Nederland stuurt duizenden Belgen “illegaal” oude boete

In Berichten by robert

Veel inwoners van België kunnen dezer dagen vervelende post uit Nederland verwachten. De Noorderburen sturen tienduizenden oude parkeerboetes alsnog op. Sommige overtredingen dateren van járen terug. De Telegraaf meldt: Door problemen met de privacywetgeving lag de uitwisseling van kentekengegevens tussen Nederland en België sinds augustus 2012 stil. Maar Belgen die dachten in de tussentijd weg te komen met een verkeersovertreding …

Gratis opvang en onderwijs moet Zeeuws Vlaamse kinderen in Nederland houden

In Berichten by robert

Ouders uit Zeeuws Vlaanderen sturen steeds vaker hun kinderen naar basisscholen in België of naar de Belgische kinderopvang. 600 kinderen steken dagelijks de grens over. In België is het onderwijs en de opvang spotgoedkoop. Proefprojecten moeten de faciliteiten aan de Nederlandse kant van de grens aantrekkelijker maken. Dit meldt Omroep Zeeland. De ouders uit Zeeuws Vlaanderen kiezen er bewust voor …

Ken je buren laat Nederlandse en Vlaamse lezers kennismaken met elkaar

In Berichten by robert

Hoe goed kennen Nederlandse en Vlaamse lezers elkaars schrijvers? Onder de titel Ken je buren organiseren de Taalunie, het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren dit najaar voor de derde keer een tournee met verwante Vlaamse en Nederlandse auteurs langs podia in Vlaanderen en Nederland. De tournee brengt het kruim van de Nederlandse en Vlaamse letteren op …

Eerste koopzondag in Antwerpen op 7 september

In Berichten by robert

Antwerpen is open’ aanstaande zondag. Op 7 september trekt de stad het nieuwe systeem van koopzondagen – eerste zondag van de maand – op gang. Eind vorig jaar raakte bekend dat de stad Antwerpen – in navolging van onder meer de kuststeden en Brugge – een erkenning als toeristische zone had aangevraagd. Die erkenning was nodig om de winkels op …

Zeeland Seaports onderzoekt samenwerking met Vlaamse havens

In Berichten by robert

Zeeland Seaports, de exploitant van de Nederlandse havens van Terneuzen en Vlissingen, verkent de mogelijkheden van samenwerking met andere havens. Alle opties worden daarbij bekeken, waaronder een fusie. In het onderzoek is onder andere de haven van Rotterdam in beeld, maar ook de Vlaamse havens van Gent en Zeebrugge. Dat zei een woordvoerder van het Zeeuwse havenbedrijf woensdag. “De vraag …

De populairste namen voor je baby in Vlaanderen en Nederland

In Berichten by robert

Eens het verlossende bericht dat je wel degelijk zwanger bent, begint de zoektocht naar een passende voornaam voor je op komst zijnde baby. Je keuze hangt van vele factoren af. Wat zijn de meest gebruikte en de populairste babynamen voor 2014. Ouders die in 2013 een voornaam voor hun zoon en/of dochterlief moesten kiezen, lieten een duidelijke voorkeur merken voor …

Vlamingen willen ook in buitenland voor deelstaten kunnen kiezen en liefst online

In Berichten by robert

Bij de federale verkiezingen op 25 mei heeft mogelijk een recordaantal van 130.000 Belgen een stem in het buitenland uitgebracht. Stemmen voor de deelstaatverkiezingen is nog niet mogelijk door een blokkering aan Franstalige zijde. 130.000 van de 380.000 Belgen van wie bekend is dat ze in het buitenland wonen, hebben in februari gemeld dat ze hun stem wilden uitbrengen bij …

