Aankondiging seminar: nieuwe bedreigingen hypotheekrente-aftrek voor Nederbelgen.

In Archief by robert

U TREFT HIER DE HYPOTHEKENTEAFTREK-VIDEO VAN DIT SEMINAR Vanaf 1 januari 2015 komt er een geheel nieuwe regeling voor hypotheekrenteaftrek voor Nederbelgen. Wij nemen de werking hiervan door en laten in voorbeelden zien welke gevolgen dit kan hebben voor uw financiële plaatje. * U wordt met name in de volgende situaties met de beperkingen van de nieuwe regeling geconfronteerd: – …

Honderden miljoenen euro’s voor samenwerking Brabant en Vlaanderen

In Berichten by robert

De Europese Commissie wil 150 miljoen euro investeren in de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, de Vlaamse overheid en onder meer de provincie Brabant leggen samen een zelfde bedrag op tafel. Bedrijven, onderwijsinstellingen en burgers in onder meer Brabant, Limburg en Zeeland gaan hiervan profiteren. Het geld gaat naar projecten op de gebieden innovatie, …

Zeeuws-Vlaanderen viert 200-jarig jubileumfeest

In Berichten by robert

Deze zomer viert Zeeuws-Vlaanderen haar 200ste verjaardag. Op 20 juli 1814 is het 200 jaar geleden dat koning Willem I Zeeuw-Vlaanderen met de provincie Zeeland verbond, en na de afscheiding van België dus met Nederland. Centraal thema van de jubileumfeesten in ‘verbinden’. Het jubileumfeest duurt langer dan gepland: oorspronkelijk zou het tot het weekend rond 19 september duren, maar de …

Waarom verschilt een Nederlander van een Belg?

In Berichten by robert

Herinneringen aan de Tachtigjarige Oorlog hebben grote invloed gehad op de nationale identiteit van Nederland en België, ontdekte de Leidse historicus Jasper van der Steen. Andere herinneringen, andere identiteit? “Kijk maar eens naar de Krim.” Herinneringen aan de Tachtigjarige Oorlog speelden in de 17e eeuw een belangrijke rol bij de vorming van nieuwe nationale identiteiten in de Noordelijke en Zuidelijke …

Het basisonderwijs in Sas van Gent verliest jaarlijks leerlingen aan België

In Berichten by robert

Het basisonderwijs in Sas van Gent verliest jaarlijks nog tien tot vijftien leerlingen aan België. Als de voorschoolse en peuteropvang in Nederland betaalbaarder wordt (‘en dat in België geld gaat kosten’) valt een argument weg om kinderen de grens over te brengen, verwacht scheidend directeur André van Opdorp van De Sasse Vaart. Van Opdorp hoopt dat ouders ook zien dat …

Derby Nederland tegen België moet terugkeren

In Berichten by robert

Nederland – België of andersom. De Derby der Lage Landen had tot ongeveer 25 jaar geleden een vaste plaats op de jaarlijkse voetbalkalender. Nu niet meer. In de laatste tien jaar stond het duel slechts twee keer op het programma: alleen in 2004 en 2012 troffen beide ploegen elkaar. Dat moet anders. Vrienden van de Derby De vereniging ‘Vrienden van …

MKB-Nederland en TNT Express publiceren business guide België

In Berichten by robert

Buurland België is bij uitstek het land om succesvol zaken mee te doen. Het ligt vlakbij. Nederlanders komen er graag en veel, voelen zich al snel thuis. Ook op zakelijk gebied vinden we elkaar goed, zo tonen de cijfers aan. Maar er liggen nog veel meer kansen voor Nederlandse mkb-ondernemers. MKB-Nederland lanceert daarom vandaag in samenwerking met haar kennispartner TNT …

Gsm-gebruik in het buitenland opnieuw goedkoper

In Berichten by robert

Ook in 2014 treden nieuwe maximumtarieven in werking en legt de Europese Commissie de telecomoperatoren regels op die tot een duurzame verlaging van de nog steeds te hoge roamingkosten moeten leiden. Volgend jaar moeten providers roamingtarieven zelfs geheel gaan afschaffen, zo is het plan van de EU. Per 1 juli de volgende plafonds: Bellen per minuut 19 cent Gebeld worden …

Ger Essers neemt afscheid, specialist over de grenzen heen

In Berichten by robert

Aan allen, die iets voor mij betekend hebben en voor wie ik hopelijk iets betekend heb. Ls, In de jaren negentig was ik leraar wis/scheikunde. Het was de tijd van de euroforie. Ik raakte toen via de vakbeweging betrokken bij EURES. Ik had geen kennis van de grensoverschrijdend wet – en regelgeving. Het was leren in de praktijk. Dankzij velen …

