Nieuwe consul-generaal Frans Bijvoet in Antwerpen

In Berichten by robert

Kartonnen verhuisdozen aan de ingang van de ambtswoning van de Nederlandse Consul-generaal. Eens om de zoveel jaar is het een terugkerend fenomeen voor ieder die in diplomatieke dienst is. Terwijl Gert Heijkoop, de vorige consul, inmiddels gesettled raakt als Nederlands Consul-generaal in Vancouver, heeft Frans Bijvoet ondertussen ook in Antwerpen de grootste verhuisactiviteiten achter de rug. Op de kartonnen dozen …

Grensoverschrijdende stroom en stroomnetwerken

In Berichten by robert

Aken wil stroom, die via windturbines in de regio Aken geproduceerd wordt, in de nabije toekomst ook naar Heerlen en de regio Parkstad (kunnen) transporteren. Om dat mogelijk te maken wordt er bij de RWTH Aachen gewerkt aan een revolutionair nieuw stroomnetwerk met gelijkstroom. Op dit moment moet de Duitse stroom nog een omweg over de volgende (Duitse) hoogspanningskabel nemen …

Investeerders in e-commerce distributie laten Vlaanderen links liggen

In Berichten by robert

Vlaanderen is minder attractief dan Wallonië en Zuid-Nederland voor investeerders in e-commerce distributiecentra. Dat blijkt uit een onderzoek van VIL. ‘We zijn de boot aan het missen’. Ondanks zijn goede logistieke infrastructuur scoort Vlaanderen bij internationale investeerders niet goed als ideale locatie om er een distributiecentrum voor e-commerce te vestigen. Althans niet in vergelijking met de ons omringende landen en …

Parkeerkosten Nederlandse vliegvelden gestabiliseerd

In Berichten by robert

De parkeertarieven op Nederlandse vliegvelden verschillen sterk van de tarieven in onze buurlanden. Duitsland is voordeliger, België duurder. Binnen de landsgrenzen zijn de verschillen beperkt. Nederlandse vliegvelden lijken elkaars consumentenprijzen goed in de gaten te houden. Dit blijkt uit het Herfstrapport 2014 ‘Parkeren op het vliegveld’ van de onafhankelijke reiswebsite Vliegveldinfo.nl. Voor een week parkeren op een vliegveld in Nederland …

Albert Heijn wil 50 winkels openen in Vlaanderen

In Berichten by robert

In het Antwerpse Nijlen is de 25e winkel van de Nederlandse supermarktketen Albert Heijn geopend, op de plaats van een vroegere Alvo-supermarkt. Dit jaar worden in België nog drie winkels geopend, wat het totaal voor 2014 op negen brengt. Eind 2016 verwacht men, zoals eerder aangekondigd, vijftig winkels te hebben. In 2011 opende de keten van de Nederlandse moedermaatschappij Ahold …

Kinderen woonachtig in België en zorg in Nederland: waar kunnen die vanaf 2015 terecht?

In Berichten by robert

In een Nederlandse grensgemeente zijn er kinderen op school die een doorlopende indicatie hebben voor dyslexie-ondersteuning en die in België wonen. Waar kunnen deze kinderen vanaf 2015 terecht voor deze ondersteuning? Wat vigeert: zorgcontinuïteit of woonplaatsbeginsel? Meer algemeen: Waar kunnen kinderen die in het buitenland wonen en ten laste van Nederland in Nederland zorg krijgen, vanaf 2015 terecht? Op de …

Uw Nederlands is Vlaams

In Berichten by robert

Meer dan 200.000 Nederlandstaligen hebben deze week deelgenomen aan de taaltest Hoe Vlaams is uw Nederlands? van De Standaard, Radio 1 en de Taalunie. Die bevatte twintig zinnen, waarvan vijftien met Vlaamse eigenaardigheden die taaladviseurs niet tot de standaardtaal rekenen. De gemiddelde deelnemer zou een kleine 60 procent van die Vlaamse eigenaardigheden zonder meer zelf in de mond nemen of …

Handelen met België duurder dan met Nederland

In Berichten by robert

Handel drijven met België is duurder dan met Nederland en andere buurlanden. Het verschil voor Belgische handelaars ten opzichte van hun Nederlandse, Duitse en Franse collega’s kan oplopen tot bijna 7 procent. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek in opdracht van de Belgische beroepsvereniging voor handel.Volgens het onderzoek zijn er vier oorzaken voor de hogere kosten voor Belgische handelaars: …

Een foto van België op 1 januari 2011

In Berichten by robert

11.000.638 inwoners, gemiddeld 40,8 jaar oud en voor 50,90% vrouwen. Ongeveer één derde van de huishoudens bestaat uit één persoon. De vergrijzingsgraad bedraagt 26%. Van de woningen worden 66% bewoond door hun eigenaar. 17% van de woningen bevinden zich in gebouwen die na 1991 werden gebouwd. Sint-Pieters-Woluwe is de gemeente met het grootste aandeel personen dat een diploma van het …

Belgische regels doorn in oog bedrijven

In Berichten by robert

Nederlandse bedrijven die hun goederen door België vervoeren, tasten steeds vaker in het duister over de lokale regels. Zo weten veel bedrijven niet of een vrachtbrief verplicht is. Ook is er veel onduidelijkheid over de hoogte van boetes, die volgend jaar ook nog eens aanzienlijk stijgen. Verladersorganisatie EVO ontving de afgelopen maanden zoveel vragen van bedrijven hierover, dat de organisatie …

Patiënt doorgaans te lang in ziekenhuis

In Berichten by robert

Belgische ziekenhuizen houden de patiënten te lang vast,om extra aan hen te verdienen. Hier is de gemiddelde ligduur 7,2 dagen,in Nederland 4 dagen,in West-Europa 6,3 dagen. Misschien kan wel een derde van de bedden hier weg,berekende een deskundige in De Morgen. Belgische ziekenhuizen houden ook patiënten nodeloos lang vast die geen patiënt meer zijn en naar andere ziekeninstellingen moeten worden …

Zwart werk en 65+? Geen probleem!

