Tweede Kamerverkiezingen 2021: 17 maart of uitgesteld?

In Archief by robert

Breng je stem uit
In principe zijn op woensdag 17 maart 2021 de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ook vanuit het buitenland kan je stemmen. Als je al geregistreerd staat als kiezer buiten Nederland, dan heb je al automatisch informatie en documenten ontvangen die je nodig hebt om te kunnen stemmen. Je hoeft daar niets te doen. Je moet al een e-mail hebben ontvangen; zie hieronder. Zo niet, dan moet je je (opnieuw) registreren.

Uitstellen?
Bij diverse Tweede Kamerfracties schijnt al gepolst te zijn om de Tweede Kamer verkiezingen te verschuiven naar een later datum. Het zou zelfs verschoven kunnen worden naar oktober 2021, dus 7 maanden later. Op moment van dit schrijven (16 januari) wordt nog uitgegaan van 17 maart.

Nog niet geregistreerd?
Heb je je nooit geregistreerd of was dit vóór 1 april 2017 bij de Tweede Kamerverkiezing van 2017? Dan moet je je opnieuw registreren. Als je wil stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021, zorg dan dat de gemeente Den Haag uiterlijk 3 februari 2021 je ondertekende formulier en een kopie van je identiteitsdocument heeft ontvangen. Als je je later aanmeld, dan kan je niet meer als kiezer buiten Nederland stemmen op 17 maart 2021.

Verhuisd?
Weet je niet zeker of je geregistreerd staat als kiezer buiten Nederland? Weet je niet meer wanneer je je hebt geregistreerd? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag: zie webadres onderaan. De medewerkers kunnen controleren of je geregistreerd staat als kiezer.
Wil je je gegevens aanpassen? Bijvoorbeeld je (e-mail)adres of hoe je het stembiljet wil ontvangen? Vul dan een wijzigingsformulier in; zie onderstaand webadres.

E-mail en briefstembewijs
Als je al geregistreerd stond, dan heb inmiddels je je briefstembewijs per post hebben ontvangen en onderstaand e-mail:
Geachte heer, mevrouw,
Op woensdag 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. U staat geregistreerd als kiezer buiten Nederland en kunt bij deze verkiezing stemmen.
U staat automatisch geregistreerd om te stemmen per brief. Maar u kunt er ook voor kiezen om een andere kiezer een volmacht te geven om voor u te stemmen of om een kiezerspas aan te vragen en zelf in Nederland te stemmen.
Er zijn meer manieren om te stemmen. Bekijk goed welke manier het beste bij uw situatie past.
Met vriendelijke groet, de projectmanager Kiezers buiten Nederland

Stemmen per brief (standaard)
Je staat automatisch geregistreerd om te stemmen per brief. Op 23 december 2020 werd per post je briefstembewijs verstuurd. Dit is het bewijs dat u mag stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezing. Bewaar je briefstembewijs goed. Je hebt dit later nodig om je stem te kunnen uitbrengen.
Ongeveer vier weken voor de verkiezingsdag staat vast welke partijen en kandidaten er mee doen aan de verkiezing. Dan pas kan het stembiljet worden gemaakt. Onmiddellijk daarna word je het stembiljet toegezonden. Dat gaat standaard per e-mail, maar kan ook per post als je dat bij je registratie hebt aangegeven.
Pas als je het briefstembewijs én het stembiljet hebt ontvangen, kan je stemmen. Je ontvangt bij het stembiljet uitleg over hoe je jouw stem uitbrengt. Je stem moet uiterlijk op 17 maart 2021 om 15.00 uur lokale tijd ontvangen zijn bij het briefstembureau in Den Haag. Je kan je stem ook opsturen naar of afgeven bij een Nederlandse ambassade. In dat geval moet je stem uiterlijk op vrijdag 5 maart 2021 door de ambassade zijn ontvangen.

Twee andere manieren
Het stemmen per brief gebeurt standaard per post. Stem je liever niet per brief? Dan kan je ervoor kiezen om te stemmen via een volmacht of met een kiezerspas.

Grensregio: kiezerspas
Een kiezerspas is een pas waarmee je bij een stembureau in een Nederlandse gemeente stemt. Dit kan handig zijn als je in de grensregio woont of als je op de dag van de verkiezing in Nederland bent. Als je bij de Tweede Kamerverkiezing met een kiezerspas wilt stemmen, dan moet je hiervoor een formulier invullen. Dit kan tot en met woensdag 3 februari 2021. Jouw kiezerspas wordt naar het adres gestuurd dat je hebt opgegeven. Met de kiezerspas kan je overal in Nederland stemmen. Heb je bij een eerdere verkiezing met een kiezerspas gestemd? Dan moet je voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 toch opnieuw tijdig een kiezerspas aanvragen.

Volmacht
Bij het stemmen via een volmacht laat je iemand anders in een Nederlandse gemeente voor je stemmen. Dat heet machtigen. Die persoon in Nederland moet zelf ook gaan stemmen. Wanneer je bij de Tweede Kamerverkiezing iemand wilt machtigen om namens jou te stemmen, dan moet je hiervoor een formulier invullen. Dit kan tot en met woensdag 3 februari 2021. Heb je bij een eerdere verkiezing via een volmacht gestemd? Dan moet je voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 toch opnieuw tijdig een volmachtbewijs aanvragen.

www.stemmenvanuithetbuitenland.nl