De nieuwe Curaçaose Trust

In Archief by robert

Met ingang van 10 oktober 2010 bestaan de Nederlandse Antillen niet langer. Sinds dat moment zijn niet alleen Aruba, maar ook St. Maarten en Curaçao ieder een afzonderlijk land binnen het Koninkrijk. De kleinere drie eilanden van de voormalige Antillen zijn onderdeel geworden van Nederland. Het feit dat (onder andere) Curaçao een zelfstandig land binnen het Koninkrijk is geworden, betekent …

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen

In Archief by robert

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen is een nieuw mechanisme in de Loonbeschermingswet, waarmee werknemers en inspectiediensten in bepaalde sectoren zware loonstekorten of onderbetalingen kunnen verhalen op de betrokken werkgevers. Wanneer een onderaannemer geen of te lage lonen uitbetaalt, zal de opdrachtgever of de aannemer van de werken hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Zowel de betrokken werknemers als de sociale inspectiediensten kunnen …

Schenken of legateren aan goede doelen

In Archief by robert

Schenken of legateren aan een goed doel? Bij klanten van Van Lanschot bestaat regelmatig de wens om bij leven te schenken aan een goed doel of te regelen dat na overlijden een bedrag wordt nagelaten aan een goed doel. Dit laatste noemen we legateren. Schenkingen bij leven aan een goed doel Schenking van roerend vermogen aan een goed doel kan …

Keuzerecht medische zorg gepensioneerde: nee, ja, nee

In Archief by robert

Gepensioneerden met Nederlandse pensioenen – die in België wonen – hebben recht op medische verstrekkingen in België (woonland) ten financiële laste van Nederland (pensioenland). In België hebben zij recht op medische verstrekkingen alsof zij in België verzekerd zouden zijn. De gepensioneerden betalen in Nederland (pensioenland) aan het CVZ (bevoegd orgaan) een bijdrage voor de medische zorg. Deze dwingende ’bekostigingsregels’ staan …

Systeem vereenvoudigde aangifte personenbelasting breidt uit

In Archief by robert

Het is weer zover! De meesten onder jullie ontvingen recentelijk het welbekende aangifteformulier in de personenbelasting. Anderen die reeds via elektronische weg hun jaarlijkse aangifte indienden, krijgen in de regel de “bruine enveloppe” niet meer thuis bezorgd. Dit jaar is de uiterlijke datum voor indiening 28 juni voor de papieren versie en 18 juli voor de elektronische aangiften via Tax-on-Web. …

Voordelen alle aard personenwagens: een straatje zonder einde

In Archief by robert

Omtrent de voordelen van alle aard inzake een ter beschikking gesteld voertuig, is sedert de nieuwe regering Di Rupo I al heel wat te doen geweest! Er kan op zijn minst gesteld worden dat de vernieuwde berekening van het belastbaar voordeel veel stof heeft doen opwaaien. Bovendien zorgde het nieuwe systeem voor een zondvloed aan onduidelijkheden. Tal van aanpassingen werden …

Vereffenen van vennootschappen wordt eenvoudiger…

In Archief by robert

De vereffeningsprocedure is sedert de wet van 2 juni 2006 vrij complex. Om komaf te maken met een aantal misbruiken uit het verleden en in het kader van de schuldeiserbescherming werd de vereffeningsprocedure onder het toezicht van de Rechtbank van Koophandel geplaatst. Tevens werd de opstelling van diverse documenten en verslagen verplicht gesteld. We denken hierbij voornamelijk aan het gemotiveerd …

CVZ-verzekerden die buiten Europa willen reizen

In Archief by robert

Sinds januari 2012 beschikt u over een European Health Insurance Card (EHIC) die door het CVZ wordt uitgegeven. Deze kaart is slechts geldig binnen Europa. Volgens het CVZ dient u zich bij verblijf buiten Europa voor een vergoeding van ziektekosten te wenden tot het ziekenfonds in uw woonland. Niet alle ziekenfondsen in de diverse EU-lidstaten zijn het echter hiermee eens, …

Gunstige uitspraak over behandeling SPF over periode voor inwerkintreding APV-wetgeving

In Archief by robert

Met ingang van 1 januari 2010 kent de Nederlandse fiscale wetgeving specifieke bepalingen over de behandeling van zogenoemde “doelvermogens”, zoals de Trust of de Stichting Particulier Fonds (SPF): de APV-wetgeving. Wat nu de fiscale gevolgen waren voorafgaand invoering van deze wetgeving was onduidelijker. Hof Amsterdam heeft uitspraak gedaan over een casus met een SPF.In deze casus was er een SPF …