In Berichten by robert

De Belgische Staat beloont zwart werk door gepensioneerden niet te straffen als ze worden betrapt. Volgens de wet mag een gepensioneerde in België alleen wat bijverdienen als hij een kleine zelfstandige wordt. Maar velen kunnen of willen dat niet en gaan dan maar zwart werken,waardoor ze pensioenfraude plegen. Dat werd vroeger altijd bestraft,men trok zelfs wel het pensioen in. Maar …

Advies prejudiciële vragen over hypotheekrenteaftrek op Spaanse eigen woning

In Archief by robert

De keuzeregeling voor fictief binnenlandse belastingplicht en, vanaf 2015, ook de regeling voor de kwalificerende buitenlands belastingplichtige komen beide voort uit uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Deze zaak zal verdere duidelijkheid gaan geven hoe ver lidstaten moeten gaan in hun tegemoetkomingen voor niet-inwoners. In beginsel zal een woonstaat van een belastingplichtige namelijk de tegemoetkomingen (zoals de hypotheekrenteaftrek) geven …

Informatie-uitwisseling tussen België en Aruba

In Archief by robert

België en Aruba hebben de onderhandelingen afgesloten voor een verdrag op grond waarvan zij onderling informatie uit kunnen gaan wisselen. Het gaat daarbij met name gaan om de uitwisseling van inkomensgegevens van belastingplichtige inwoners. Gegevens kunnen onderling worden opgevraagd en zullen dan aan het andere land worden afgegeven. Het verdrag voorziet zelfs in de mogelijkheid dat België en Aruba automatisch …

Is stilzitten van de Belastingdienst automatisch begunstigend beleid?

In Archief by robert

Door haar gedragingen kan de Belastingdienst bij een belastingplichtige het vertrouwen opwekken met een bepaald standpunt akkoord te gaan. De vraag is of dit vertrouwen er bij een belastingplichtige ook mag zijn op het moment dat de Belastingdienst geen actie heeft ondernomen. Een belastingplichtige wil voor zijn auto gebruik maken van de ambulancevrijstelling in de motorrijtuigenbelasting. Hij voldoet echter niet …

Wanneer wordt een perceel een eigen woning voor de hypotheekrenteaftrek?

In Archief by robert

Om in aanmerking te komen voor de Nederlandse hypotheekrenteaftrek moet er sprake zijn van een eigen woning. Vaak zal het duidelijk zijn dat er wel of niet een (eigen) woning is. Maar wat als er een stuk grond wordt gekocht om een eigen woning op te bouwen? En wat gebeurt er als een eigen woning afbrandt? In een tweetal zaken …

Beleidsnota Turtelboom licht een tipje van de sluier op

In Archief by robert

De nieuwe Vlaamse Minister van Financiën Turtelboom heeft intussen haar beleidsnota bekendgemaakt. De beleidsnota licht een tipje van de sluier op aangaande de nieuwe fiscale maatregelen die werden aangekondigd in het regeerakkoord. a) Aanpassing van het verdeelrecht Vanaf 1 januari 2015 betalen koppels die uiteen gaan nog hoogstens 1 procent verdeelrecht op het onroerend goed dat zij naar aanleiding van …

Integratie van de successierechten en schenkingsrechten in de Vlaamse codex fiscaliteit (VCF)

In Archief by robert

Sinds 1 januari 2014 is de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) van kracht. De VCF bundelt de meeste wettelijke bepalingen rond de Vlaamse belastingen die door de Vlaamse Belastingdienst worden geïnd. Vanaf 1 januari 2015 zullen ook de registratie- en successierechten in eigen beheer geïnd worden door de Vlaamse overheid. De regelgeving met betrekking tot registratie- en successierechten zal worden opgenomen …

Minister van Financiën ondertekent overeenkomst automatische fiscale gegevensuitwisseling op Global Forum

In Archief by robert

Eind oktober werd het Global Forum georganiseerd door de OESO in Berlijn. Daarbij werden 122 landen samengebracht en de EU. Internationale samenwerking op fiscaal vlak stond bovenaan de agenda. Momenteel bestaat al een Oeso Verdrag over wederzijdse administratieve bijstand en een EU-richtlijn (2011/16). Heel wat staten sloten ook een akkoord met de VS om financiële gegevens automatisch uit te wisselen. …

Grondwettelijk Hof handhaaft tariefverhoging van de belasting op liquidatieboni (GwH 162/2014, www.const-court.be)

In Archief by robert

Een aantal ondernemers en vrije beroepen had samen met een politieke partij (NV-A) een annulatieberoep ingediend tegen de tariefverhoging op liquidatieboni van 10 naar 25%. De tariefverhoging trad onlangs in werking (op 1 oktober 2014). Veel ondernemers hebben jarenlang reserves in hun vennootschap opgebouwd, met de bedoeling die bij pensionering als een aanvullend pensioen en tegen een gunstig tarief van …

Hypotheekrenteaftrek voor Nederbelgen in 2015

In Archief by robert

Praktische voorbeelden en oplossingen voor kwalificerende buitenlands belastingplichtige Per 31 december 2014 zal de huidige keuzeregeling worden afgeschaft. Vanaf 2015 komt er een geheel nieuwe regeling: de kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Deze veranderingen kunnen grote invloed hebben op de privésituatie. Het wel of niet kunnen genieten van bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek kan een verschil van honderden euro’s in de maand uitmaken. De regeling …