Stembiljet voor Europese Parlementsverkiezing ontvangen

In Berichten by robert

Stembiljet voor Europese Parlementsverkiezing is binnen. Als u zich had geregistreerd voor 10 april op de website van de gemeente Den Haag, dan ontving u hierna enkele enveloppen en een briefstembewijs. Op 25 april ontvingen geregistreerden een e-mail met het stembiljet. Dit biljet moet u printen, de gewenste partij en kandidaat aankruisen, in de witte enveloppe stoppen en dit weer …

Verslag van Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland

In Berichten by robert

Verslag van de jaarvergadering (2 april 2014) van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (SBNGB) Er liggen nog wat actiepunten: – Een eerste aandachtspunt zal zijn het vernieuwen van de belastingverdragen tussen Nederland en de andere EU-landen, waarbij Nederland de bronstaatheffing wil invoeren. – Een volgend aandachtspunt kan zijn de hoogte van de CVZ-bijdragen in verband met alle …

AOW belast of niet in België: de stand van zaken

In Berichten by robert

(Zie ook de verwijzingen onderaan dit artikel.) Stand van zaken 3 november 2015, e-mail van Wim Harkx. Het Hof van Cassatie heeft op 4 februari 2016 zitting over het belasten van de AOW-uitkering van de heer Harkx. De Belgische belastingdienst is van oordeel dat een Nederlandse AOW-pensioen belastbaar is. De heer Harkx heeft van zijn 15de tot zijn 65ste levensjaar …

Antwoord inzake AOW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In Archief by robert

Goede morgen dames en heren, Op een uitspraak van het Hof van Cassatie dienen we een zeer afwachtende houding aan te nemen. Belgisch gerecht is een zeer langzaam draaiende molen. U weet, dat ik aan de heer L. van der Feen de Lille van SVB een verklaring heb gevraagd over de opbouw van mijn AOW. Deze verklaring is in mijn …

Nederlands-Vlaamse Schelderaad geeft belanghebbenden stem

In Berichten by robert

Nederland en Vlaanderen hebben vandaag de Schelderaad ingesteld als officieel overlegorgaan bij het beheer van het Schelde-estuarium. Overheden, havens, werkgevers en landbouw- en milieuorganisaties kunnen via dit forum bijdragen aan toekomstige besluitvorming. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Crevits hebben vanmorgen het Instellingsbesluit getekend. Hoger plan Vandaag hield de Schelderaad, het …

Nederbelg kan per 1 mei voor paspoort terecht in Bergeijk

In Berichten by robert

Maanden eerder dan ze in januari nog voorzag, begint de gemeente Bergeijk per 1 mei met de verkoop van paspoorten en reisdocumenten aan Nederlanders die in het buitenland verblijven. Bergeijk is tot dusver de enige grensgemeente tussen Bergen op Zoom en Echt-Susteren waar Binnenlandse Zaken de verkoop toestaat. Dat kost 30 euro minder dan bij het Nederlandse consulaat in Antwerpen. …

Wat zijn de meest voorkomende familienamen in België en Europa?

In Berichten by robert

In België is Peeters de meest voorkomende familienaam. In Nederland komt De Jong het vaakste voor als familienaam en in Frankrijk staat Martin op nummer één. Zowel in Vlaanderen als in België is Peeters de meest voorkomende familienaam. Janssens strandt op de tweede plaats. Opvallend de top-10 van meest voorkomende Belgische namen is bijna gelijk aan die van de Vlaamse …

Prinses Laurentien voelt zich thuis in Brussel

In Berichten by robert

Prinses Laurentien voelt zich helemaal thuis in haar woonplaats Brussel. “Ik zou mezelf geen België-expert noemen, maar ik heb Belgische vrienden, ik voel me hier heel erg thuis”. Dat zei de prinses in het programma Reyers laat op de Vlaamse televisie. De prinses vertelde de Vlaamse kijker dat ze in 1992 naar de Belgische hoofdstad is gekomen. “Sindsdien is ons …

