Brief van Nederlandse belastingdienst aan gepensioneerden in België

In Archief by robert

In het belastingverdrag ter voorkoming van betaling van dubbele belastingen tussen Nederland en België is bepaald dat het heffingsrecht over pensioenen toekomen aan de woonstaat, België. Hierop is een uitzondering van toepassing waardoor alsnog heffingsrecht aan Nederland toekomt. Een paar jaar terug hebben Nederland en België afgesproken dat België Nederland hierover zou informeren. U herinnert zich wellicht nog het akkoord …

Hoe moet dat binnenkort met thuiswerk voor grenswerkers?

In Archief by robert

Moet het nog gezegd? De coronacrisis heeft heel wat aanpassingen gevergd van iedereen. Niet in het minst van de grensarbeiders. We spreken over ongeveer 90.000 grenswerkers in de Benelux. Werken in Nederland en wonen in België, betekent in principe dat je belasting in Nederland betaalt in plaats van in België. En andersom. Maar wat indien je thuis moet blijven werken …