De fiscale woonplaats van voetbaltrainer Guus Hiddink. Fiscale dwaling van de rechter of fiscale fraude van Hiddink?

In Archief by robert

De rechtbank ‘s-Hertogenbosch heeft voetbaltrainer Guus Hiddink eind februari veroordeeld voor het doen van een onjuiste belastingaangifte over de periode van 1 januari 2003 tot en met 26 augustus 2003. Zijn straf bestaat uit een geldboete van 45.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De rechtbank nam bij het bepalen van de straf in aanmerking dat Hiddink aanvankelijk …

Spaartegoeden in Nederland en de Nederlandse en Belgische fiscus

In Archief by robert

Spaartegoeden hoeft u als ingezetene van België niet aan te geven op uw Nederlands aangiftebiljet. Inkomsten uit vermogen, onroerend goed uitgezonderd, zijn namelijk belast in het woonland, dus België. Met ingang van augustus 2005 geeft Nederland aan België door, wat in België woonachtige burgers in Nederland aan rente ontvangen hebben. Mogelijkerwijs verkeert u in de veronderstelling, dat u niets aan …

Zorg-Zorgen. Komkommertijd: “spoed” een rekbaar begrip

In Archief by robert

Nadat op 19 december de pleidooien voor de Raad van State inzake het keuzerecht werden gehouden, heerst er stilte. Ofschoon er een uitspraak in deze “spoedprocedure” werd toegezegd per 30 januari, kondigde de Raad rond die datum aan dat de uitspraak nog maximaal zes weken op zich zou laten wachten. Dat zou dus uiterlijk 13 maart moeten zijn. Tevens liet …