Lunchroom is typisch Nederlands

In Berichten by robert

Het begrip ‘lunchroom’ zoals wij dat in Nederland definiëren, is tamelijk uniek. Probeer maar eens aan een Belg uit te leggen wat een lunchroom is; dan ben je best een tijdje bezig. Internationaal gezien wordt de term lunchroom doorgaans gebruikt voor een eetzaal in een bedrijf of school. Eigenlijk de locatie die wij ‘kantine’ noemen. In de Lunchroom Marktverkenning lees …

Albert Heijn moet zich schikken naar Belgische mores

In Berichten by robert

Albert Heijn houdt zich voortaan aan de vrijwillige gedragscode die in België geldt tussen winkelbedrijven en boeren. Dat maakte het supermarktbedrijf donderdag bekend. AH lag de laatste tijd in België onder vuur omdat het magere prijzen zou betalen voor landbouwproducten. Volgens Albert Heijn staan in de code eerlijke handelspraktijken en dus respect tussen de winkeliers en hun toeleveranciers centraal. ,,Dit …

Belg werkt minder in deeltijd

In Berichten by robert

Steeds minder Belgen werken in deeltijd. Het aantal werknemers met een deeltijdbaan is voor het eerst in 6 jaar afgenomen. Nu heeft iets minder dan een kwart geen voltijdsbaan. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Hieruit komt naar voren dat 24,6 procent van de Belgen een parttime baan heeft. Een jaar eerder was dat nog 25 procent. Volgens Eurostat kiest …

Het beste marketing HBO-team van Nederland en Vlaanderen

In Berichten by robert

Komend jaar zal de vijfde editie van de HBO Talentenprijs plaatsvinden. Op 15 mei 2014 gaat het Instituut voor Marketing Management van de Hanzehogeschool op zoek naar het beste Marketing HBO-team tijdens de HBO Talentenprijs. Bij dit evenement komen bedrijven in contact met de meest talentvolle HBO Marketing studenten uit Nederland en Vlaanderen. Het concept van de HBO Talentenprijs Marketing …

Verschillen winkeldichtheid in België en Nederland

In Berichten by robert

Wie weet dat nou niet? Dat de winkeldichtheid in België flink hoger ligt dan in Nederland. Bekend gegeven toch? Nou, niet helemaal. Daar heeft Locatus zich ook wel eens in vergist… In 2006 begon Locatus met het in kaart brengen van de Belgische winkels. Als eerste de provincie Vlaams Brabant. Uitgaande van de winkeldichtheid van deze provincie werd een extrapolatie …

Vijf verschillen tussen studeren in Nederland en in België

In Berichten by robert

Nederlanders die in België studeren zijn al lang geen rariteit meer. Zeker voor diegenen van wie het ouderlijk nest zich onder de rivieren bevindt, is Vlaanderen niet alleen een goedkopere optie, ook is het soms dichterbij dan een universiteit in Nederland. Hoewel we als buurlanden veel overeenkomsten hebben, met als toppunt natuurlijk de taal, kan ik uit eigen ervaring zeggen …

Vlaamse minister-president promoot ongewild Albert Heijn

In Berichten by robert

De Vlaamse minister-president Kris Peeters praat donderdag 3 april met bestuursvoorzitter Corné Mulders van Albert Heijn België over het tumult dat de supermarktketen bij de zuiderburen heeft ontketend. Albert Heijn ligt in België onder vuur van de concurrentie omdat de Nederlandse supermarktketen producten “onder de kostprijs” zou verkopen. Consumenten zijn blij met de komst van AH omdat Carrefour, Delhaize en …

Belgische socialisten vragen doortrekking goederenlijn Antwerpen-Vlissingen

In Berichten by robert

Vlaanderen en Nederland voerden zaterdag samen actie voor een goederenspoorlijn Antwerpen-Vlissingen. Zo’n tracé zou betekenen dat het gevaarlijke transport door de dorpskernen van Essen, Kalmthout en Kapellen fors zou dalen. ‘Al jaren spreekt men over het doortrekken van Lijn 11, de goederenspoorlijn van Antwerpen naar Vlissingen’, zegt gedeputeerde Inga Verhaert (SP.A). ‘Er ontbreekt nu een stukje van slechts enkele kilometers. …

Jan Terlouw lijstduwer in België ?

