Machtiging bij bezwaarprocedure is ook geldig in (hoger) beroep

In Archief by robert

Het gaat hierbij om een bezwaar tegen een door de Gemeente vastgestelde WOZ-waarde van een woning. De eigenaar stelt een adviseur aan die namens de eigenaar bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde. Bij de bezwaarprocedure wordt een geldige machtiging afgegeven door de adviseur. De Gemeente wijst het bezwaar tegen de WOZ-waarde af. Vervolgens wordt er beroep aangetekend bij de Rechtbank. Bij de Rechtbank wordt van dezelfde machtiging gebruik gemaakt als bij de bezwaarprocedure. De Rechtbank doet vervolgens geen uitspraak over de waarde. De Rechtbank stelt daarbij geen uitspraak te kunnen doen omdat er geen geldige machtiging is. Volgens de Rechtbank zou er een nieuwe machtiging opgesteld en afgegeven moeten worden. De Rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

De gemachtigde tekent protest aan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat de machtiging nog geldig is en dat de Rechtbank het beroep ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. De Rechtbank moet alsnog inhoudelijk over de waarde gaan oordelen.

Hoge Raad,7 maart 2014

hits=59= / id=3567=