Website voor particulier of bedrijf: allerlei grensoverschrijdende zaken rondom de België – Nederland grens. Informatie uit het NederBelgischMagazine vindt u terug in het ‘Archief’

Hof van Cassatie over AOW wel of niet belast

Al jaren procederen Nederlanders in België tegen de Personenbelasting op hun AOW-uitkering. Het geschil met de Belgische belastingadministratie gaat specifiek om de vraag of de AOW betrekking heeft op een beroepswerkzaamheid.

Nooit in Nederland gewerkt
Na aanvankelijke afwijzingen bij de Administratie en de Rechtbank van Eerste Aanleg heeft het Hof van Beroep te Antwerpen op 4 december 2012 de heer Mattens in het gelijk gesteld. Mattens heeft tot na zijn studie in Nederland gewoond, waar hij geen beroepsactiviteit heeft uitgeoefend. Hierna is hij geëmigreerd naar België en heeft daar altijd gewerkt. Het Hof van Beroep oordeelde dat zijn AOW-uitkering onbelastbaar is, omdat de uitkering uitsluitend verband houdt met het feit dat hij gedurende een gedeelte van zijn leven in Nederland heeft gewoond. De Administratie is in cassatie gegaan.

Er zijn op 4 februari 2016 twee arresten van het Hof van Cassatie van België gewezen over het al of niet belasten van een AOW-uitkering in België als pensioen. In het dossier van de heer W. Mattens (tot het einde van zijn studie in Nederland gewoond, hierna geëmigreerd naar België en daar gewerkt) heeft het
lees meer …..


Ontvang de nieuwsbrief over belangrijke kwesties !

Het NederBelgischMagazine biedt aan Nederlanders in België maandelijks informatie in de categorie ‘need to know’ en ‘nice to know’. Voor veel van hun fiscaal-juridische, verzekeringtechnische en financiële vraagstukken, biedt dit maandblad een combinatie van oplossingen en mogelijkheden. Maar het magazine geeft ook voorlichting over België: over culturele verschillen tussen Belgen en Nederlanders, over historische banden tussen de twee landen, toerisme, kunst, evenementen en lifestyle.
Het magazine verschijnt 10 keer per jaar. Een jaarabonnement is € 69. Het eerste kennismakingsjaar: € 48. Voor een abonnement mail uw adresgegevens naar info@nbu.be