De Successiewet: een oud kleed met steeds meer gaten?

In Archief by robert

Regelmatig verschijnen in uw blad publicaties over de mogelijkheden die er in Nederland en in België bestaan om op fiscaal vriendelijke wijze vermogen over te dragen aan, bijvoorbeeld, de kinderen. Er staan ons echter grote veranderingen te wachten. De Nederlandse Successiewet uit 1956 is toe aan vervangingIn de eerste plaats is de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën, Jan Kees de Jager, …

Belastingheffing bij verkoop van kasgeldvennootschappen: een gebied met voetangels en klemmen

In Archief by robert

Wat is een kasgeldvennootschap?Indien een inwoner van België aandelen verkoopt in een vennootschap aan een derde, dan is de verkoopwinst in beginsel onbelast. Indien een inwoner van België aandelen verkoopt aan een derde in een holdingvennootschap welke holding op haar beurt alle aandelen houdt van een werkmaatschappij, geldt ook dat de verkoopwinst in beginsel onbelast is. Indien de holding eerst …

De Wet Schenk- en Erfbelasting (met verkrijgersbelasting)

In Archief by robert

De Staatssecretaris van Financiën in Nederland, de Jager, heeft in een toespraak op 14 april jl. de discussie geopend over de nieuwe wet die op 1 juli 2010 de Wet Successierecht 1956 zou moeten gaan vervangen. De Staatssecretaris gaf aan dat op grond van een vijftal punten de huidige wet veranderd moet worden. 1. De wet geeft de mogelijkheid tot …