Sluit privaat vastgoed in de familiale vennootschap het fiscaal gunstregime dan toch niet uit?

In Archief by robert

In het Vlaamse Gewest kunnen de aandelen van een familiebedrijf onder bepaalde voorwaarden geschonken worden met vrijstelling van schenkbelasting of vererven aan een vlak tarief van 3% of 7% erfbelasting. Bij de beoordeling van de toepassingscriteria van dit fiscale gunstregime heeft de Vlaamse Belastingdienst zich in het verleden echter steevast streng opgesteld indien er privaat vastgoed aanwezig is in het …

Nederland mag blijven heffen over naar Malta verhuisde vennootschap

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 13 maart 2020 Op het moment dat een vennootschap naar Nederlands recht is opgericht, mag er naar Nederlands recht altijd over de winsten van die vennootschap geheven worden. Zelfs als die vennootschap wordt verplaatst naar het buitenland, dan kan Nederland blijven heffen en kan Nederland de vennootschap fiscaal blijven volgen.Meestal wordt het ingewikkeld om vanuit het buitenland nog …

Ook gebruikelijk loon bij net opgerichte vennootschap met lage omzet

In Archief by robert

Hoge Raad, 24 april 2020 Op het moment dat een DGA werkzaamheden verricht voor zijn vennootschap dan wordt hij geacht een gebruikelijk loon aan zichzelf. Dit gebruikelijk loon bedraagt ten minste € 46.000 (2020). Als dat hoger is, moet worden uitgegaan van 75% van de best betaalde werknemer of van het loon van een vergelijkbare dienstbetrekking. € 46.000 is dus …

Kwalificerende buitenlands belastingplichtige kan slechts de helft van de hypotheekrente aftrekken

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 december 2019 Het vervallen van de oude keuzeregeling en de introductie van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht is voor velen een achteruitgang geweest. Met name de eis dat -om recht te kunnen hebben op Nederlandse aftrekposten (hypotheekrenteaftrek)- ten minste 90% van het totale inkomen belast moet zijn in Nederland, blijkt in de praktijk regelmatig een lastige hobbel te …

Hypotheekrenteaftrek en Corona

In Archief by robert

De voorwaarden van de Nederlandse hypotheekrenteaftrek zijn de laatste jaren telkens strenger geworden. Sinds 2013 geldt voor nieuwe eigen woningleningen dat die in beginsel in 30 jaar (ten minste annuïtair) moeten worden afgelost. Als er niet aan deze aflossingseis wordt voldaan, dan kan het recht op hypotheekrenteaftrek komen te vervallen.Tijdens de crisis zullen een aantal eigen woningbezitters in de problemen …

Fiscale Coronareserve

In Archief by robert

Een nieuwe aangekondigde mogelijk is om in de vennootschapsbelasting gebruik te maken van een Coronareserve. Deze regeling is dus vooral op BV’s en NV’s gericht. Voor veel ondernemingen zal 2020 tot een verlies leiden. Dit verlies kan in beginsel worden verrekend met de winsten uit 2019. Omdat er pas in de loop van 2021 aangifte over 2020 zal worden gedaan, …

Gebruikelijk loon omlaag tijdens Corona

In Archief by robert

In Nederland is het heel gebruikelijk dat iemand gaat ondernemen met tussenkomst van zijn eigen BV. Hij wordt dan de directeur en de enig aandeelhouder van de BV. In een dergelijk geval, waarbij hij ten minste een 5%-belang heeft in een eigen vennootschap, is de aandeelhouder-bestuurder (de DGA) volgens Nederlands belastingrecht verplicht zichzelf een gebruikelijk loon uit te betalen van …