Website voor particulier of bedrijf: grensoverschrijdende zaken rondom de België – Nederland grens. Informatie uit het NederBelgischMagazine: zie het ‘Archief’ (Disclaimer)

Hof van Cassatie inzake de AOW.

In een arrest van 5 mei 2017 bevestigt het Hof van Cassatie dat een A.O.W.-uitkering slechts kwalificeert als een in België belastbaar pensioen indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid.

De heer S. woonde tot 1974 in Nederland, met een onderbreking van najaar 1966 tot najaar 1968. Vanaf zijn 15-jarige leeftijd – in 1952 – bouwde de heer S. als inwoner van Nederland rechten op voor een A.O.W.-uitkering.
lees meer …..

Nieuwe rechtsgrond om AOW te belasten

Zoals u wellicht bekend, heeft het Hof van Cassatie bij arrest van 5 mei 2017 geoordeeld dat de AOW-uitkering in België slechts kwalificeert als een in België belastbaar pensioen, indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid. Daarmee bevestigt het Hof van Cassatie de eensgezinde visie van de Belgische rechtspraak terzake. Volgens de Belgische rechtspraak is een AOW-uitkering belastbaar als pensioen, wanneer er voorheen een
lees meer …..

Ontvang de nieuwsbrief over belangrijke kwesties !

Het NederBelgischMagazine biedt aan Nederlanders in België maandelijks informatie in de categorie ‘need to know’ en ‘nice to know’. Voor veel van hun fiscaal-juridische, verzekeringtechnische en financiële vraagstukken, biedt dit maandblad een combinatie van oplossingen en mogelijkheden. Maar het magazine geeft ook voorlichting over België: over culturele verschillen tussen Belgen en Nederlanders, over historische banden tussen de twee landen, toerisme, kunst, evenementen en lifestyle.
Het magazine verschijnt 10 keer per jaar. Een jaarabonnement is € 69. Het eerste kennismakingsjaar: € 48. Voor een abonnement mail uw adresgegevens naar info@nbu.be

Verschenen nieuwsbrieven