Online dilemmatoets voor Nederlanders en Belgen

Dit is een test hoe goed u als Nederlander of als Vlaming, uw collega's met een andere (Belgische resp. Nederlandse) nationaliteit kunt inschatten. Bespreking van de resultaten op de werkvloer leidt - naast de nodige hilariteit - vaak tot verbazing omdat u veelal vanuit een stereotype beeld handelt. Inzicht leidt tot meer samenwerking, miscommunicatie juist tot tegenwerking.

U leest zo dadelijk 10 situaties of stellingen. Er zijn telkens 4 antwoordmogelijkheden. We vragen u eerst aan te klikken wat uw eigen keuze hier is. Vervolgens is de vraag wat u denkt dat de Belgen in meerderheid kiezen voor het geval u zelf Nederlander bent, of wat u denkt dat de Nederlanders kiezen voor het geval u zelf Belg bent.
Aan het einde van deze toets e-mailen wij u de resultaten gemeten bij een groot dienstverlenend bedrijf. De verdeling tussen Nederlanders en Belgen was respectievelijk 60% vs 40%.

Graag uw voor- en achternaam Bent u BE of NL (Belg of Nederlander)? E-mailadres (verplicht)