Het aantrekkelijk belastingregime in België voor aanvullende pensioenen.
AOW belastbaar? Fiscaal regime van AOW in België.
Belastingaangifte 2016 voor Nederlanders in België
Exit voordelig schenken onder voorbehoud van vruchtgebruik

Belgen en Nederlanders: business to business
Vlaamse fiscus viseert schenking met voorbehoud van vruchtgebruik (apr 2016)
 
1. Waarover gaat het? Bedekte bevoordeling.

(video) (artikel)

 
2. Over welke schenkingen gaat het concreet?

(video) (artikel)

Schenken voor een Nederlandse notaris

Kiezen voor het Belgische of Nederlands erfrecht

De conserverende aanslag (NL) op aandelen van tien jaar naar levenslang

AOW wel of niet belast
Dividend uit NL onbelast

Familiebedrijf schenken, vererven?

Cultuur-verschillen België-Nederland

Wie krijgt inzage in het Europese register
dat personen koppelt aan vennootschappen, trusts, etc ?

Waar moet ik zijn in Europa? Een bruto/netto berekening voor 6 landen

Kaaimantaks, doorkijkbelasting

Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen (sep 2014)