Congo krijgt eerste Belgisch-Nederlandse ambassade

In Berichten by robert

In Kinshasa is gisteren de eerste steen gelegd voor een nieuwe Belgisch-Nederlandse ambassade. De ambassade wordt gerealiseerd op een 1,3 hectare groot terrein aan de Boulevard du 30 juin, de ‘Champs Elysées’ van de Congolese hoofdstad. Het betreft een Design & Build-opdracht voor een consortium bestaande uit onder andere het Mechelse bouwbedrijf Willemen en architectenbureau A2M uit Brussel. Het consortium …

Nederlandse scholen sluiten omdat leerlingen naar België gaan

In Berichten by robert

In Vlaamse klasjes zitten elk jaar meer Nederlandse leerlingen.De Nederlandse grensgemeenten zien met lede ogen hun leerlingen richting Vlaanderen vertrekken. In Sluis zijn er de jongste jaren zelfs al scholen gesloten bij gebrek aan leerlingen. Volgens de jongste telling zijn er 7.055 Nederlandse leerlingen in Vlaanderen. Dat zijn er 148 meer dan een jaar eerder. Albert de Bruijn, wethouder van …

Hypotheekrenteaftrek Nederland in 2015

In Archief by robert

Met ingang van 1 januari 2015 komt de mogelijkheid voor buitenlands belastingplichtigen om behandeld te worden als binnenlands (Nederlands) belastingplichtige te vervallen. In plaats hiervan komt er een nieuwe regeling, namelijk een regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Deze wijziging kan vergaande gevolgen hebben voor de financiële situatie, met name ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek. Huidige situatie In de situatie dat …

Ruling over fiscale gevolgen van de emigratie van een Belgische vennootschap

In Archief by robert

Recent verscheen op de portaalsite van de Belgische fiscus een gunstige ruling over de fiscale gevolgen voor de private aandeelhouders bij de emigratie (zetelverplaatsing) naar het buitenland van een Belgische vennootschap. Het betreft de Voorafgaande Beslissing nr. 2014.042 van 27 mei 2014, te raadplegen via www.fisconetplus.be. In de Belgische vennootschapsbelasting wordt de emigratie van een vennootschap fictief aangemerkt als een …

Overdracht familiebedrijf

In Archief by robert

Net zoals in Vlaanderen, zullen in het kader van deze hervorming de Brusselse schenkings- en successierechten grondig herzien worden. In de eerste plaats wordt er gestreefd naar een verdere modernisering en vereenvoudiging. Daarnaast beoogt men de schenkings- en successierechten ook te verlagen, wat allerhande constructies opgezet om successie- en schenkingsrechten te ontduiken, in de toekomst zou moeten vermijden. Meer specifiek …

Registratierechten

In Archief by robert

Om de stadsvlucht tegen te gaan, plant Brussel tevens om de registratierechten voor de aankoop van een woning die voor de koper dient als duurzaam verblijf, verder te verlagen. Brussel wenst ook paal en perk te stellen aan het gebruik van complexe constructies om registratierechten te vermijden bij grote vastgoedtransacties (bijvoorbeeld erfpachtconstructies). Brussel plant in dat kader een overleg met …

Modernisering successie- en registratierechten

In Archief by robert

Meer algemeen streeft de Vlaamse regering naar een vereenvoudiging (en verlaging) van de succesie- en registratierechten, waarmee men mensen wil ontraden om via allerhande constructies belastingen te ontwijken. Nu Vlaanderen per 1 januari 2015 de dienst successie- en registratierechten overneemt van de Federale regering, wordt gestreefd naar transparantie door de successie- en registratierechten zoveel als mogelijk online toegankelijk te maken …

Verlaging schenkingsrechten op bouwgronden opnieuw verlengd

In Archief by robert

Het nieuwe regeerakkoord bevat verder enkele fiscale maatregelen om meer bouwgronden in Vlaanderen te activeren. Zo wordt de huidige tijdelijke verlaging van de schenkingsrechten op bouwgronden verder verlengd, evenals de koppeling aan de verplichting om binnen een bepaalde termijn te bouwen. Concreet betekent dit dat indien de begiftigde binnen de vijf jaar na de schenking zijn hoofdverblijfplaats heeft op het …

