Ultimatum over sms’en

In Archief by robert

De Europese belbedrijven moeten de prijs voor het grensoverschrijdend tekstberichten verzenden en surfen via de mobiele telefoon per 1 juli drastisch hebben verlaagd. Zo niet, dan grijpt de Europese Commissie in de tarieven in. Volgens de betroken eurocommissaris kan de prijs van grensoverschrijdend sms’en maar iets duurder zijn dan binnenlands tekstberichten versturen met een mobieltje. Er zijn marginale meerkosten verbonden …

De Nederlandse vrijgestelde beleggingsinstelling. (G)een alternatief?

In Archief by robert

In december 2007 hebben wij in een artikel in dit magazine stilgestaan bij de mogelijkheden van de nieuw in de Nederlandse wetgeving geïntroduceerde vrijgestelde beleggingsinstelling (de vbi). Het betreft een regeling die het voor vennootschappen onder bepaalde voorwaarden mogelijk maakt om vrijgesteld te zijn van Nederlandse vennootschapsbelasting. De belangrijkste voorwaarden zijn, dat er sprake moet zijn van een vennootschap voor …

Cassatiegronden nog steeds niet bekend. Over de uitspraak van het Hof inzake het onbelast blijven van de AOW-uitkering

In Archief by robert

Na de uitspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen waaruit blijkt dat de AOW-uitkering niet in België fiscaal belast mag worden, rijst de vraag hoe nu verder nu de Belastingadministratie nog steeds niet haar cassatiegronden kenbaar heeft gemaakt. In de media zijn diverse publicaties verschenen. Onderstaand artikel wil bij het artikel in het februarinummer (blz. 80) de nodige kanttekeningen …