Efteling is beste pretpark van België en Nederland

In Berichten by robert

De Efteling is op de vijfde editie van de Diamond Theme Park Awards, de Oscars van de pretparken, verkozen tot het beste pretpark van België en Nederland. Die vonden plaats in het dierenpark Pairi Daiza, dat overigens werd uitgeroepen tot mooiste pret- of dierenpark. Meer dan 45.000 bezoekers brachten hun stem uit in 19 verschillende categorieën. Beste pretpark van België …

Action heeft bijna honderd winkels in België

In Berichten by robert

Budgetketen Action kent een spectaculaire groei in België. In tien jaar tijd heeft de Nederlandse keten honderd winkels in België geopend. Ook dit jaar komen er nieuwe winkels bij, zo blijkt uit de jaarresultaten. De keten realiseerde vorig jaar een omzet van 1,5 miljard euro: dertig procent meer dan het jaar daarvoor. Daarvan komt meer dan een miljard euro uit …

Accijnsopbrengsten tabak naar België

In Berichten by robert

De accijnsopbrengsten op tabakswaren blijven tegenvallen in Nederland. Van het door het kabinet verwachte herstel is nog lang geen sprake. In 2014 waren de accijnsopbrengsten ongeveer gelijk aan die van 2013. De accijnsopbrengsten waren daarmee nog steeds ruim € 100 miljoen lager dan in 2012, het jaar waarin het toenmalige kabinet in Nederland besloot tot een accijnsverhoging van € 370 …

Nederland en Vlaanderen samen op economische missies

In Berichten by robert

Vlaanderen en Nederland organiseren van 31 mei tot en met 5 juni een economische missie naar Ghana en Senegal. Flanders Investment and Trade (FIT), het investerings- en exportagentschap van de Vlaamse overheid, zal daarvoor samenwerken met zijn Nederlandse tegenhanger. Later dit jaar volgt nog een gezamenlijk handelsmissie waar ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal aan deelnemen. Eind mei, begin juni …

Gesplitste aankoop: wanneer gaat de schenking vooraf aan de aankoop?

In Archief by robert

In deze rubriek kwam de fiscale behandeling van de gesplitste aankoop reeds regelmatig aan bod. Typevoorbeeld is de aankoop van het vruchtgebruik van een onroerend goed door ouders en de blote eigendom door hun kinderen. De gelden waarmee de kinderen deze blote eigendom aankopen, werden hen vooraf door hun ouders geschonken. Bij het overlijden van de ouders dooft hun recht …

Tweede poging tot hervorming van het Belgisch erfrecht

In Archief by robert

De federale regering heeft in haar regeerakkoord aangekondigd werk te zullen maken van de hervorming van het erfrecht, om het beter af te stemmen op de huidige samenleving. Ook de vorige regering had deze ambitie. Dat het huidige erfrecht dringend gemoderniseerd moet worden hoeft geen betoog. Het klassieke gezin (vader en moeder met kinderen) bestaat uiteraard nog, maar daarnaast kent …

RIP sterfhuisbeding in Vlaanderen!

In Archief by robert

Het voorontwerp van decreet dat de verlaagde tarieven invoert voor de schenking van onroerende goederen bevat ook één verrassende wijziging aan de erfbelasting. Als het Vlaams Parlement de tekst goedkeurt dan heeft de wijziging tot gevolg dat sterfhuisbedingen bij overlijdens vanaf 1 juli 2015 nooit meer vrij zullen zijn van erfbelasting. Het sterfhuisbeding is een vorm van in extremis successieplanning …

Verlaagde schenkbelasting op onroerende goederen

In Archief by robert

De Vlaamse regering heeft beslist om de schenkbelasting op onroerende goederen fors te verlagen. Momenteel lopen de tarieven voor schenkingen van onroerende goederen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden op van 3% tot 30%. Voor niet-verwanten kunnen de tarieven oplopen tot 80%. Ziedaar de reden waarom er zo weinig onroerend goed geschonken wordt. Momenteel is het vaak voordeliger …

Centraal Aanspreekpunt (CAP) weldra operationeel voor buitenlandse bankrekeningen

In Archief by robert

Reeds enige tijd geleden werd er bij de Nationale Bank een Centraal Aanspreekpunt (CAP) ingesteld om een overzicht te bewaren van alle binnen- en buitenlandse bankrekeningen van natuurlijke personen. Toch bleef het CAP wat betreft de buitenlandse rekeningen tot nog toe dode letter aangezien de Nationale Bank nog niet uitgerust was om aanmeldingen te ontvangen van buitenlandse rekeningen. Door het …

Tijdelijke uitbreiding van liquidatiereserve

In Archief by robert

In hetzelfde voorontwerp van programmawet is ook een eenmalige tijdelijke uitbreiding van de zopas ingevoerde ‘liquidatiererserve’ opgenomen. De vorige regering heeft het tarief op liquidatieboni verhoogd tot 25% en voorzag in een overgangsmaatregel, waardoor vennootschappen de mogelijkheid kregen om onder bepaalde voorwaarden de in het verleden opgebouwde reserves aan een aanslagvoet van 10% uit te keren. De nieuwe regering heeft …

Hoe staat het met de doorkijkbelasting?

In Archief by robert

De ontwerptekst waarover een akkoord werd gevonden binnen de federale regering zal niet als een apart wetsontwerp worden ingediend in het parlement. De regering besliste om de tekst mee op te nemen in het voorontwerp van programmawet. De ervaring leert dat programmawetten mammoetwetten zijn die meestal op een drafje door het parlement worden gejaagd. De tekst van het voorontwerp zal …

Update nieuwe Belastingregeling Nederland en Curaçao

In Archief by robert

Nederland heeft met veel landen een belastingverdrag afgesloten. Tussen de delen van het Koninkrijk is er ook een regeling, namelijk de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK). De BRK stamt uit 1964 en intussen is er wel het één en ander veranderd in de verhoudingen binnen het Koninkrijk. Zo zijn in 2010 Curaçao en St. Maarten een afzonderlijk land binnen het …

Aftrek van RSVZ-premies in Nederland, Hoge Raad 10 april 2015

In Archief by robert

De vraag in deze zaak is of het mogelijk is om Belgische premies RSVZ af te trekken van Nederlandse winst uit onderneming. De belastingplichtige woont in België. Hij is een vennoot in een Nederlandse vennootschap onder firma (vof). Hij wordt voor zijn winstaandeel in Nederland belast in box 1. Hij verricht zijn activiteiten zowel in Nederland als in België. Deze …

Per 1 juli einde laag BTW-tarief in Nederland voor renovatie en herstel woningen

In Archief by robert

Eén van de Nederlandse crisismaatregelen was een tijdelijke verlaging van het BTW-tarief op de arbeidskosten voor renovatie en herstel van woningen (6% in plaats van 21%). Het lage BTW-tarief zal per 1 juli aanstaande komen te vervallen. Vanaf dan geldt het normale hoge tarief van 21% weer. Om nog van het lage tarief gebruik te kunnen maken, moeten de werkzaamheden …

Lezersvraag: pensioen BV gaat over tot pensioenuitkering

In Archief by robert

Ik woon in Belgie en werk in Nederland als “arts-in-loondienst”. Ik betaal in Nederland inkomstenbelasting. Echter ik bezit vanuit het verleden nog een BV in Nederland vanuit de tijd toen ik nog vrijgevestigd was, dus voor ik naar loondienst over ging. Mijn vraag luidt: indien deze pensioen BV nu zou overgaan tot een pensioenuitkering per jaar (maximaal 15.000 euro per …