In Berichten by robert

Voormalig D66-politicus en schrijver Jan Terlouw staat bij de aankomende Europese Verkiezingen als lijstduwer op de kieslijst van de Belgische Open VLD, de partij van oud-premier Guy Verhofstadt. Dat heeft de partij zaterdag bekendgemaakt. “In Europa is het niet je nationaliteit die van belang is, maar de politiek die je wil voeren. Terlouw brengt bakken ervaring mee uit Den Haag …

Modernisering van het erfrecht uitgesteld. Wel nieuwe regels inzake de naamgeving

In Archief by robert

Hoewel de modernisering van het erfrecht was ingeschreven in het regeerakkoord, zal dit worden doorgeschoven naar een volgende regering wegens politieke onenigheid. De Kamer heeft wel eind maart een wetsontwerp betreffende de vrije naamkeuze goedgekeurd. Eén van de belangrijkste doelstellingen van deze hervorming is om de discriminatie op grond van geslacht inzake naamkeuze weg te werken en om de vrouw …

Voorstel tot wijziging Waalse successierechten gezinswoning

In Archief by robert

Op de valreep voor de verkiezingen heeft de Waalse Minister van Financiën Antoine een voorstel ingediend tot wijziging van de Waalse successierechten die verschuldigd zijn over de gezinswoning door de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Deze wijziging ligt in lijn met de vrijstelling met betrekking tot de gezinswoning die in Vlaanderen en Brussel al enige tijd geldt. Deze nieuwe …

De belasting op voorschotten op vereffening uitgekeerd voor 1 oktober 2014

In Archief by robert

Zoals reeds in vorige edities werd gemeld, stijgt het tarief van de roerende voorheffing voor liquidatieboni op 1 oktober 2014 van 10 naar 25%. De vraag die vervolgens rees, was welk tarief van toepassing is als de vereffening pas na 1 oktober 2014 wordt afgesloten, maar er toch al voorschotten werden uitbetaald op het uiteindelijke vereffeningsaldo voor deze datum. Moet …

Discriminatie buitenlandse spaarboekjes weggewerkt

In Archief by robert

Voor de rente op ‘Belgische’ reglementeerde spaarboekjes gold tot nu toe een vrijstelling op de eerste schijf van 1.900 euro (indexaangepast bedrag voor aanslagjaar 2015) per belastingplichtige. Boven het bedrag van 1.900 euro wordt de rente onderworpen aan een gunsttarief van 15% ( het gemeenrechtelijk tarief bedraagt immers 25%). Dat de regeling enkel van toepassing was op Belgische gereglementeerde spaarboekjes …

Vennootschapsbelasting: aangifte van betalingen aan belastingparadijzen: nu ook voor Cyprus en Luxemburg

In Archief by robert

Sinds 1 januari 2010 moeten Belgische vennootschappen jaarlijks aangifte doen van hun betalingen aan belastingparadijzen. De aangifteplicht geldt indien het totaal bedrag van die betalingen tijdens het belastbaar tijdperk minstens 100.000 euro bedraagt. Tot de “belastingparadijzen” moeten in dit verband onder meer alle landen worden gerekend die door de OESO op een zwarte lijst zijn geplaatst van landen die de …

Aangifte personenbelasting (aj. 2014) – Meldplicht voor juridische constructies: De zwarte lijst is er!

In Archief by robert

Eind maart 2014 werd het model van het aangifteformulier in de personenbelasting (PB) gepubliceerd. In de aangifte is uiteraard de meldplicht voor de aangifte van juridische constructies opgenomen die medio vorig jaar werd ingevoerd. De meldplicht in de aangifte in de PB luidt als volgt (code 1077): Is u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze gezamenlijke …

De 30% regeling toch (weer) voor inwoners van België !