Miserietaks zou opnieuw worden verlaagd tot 1%

In Archief by robert

Verder vermeldt het nieuwe regeerakkoord het voornemen om het verdelingsrecht – ook wel bekend als “de miserietaks” – terug te brengen op 1%. Dit registratierecht is verschuldigd telkens wanneer een woning in onverdeeldheid wordt toebedeeld aan één van de onverdeelde eigenaars, bijvoorbeeld wanneer bij een echtscheiding een echtgenoot de andere uitkoopt of erfgenamen een goed onderling willen verdelen. In 2012 …

Woonbonus

In Archief by robert

Eén van de fiscale maatregelen die meteen in het oog springt, is het snoeien in de woonbonus. Dit is het fiscaal voordeel verbonden aan de lening om een woning te kopen of te (ver)bouwen. Sinds de zesde staatshervorming zijn de Gewesten voor deze materie zelf bevoegd. Om de overheveling naar de Gewesten mogelijk te maken, werd de woonbonus van een …

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ook niet in strijd met de Rechten van de Mens

In Archief by robert

Niet lang geleden is door de Hoge Raad bepaald dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) geen verboden discriminatie opleveren in de Successiewet. Het grote verschil tussen het wel of niet van toepassing zijn van de BOF (een vrijstelling tot meer dan € 1 miljoen, en daarboven een vrijstelling van 83%) werd door de Hoge Raad toegestaan. De benadeelden zijn na de Hoge …

Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht

In Archief by robert

De werkkostenregeling bestaat al sinds 2011 en is ingevoerd om het “oude” systeem van vrijgestelde vergoedingen en verstrekking in de loonbelasting te vervangen. Door allerlei omstandigheden hebben de oude en de nieuwe regeling jarenlang naast elkaar bestaan. Een werkgever kon in deze periode kiezen: de oude regeling blijven toepassen of overstappen op de nieuwe regeling. Vele werkgevers hebben van de …

Ontslagvergoeding voor partieel buitenlands belastingplichtige is in Nederland belastbaar

In Archief by robert

X komt vanuit het buitenland in Nederland werken. Voor de inkomstenbelasting kiest hij voor partieel buitenlandse belastingplicht. Dat wil zeggen dat hij niet wordt behandeld als een inwoner van Nederland, maar dat hij alleen voor bepaalde (Nederlandse) bronnen van inkomen wordt belast. Deze regeling kan worden toegepast in combinatie met de 30%-regeling. Meestal komt het er dan op neer dat …

Belastingregeling Nederland-Sint Maarten aangekondigd

In Archief by robert

In de vorige editie zijn details van de Belastingregeling tussen Nederland en Curaçao opgenomen. Maar naast Curaçao en Nederland zijn er nog twee landen binnen het Koninkrijk: St Maarten en Aruba. Ook tussen Nederland en St Maarten respectievelijk Nederland en Aruba wordt over een nieuwe Belastingregeling onderhandeld. Er is nu bekend gemaakt dat er tussen Nederland en St Maarten overeenstemming …

Waar woont een zieke die in het buitenland wordt behandeld?

In Archief by robert

Hoewel een trieste situatie, gaat het in deze zaak om een belangrijk punt. De situatie was als volgt. Een Ier woont in Ierland en gaat in 2002 naar Duitsland. Daar wordt hij zo ziek, dat hij daar behandeld moet worden en niet meer terug naar Ierland vervoerd kan worden. Bij zijn verzorging in Duitsland neemt de Ierse Health Service Executive …

SMSParking moet toch parkeergegevens afgeven aan Belastingdienst

In Archief by robert

De Belastingdienst scherpt de controle van personen met een auto van de zaak verder aan. Het gaat daarbij vooral om de groep werknemers die een auto van de zaak heeft, maar aan de Belastingdienst heeft doorgegeven de auto voor minder dan 500 kilometer per jaar privé te gebruiken. In dat geval hoeft er namelijk geen bijtelling te worden toegepast. De …