (2007-06-30)
– Belgische politie gebruikt snelheidskijkers (2007-06-30)
– Credit card en PIN-code (2007-06-30)
– Betalen in alle Europese winkels (2007-06-30)
– Terugname van hypotheekrente-aftrek ? (2007-06-30)
– BTW teruggave consumenten (2007-06-30)
– Huurcontract registreren (2007-06-30)
– Dubbele nationaliteit een feit vanaf 10 juni 2007. Exclusief interview met bevoegde minister laurette onkelinx (2007-05-31)
– Met ingang 1 april geldt een nieuwe meldingsplicht voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zelfstandigen en stagiairs. Het systeem heeft de naam Limosa meegekregen. (2007-05-31)
– Het hoogste recht is het hoogste onrecht, Frans Andriessen over de uitspraak Raad van State inzake de zorgverzekering (2007-04-30)
– Meldingspunt buitenlandse werknemers (2007-04-30)
– Opgaaf Wereldinkomen (2007-04-30)
– Onderstaande berichten zijn vooral van toepassing op postactieven, die ingezetene van België zijn en die één of meerdere uitkeringen vanuit Nederland ontvangen. (2007-04-30)
– Een vergelijkend onderzoek naar een aantal sociale tegemoetkomingen in de Benelux (2007-04-01)
– Tegemoetkoming kinderopvang 2007 (2007-03-31)
– Opgaaf Wereldinkomen. Hoe in te vullen? (2007-03-31)
– Nederland zal Belgische opcentiemen niet vergoeden (2007-03-31)
– De fiscale woonplaats van voetbaltrainer Guus Hiddink. Fiscale dwaling van de rechter of fiscale fraude van Hiddink? (2007-02-28)
– Spaartegoeden in Nederland en de Nederlandse en Belgische fiscus (2007-02-28)
– Zorg-Zorgen. Komkommertijd: “spoed” een rekbaar begrip (2007-02-28)
– Vrijstelling successierechten gezinswoning (2007-01-31)
– Strafrechtelijke procedure dat draait om het begrip woonplaats. Hiddink Nederbelg of niet? (2007-01-31)
– Nieuwe Pensioenwet in Nederland. Pensioen in Internationaal verband (2007-01-31)
– Wonen in België en werken in Nederland (2007-01-31)
– Dreigbrieven van het Vlaams Zorgfonds (2007-01-31)
– Gepensioneerden ontvangen vaak te weinig AOW (2007-01-31)
– Jaaropgave 2006 (2007-01-31)
– Sinds 2006 is er de basisverzekering, waarin de meeste ziektekosten gedekt zijn. (2007-01-31)