Diploma´s Nederland en Vlaanderen

In Archief by robert

Nederland en Vlaanderen gaan elkaars diploma´s en graden automatisch erkennen. Daarmee wordt het nog makkelijker om met een Nederlands diploma in Vlaanderen door te studeren of aan de slag te gaan en vice versa. Dit zijn minister Plasterk en de Vlaamse minister voor het hoger onderwijs Vandenbroucke eind april in Leuven overeengekomen. 
Dit besluit wordt vastgelegd in een verdrag tussen Nederland en Vlaanderen, nadat Vlaanderen de interne procedures heeft aangepast. Als een opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), betekent dat, dat vanaf dan die opleiding automatisch erkend is. Een student hoeft dan dus geen aanvraag tot erkenning meer in te dienen, zoals nu nog wel het geval is. 
Nu is het nog zo dat een accreditatie van de NVAO van een Nederlandse opleiding niet tot directe erkenning van diploma´s en graden op bachelor- of masterniveau in Vlaanderen en vice-versa hoeft te leiden. Met de overeenkomst tussen de beide ministers zullen bestaande erkenningsproblemen zoals bij Psychologie zijn opgelost.
Het besluit betekent niet dat de gelijkwaardigheid van de diploma’s in alle opzichten is verzekerd. Er kunnen nog aanvullende eisen worden gesteld. Dat geldt in het bijzonder bij de toegang tot door de overheid gereglementeerde beroepen. Deze eisen kunnen de specifieke inhoud van de opleiding betreffen, of bijvoorbeeld de eis van bepaalde praktijkervaring. Bijvoorbeeld de eis dat een aanvullende opleiding voor het beroep klinisch psycholoog of de ‘togaberoepen’  nodig is.
Beide ministers hebben in Leuven ook in breder Europees verband het belang van wederzijdse erkenning van diploma’s onderstreept. De erkenning kan worden bevorderd door samenwerking op het gebied van kwaliteitszorg en via accreditatie-organisaties. Hoe beter de erkenning van diploma’s is geregeld, hoe makkelijker het is voor studenten en alumni om in andere landen te studeren of te gaan werken.

hits=2= / id=1631=