Bedrijfsopvolgingsregeling ook van toepassing bij een fictieve onroerende zaak

In Archief by robert

Hof Arnhem-Leeuwarden, 15 augustus 2017   Ook het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een uitspraak gedaan over de bedrijfsopvolgingsregeling. In deze zaak was het niet meer in geschil dat de onroerende zaken in de vennootschap een materiële onderneming vormden. In deze zaak ging het om iets anders: de vraag was namelijk of er wel of niet overdrachtsbelasting geheven kon worden bij de …

Vastgoedbedrijf kwalificeert voor de bedrijfsopvolgingsregeling

In Archief by robert

Hof Den Haag, 19 juli 2017 De bedrijfsopvolgingsregeling in Nederland maakt het mogelijk om met fiscale voordelen ondernemingen onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan de volgende generaties via vererving of via schenking. Wel gelden er bijkomende voorwaarden, afhankelijk van de exacte situatie. Als een overdracht van een onderneming in aanmerking komt voor de faciliteiten, dan zijn de belangrijkste fiscale …

Nederland heft terecht over pensioen inwoner Portugal

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 februari 2017 Een inwoner van Portugal ontvangt een pensioen uit Nederland. Bij de opbouw in Nederland is dit vrijgesteld geweest cq. zijn de premies in Nederland in aftrek gebracht. De bedoeling is dat het pensioen bij uitkering wordt belast. Het pensioenartikel van het belastingverdrag met Portugal heeft gelijkenissen met het pensioenartikel in het verdrag met België. De …

Onroerend goed in een burgerlijke maatschap: wat zijn de fiscale gevolgen

In Archief by robert

In een Voorafgaande Beslissing van 2 augustus 2017 heeft Vlabel zich voor het eerst uitgesproken over de fiscale gevolgen van een burgerlijke maatschap met onroerend goed. De feiten Het gaat om de inbreng door echtgenoten (gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen) van meerdere onroerende goederen (appartement, gezinswoning en enkele percelen grond) in een burgerlijke maatschap. De onroerende …

De nieuwe Erfwet en de mogelijke ‘verklaring tot behoud’ van oude regels

In Archief by robert

Nieuwe erfwet vanaf 1 september 2018 De nieuwe Erfwet treedt pas in werking op 1 september 2018. Het is dus nog even wachten vooraleer we ze effectief moeten toepassen.   Wat met ‘oude’ schenkingen? Zij die onder de oude wet schenkingen deden, vragen zich uiteraard af wat er met die oude schenkingen gaat gebeuren. Vallen ze vanaf 1 september 2018 …

Zomerakkoord regering Michel: hervorming vennootschapsbelasting

In Archief by robert

In het zomerakkoord van de regering Michel is voorzien in een substantiële hervorming van de vennootschapsbelasting. Essentie van deze hervorming is een graduele tariefverlaging voor alle vennootschappen, met extra stimuli voor KMO’s en eenmanszaken. Ter financiering voorziet het akkoord in een uitbreiding van de belastbare basis, waarbij het aantal complexe aftrekposten gereduceerd zal worden. Hierna worden de belangrijkste wijzigingen op …

Het nieuwe erfrecht: eindelijk baas over je erfenis?

In Archief by robert

De lang verwachte en aangekondigde hervorming van het Belgische erfrecht is een feit. De Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de erfenissen en de giften werd immers gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en zal van toepassing zijn op alle overlijdens na 31/8/2018. Met de voorgenomen hervorming tracht men tegemoet te komen aan de actuele noden van onze …