Sociale verzekering Nederbelgen

In Archiefby robert

Ik ben onlangs verhuisd naar België, maar ben in Nederland blijven werken. Ik werk niet in België. Hoe zit het met mijn zorgverzekering na de verhuizing? Uw zorgverzekering loopt gewoon door. Maar hiermee is zeker niet alles gezegd. Want waar kunt u dan gebruik maken van medische zorg en wie vergoedt de kosten daarvan en hoeveel wordt vergoed? Moet u …

Hypotheekrenteaftrek in Nederland voortaan zonder nadelen? (Deel 2)

In Archiefby robert

In december 2007 hebben wij in een artikel in dit magazine stilgestaan bij de nadelen van keuzeregeling en de actuele ontwikkelingen hieromtrent. Hierbij hebben wij onder andere aandacht besteedt aan de lopende procedure bij het Europese Hof van Justitie EG zaak-Renneberg. Inmiddels is in deze zaak de conclusie van de Advocaat-Generaal verschenen (conclusie van 25 juni 2008, nr. C-527/06). De …

Vermogensstructuren voor Nederbelgen in 2008 (1)

In Archiefby robert

In twee artikelen een aantal mogelijkheden van vermogensoverheveling naar de volgende generaties. In het eerste deel de handgift en burgerlijke maatschap. Deel 2 gaat over de Angelsaksische trust en Stichting Particulier Fonds.Bij het adviseren van vermogende Nederbelgen bestaat veel onduidelijkheid over de diverse mogelijkheden van vermogensoverheveling. Middels dit artikel willen we een beknopt overzicht verstrekken van de diverse vermogensstructuren die …