Grenzeloos werken

In Archief by robert

Waar vroeger werknemers en ondernemers gebonden waren aan één werkplek, zijn door de komst van technische vernieuwingen zoals e-mail, internet, mobiele telefoons, etc. vele werknemers mobiel gemaakt en neemt het thuiswerken en werken in het buitenland toe. Veel Belgisch ingezetenen werken daarom voor hun Nederlandse werkgever in België. De grote vraag bij het wonen en werken in meerdere landen is …

Als emigreren een drama wordt

In Archief by robert

Ook voor veel directeuren-groot aandeelhouders (DGA’s) is België fiscaal een aantrekkelijk land om te gaan wonen. Niet alleen kent België aantrekkelijke mogelijkheden om vermogen te schenken naar de volgende generatie, ook kan de Nederlandse aanmerkelijk belangclaim in box 2 van 25% worden afgeschud. Voordat van zulke mogelijkheden gebruik kan worden gemaakt, geldt een wachttermijn die in veel gevallen tien jaar …

Aftrek RSVZ-premies een aandachtspunt voor ondernemers/ natuurlijke personen

In Archief by robert

Ondernemers zijn veelal op zichzelf, aangewezen als zij het inkomen wensen te verzekeren bij arbeidsongeschiktheid. De in België wonende ondernemer die winst geniet uit de Nederlandse onderneming is onderworpen aan het Nederlandse belastingstelsel. België en Nederland hebben dat zo in het belastingverdrag afgesproken. De winst uit een Belgische onderneming is in België belast. Om te bepalen waar men sociaal verzekerd …

Geen gemeentebelasting over rente en dividenden meer !?

In Archief by robert

België is op 1 juli 2010 veroordeelt door het Europese Hof van Justitie. De uitspraak kan tot gevolg hebben dat België geen aanvullende gemeentebelasting meer mag heffen over rente en dividenden uit het buitenland. Aangezien veel Nederbelgen nog Nederlandse bankrekeningen en beleggingen aanhouden, zal deze uitspraak voor veel Nederbelgen interessant zijn. Wat is er eigenlijk aan de hand? Beleggers die …

Een verslag van zesde seminar Nederbelgen voor professionele adviseurs. Nederbelgen staan nooit stil

In Archief by robert

Een blauwe hemel en stralende zon, de vijvers en de bossen van het Kasteel van Brasschaat; een beter decor was niet denkbaar voor het zesde Nederbelgen-seminar van de Stichting VermogensPlanning. Deze boeiende studienamiddag vond plaats op 15 juni 2010, voor het eerst in samenwerking met het NederBelgisch Magazine. Meer dan honderd deelnemers, allen gespecialiseerde professionals in estate planning, verkozen de …