Online dilemmatoets voor Nederlanders en Belgen

Dit is een test hoe goed u als Nederlander of als Vlaming, uw collega's met een andere (Belgische resp. Nederlandse) nationaliteit kunt inschatten. Bespreking van de resultaten op de werkvloer leidt - naast de nodige hilariteit - vaak tot verbazing omdat u veelal vanuit een stereotype beeld handelt. Inzicht leidt tot meer samenwerking, miscommunicatie juist tot tegenwerking.

U leest zo dadelijk 10 situaties of stellingen. Er zijn telkens 4 antwoordmogelijkheden. We vragen u eerst aan te klikken wat uw eigen keuze hier is. Vervolgens is de vraag wat u denkt dat de Belgen in meerderheid kiezen voor het geval u zelf Nederlander bent, of wat u denkt dat de Nederlanders kiezen voor het geval u zelf Belg bent.
Aan het einde van deze toets e-mailen wij u de resultaten gemeten bij een groot dienstverlenend bedrijf. De verdeling tussen Nederlanders en Belgen was respectievelijk 60% vs 40%.

Graag uw voor- en achternaam Bent u BE of NL (Belg of Nederlander)? E-mailadres (verplicht)
1A U bent als manager verantwoordelijk voor het meer klantgericht maken van uw afdeling. Daartoe voert u onder meer de stelregel in dat al uw medewerkers een minimaal aantal uren per week dienen te besteden aan rechtstreeks klantencontact. Enkele van uw medewerkers komen naar u toe met de mededeling dat zij dit absoluut niet zien zitten, want dat hebben ze nooit gedaan, dat is voor hen compleet tijdverlies en zij hebben heel andere gedachten over klantgerichtheid. Wat is uw reactie?
1B Vul hieronder in wat u denkt dat uw collega's met de andere nationaliteit (Belgen als u Nederlander bent of vice versa) in uw bedrijf of afdeling gemiddeld zullen antwoorden op vraag 1A
2A Welke van de onderstaande uitspraken over leidinggeven zou u persoonlijk het meest voor uw rekening nemen?
2B Vul hieronder in wat u denkt dat uw collega's met de andere nationaliteit (Belgen als u Nederlander bent of vice versa) in uw bedrijf of afdeling gemiddeld zullen antwoorden op 2A.
3A Welke van de volgende omgangsvormen vindt u op kantoor het meest passend?
3B Vul hieronder in wat u denkt dat uw collega's met de andere nationaliteit (Belgen als u Nederlander bent of vice versa) in uw bedrijf of afdeling gemiddeld zullen antwoorden op 3A.
4A U weet dat een collega weinig inspanning levert: komt vaak te laat op het werk, gaat vaak eerder weg, laat veel werk liggen… Hoe gaat u hiermee om?
4B Vul hieronder in wat u denkt dat uw collega's met de andere nationaliteit (Belgen als u Nederlander bent of vice versa) in uw bedrijf of afdeling gemiddeld zullen antwoorden op 4A.
5A U bent het met een collega manager van een andere vestiging absoluut oneens over het te voeren beleid. Dat heeft al enkele keren tot problemen geleid in directieoverleg. Wat doet u?
5B Vul hieronder in wat u denkt dat uw collega's met de andere nationaliteit (Belgen als u Nederlander bent of vice versa) in uw bedrijf of afdeling gemiddeld zullen antwoorden op 5A.
6A Welke betekenis heeft werken vooral voor u?
6B Vul hieronder in wat u denkt dat uw collega's met de andere nationaliteit (Belgen als u Nederlander bent of vice versa) in uw bedrijf of afdeling gemiddeld zullen antwoorden op 6A.
7A Als verkoopmanager kunt u dit jaar een extra bonus geven aan iemand van uw verkoopteam. Op wie van de volgende teamleden zou uw keuze vallen?
7B Vul hieronder in wat u denkt dat uw collega's met de andere nationaliteit (Belgen als u Nederlander bent of vice versa) in uw bedrijf of afdeling gemiddeld zullen antwoorden op 7A.
8A U bent personeelsdirecteur van een groot bedrijf en ieder jaar kiest u één thema dat bedrijfsbreed bijzondere aandacht krijgt. Welke van de volgende thema’s zou uw voorkeur hebben voor het komende jaar?
8B Vul hieronder in wat u denkt dat uw collega's met de andere nationaliteit (Belgen als u Nederlander bent of vice versa) in uw bedrijf of afdeling gemiddeld zullen antwoorden op 8A.
9A U zou een deal willen maken met een bedrijf dat wereldwijd apparaten verkoopt, waarin uw technologie ingebouwd zou kunnen worden. De contacten zijn in een pril stadium maar niet onwelwillend. Hoe pakt u dit verder aan?
9B Vul hieronder in wat u denkt dat uw collega's met de andere nationaliteit (Belgen als u Nederlander bent of vice versa) in uw bedrijf of afdeling gemiddeld zullen antwoorden op 9A.
10A Als een bedrijf beschikt over pennen met eigen logo-opdruk, om zijn naamsbekendheid te bevorderen, zal niemand het diefstal vinden wanneer een werknemer er wat mee naar huis neemt voor de kinderen. Tenzij het om dure pennen gaat…. Welke van de volgende uitspraken over privégebruik van bedrijfsmiddelen drukt het meest uw opvatting uit?
10B Vul hieronder in wat u denkt dat uw collega's met de andere nationaliteit (Belgen als u Nederlander bent of vice versa) in uw bedrijf of afdeling gemiddeld zullen antwoorden op 10A.