In Archief by robert

De Nederlandse wet kent een fiscaal zeer interessante regeling voor niet inwoners die Nederlands belastbaar loon genieten (expats). Onder toepassing van deze regeling wordt slechts 70 % van het inkomen van expats daadwerkelijk belast. Deze regeling stond tot 2012 – toen de wet is gewijzigd – ook open voor inwoners van België. De Europese commissie lijkt nu de deur te …

Successieplanning tussen generaties met spaar- of beleggingsverzekeringen

In Archief by robert

In de praktijk wordt veelvuldig gesproken over de mogelijkheid om vermogen dat geïnvesteerd werd in een spaar- of beleggingsverzekering (de zogenoemde tak 21 & tak 23 polissen) fiscaalvriendelijk over te dragen naar de volgende generatie. De ontvangen verzekeringsprestaties kunnen onderworpen worden aan successierecht op grond van artikel 8 van het Belgisch Wetboek der Successierechten. Dit artikel bepaalt dat bedingen ten …

Schenken en besparing van belastingen, deel 2

In Archief by robert

Dat schenken door Nederbelgen bij Nederlandse notariële akte fiscaal zeer aantrekkelijk kan zijn, heb ik u al eerder uit de doeken gedaan. Er bestaan diverse mogelijkheden om dergelijke schenkingen van roerende goederen te doen. In de eerste plaats kan een schenking plaatsvinden van vermogen in volle eigendom. Hetgeen wordt geschonken, bijvoorbeeld een bedrag in contanten, aandelen of een effectenportefeuille, wordt …

Nederlandse fiscale eenheid vennootschapsbelasting in strijd met Europees recht

In Archief by robert

De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting houdt in het kort in dat meerdere vennootschappen samen worden behandeld en belast als waren zij maar één vennootschap. Aan de fiscale eenheid zijn voorwaarden verbonden. Zo kunnen alleen situaties waarbij in Nederland gevestigde vennootschappen een direct belang (van minimaal 95%) in elkaar hebben de fiscale eenheid toepassen. Als er een in het buitenland …

Overdracht helft pensioen aan echtgenote heeft geen gevolgen voor belastingheffing

In Archief by robert

X en Y zijn gehuwd. X heeft een pensioen opgebouwd bij een pensioenfonds. X komt met Y overeen om de helft van het pensioen over te dragen aan Y. Beiden zouden daardoor ieder voor de helft recht krijgen op de pensioenuitkering. Buiten het feit dat X hiermee goed zorgt voor zijn echtgenote, zouden er voor deze overdracht ook fiscale redenen …

Hypotheekrenteaftrek op vruchtgebruik eigen woning

In Archief by robert

Om gebruik te kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek moet een belastingplichtige in beginsel eigenaar zijn van de woning. In sommige uitzonderingssituaties staat de hypotheekrenteaftrek ook open voor personen die niet volle eigenaar zijn van hun eigen woning en/of schuldenaar van de bijbehorende schuld. In het Besluit van de Staatssecretaris wordt de hypotheekrenteaftrek toegestaan voor de situatie waarbij er sprake is …

Inkeerregeling: samenloop wel en niet ontdekt vermogen

In Archief by robert

De belastingdienst komt er achter dat X een bankrekening aanhoudt bij de KB-Luxemburg. X heeft het inkomen uit deze bankrekening nooit in zijn aangifte inkomstenbelasting opgenomen. In eerste instantie stuurt de belastingdienst aan X een brief met het verzoek om informatie aan te leveren over tegoeden die worden aangehouden in het buitenland. X schakelt daarop een adviseur in. X gaat …

Inkeerregeling groot succes

In Archief by robert

De uitwisseling van (financiële) gegevens tussen landen neemt steeds verder toe. In dat kader biedt Nederland tot 1 juli van dit jaar de mogelijkheid om boetevrij in te keren met niet-aangeven inkomen of vermogen. Deze inkeerregeling is een groot succes en op dit moment hebben al 3.300 mensen van de regeling gebruik gemaakt. Er is op dit moment zo veel …

Machtiging bij bezwaarprocedure is ook geldig in (hoger) beroep

In Archief by robert

Het gaat hierbij om een bezwaar tegen een door de Gemeente vastgestelde WOZ-waarde van een woning. De eigenaar stelt een adviseur aan die namens de eigenaar bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde. Bij de bezwaarprocedure wordt een geldige machtiging afgegeven door de adviseur. De Gemeente wijst het bezwaar tegen de WOZ-waarde af. Vervolgens wordt er beroep aangetekend bij de Rechtbank. Bij …