Lezersvraag: pensioen BV gaat over tot pensioenuitkering

In Archief by robert

Ik woon in Belgie en werk in Nederland als “arts-in-loondienst”. Ik betaal in Nederland inkomstenbelasting. Echter ik bezit vanuit het verleden nog een BV in Nederland vanuit de tijd toen ik nog vrijgevestigd was, dus voor ik naar loondienst over ging. Mijn vraag luidt: indien deze pensioen BV nu zou overgaan tot een pensioenuitkering per jaar (maximaal 15.000 euro per jaar), hoeveel belasting zal ik dan in Belgie hierover moeten gaan betalen?

Antwoord:  
Wij begrijpen uit uw vraag dat het gaat om pensioen in eigen beheer dat is ondergebracht bij uw BV.  Het is ons niet bekend of u nog overig pensioen- of lijfrenteinkomsten heeft.
Op grond van het Belastingverdrag tussen Nederland en België zijn de pensioenuitkeringen in beginsel aan België ter heffing toegewezen. Een uitzondering geldt (onder meer) voor in Nederland opgebouwde pensioenuitkeringen die in België laag of niet worden belast en die op jaarbasis samen meer dan € 25.000 bedragen. Is die situatie van toepassing, dan mag Nederland ook over de uitkeringen heffen.
Het pensioen uit eigen beheer wordt in de meeste gevallen in België regulier belast tegen de progressieve tarieven (25%-50%). Verder kan er nog recht bestaan op de (extra) vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten. De heffing kan in uitzonderingssituaties anders (lager) zijn, bijvoorbeeld indien het pensioen (aantoonbaar) is gebaseerd op een zogenoemde C-polis, waarbij u zelf verzekeringnemer was van het pensioen (en niet de werkgever of de BV). Dergelijke pensioenpolissen kunnen in België laag belast worden.
Hoe hoog het bedrag aan belasting over het pensioen vanuit de BV dan daadwerkelijk zal zijn, hangt af van de hoogte van uw overige progressieve inkomen en welke inkomensbestanddelen er verder zijn. Als alle gegevens bekend zijn, kan een proefberekening worden gemaakt.

hits=8= / id=3865=