Vlaanderen tegen Nederlands schaliegasplan

In Berichten by robert

In Vlaanderen zien ze de Nederlandse plannen voor de winning van schaliegas aan de Belgische grens niet zitten. Er wordt gevreesd voor gevolgen voor de waterwinning in de Belgische Kempen. Nederland zou meer moeten doen om de effecten en risico’s voor mens en milieu te onderzoeken. Bovendien zou Nederland op zoek moeten naar alternatieven. Maandag schaarde de provincie Antwerpen zich …

Nederland, hier én aan de overkant

In Berichten by robert

België, Vlaanderen, Nederland, Lage Landen … Doorheen de eeuwen werden deze begrippen door elkaar gebruikt. Hugo De Schepper onderzocht gedurende decennia kaarten en documenten in zijn zoektocht naar een heel-Nederlands identiteitsbesef in de Lage Landen bij de Noordzee. Vier jaar terug publiceerde de jonge historicus Joey De Keyser het boek Vreemde ogen. Een kijk op de Zuidelijke Nederlanden 1400-1600. Toen …

Jan Mulder uitermate populair in België

In Berichten by robert

Grappig, gevat én knap Jan Mulder valt van zijn stoel, Jan Mulder voorspelt 8-0 voor de Belgen, Jan Mulder noemt koningin Mathilde een lekker ding. Jan Mulder is hot in Vlaanderen, hij is een idool. Alles wat hij doet en zegt, is interessant.Een website houdt zijn grappigste fratsen bij, een fanpagina verzamelt zijn beste quotes, op Twitter en Facebook wordt …

Wifi in trein België en meer treinen naar Nederland

In Berichten by robert

De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS gaat de komende tijd wifi- of 4G-verbindingen beschikbaar maken in de treinen. Dagblad De Morgen schrijft dat topman Jos Cornu dit aankondigde tijdens een presentatie van het nieuwe vervoersplan. In het plan staan de maatregelen en wijzigingen die het spoorbedrijf de komende jaren wil doorvoeren. Zo zullen er meer treinen stoppen op Brussel Airport en zullen …

Nederbelg die werd geholpen door huisarts legt manco van zorgstelsel bloot

In Berichten by robert

De auteur Paul Lookman uit Beringen viel met de fiets in Bladel en kreeg een rekening van een passerende huisarts. Het verhaal rond de gepeperde nota na mijn fietsongeval in Bladel op 22 juni vraagt om een samenvattende conclusie en een context. Het bericht verscheen 30 juni niet enkel in het ED. Er is druk op gereageerd. Kennelijk raakte het …

Beneluxtrein rijdt weer verder door tot in Amsterdam

In Berichten by robert

Goed nieuws voor wie dagelijks naar Nederland spoort. Vanaf eind dit jaar zal de Beneluxtrein opnieuw tot in Amsterdam rijden. Toen de Beneluxtrein na het debacle met de Fyra opnieuw ingevoerd werd, reed deze niet langer tot in de Nederlandse hoofdstad, maar enkel tot in Den Haag. Daar moesten de reizigers overstappen. Momenteel rijdt de Beneluxtrein (IC) 12 keer tussen …

Zondagopening Antwerpen bedreigt kooptoerisme

In Berichten by robert

Na het verdwijnen van het sekstoerisme en het banktoerisme raakt met name Hulst opnieuw een sterke bezoekerstroef kwijt. Net als in Hulst mogen de winkels in Antwerpen ook voortaan op zondag open zijn. Het stadbestuur mikt hiermee op mensen die Antwerpen nu op zondagen links laten liggen en op bezoekers uit Nederland. “Het begin van het einde, als we niet …

Tijdelijk Thuisland, Belgische kunstenaars in Domburg 1914-1918

In Berichten by robert

Op zaterdag 5 juli 2014 opende de heer Frank Geerkens, ambassadeur van België in Nederland deze tentoonstelling. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven de kunstenaars Emmanuel Viérin, Jozef Posenaer, Jean Gouweloos en Frans Willems met hun families in Domburg. De Zomertentoonstelling 2014 is aan hun in die periode ontstane werk en hun leven in Domburg gewijd. De kunstenaarskolonie Domburg Domburg maakte …

Vlaams gewest verliest zaak tegen Nederlands Loodswezen

In Berichten by robert

Het Vlaams Gewest moet van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg 7,8 miljoen euro betalen aan het Nederlands Loodswezen. Gisteren bevestigde de rechtbank de uitspraak van de scheidsrechters, die Vlaanderen tot deze betaling dwongen om de structureel te lage loodsgelden bij te passen. De zaak heeft een lange voorgeschiedenis. Het Scheldereglement van 1843 gaf de Nederlandse loodsen het recht om …

Waarom het onderzoek ‘loonkostenhandicap’

In Archief by robert

Nederland heeft in 2013 een recordaantal van 370 buitenlandse bedrijfsvestigingen aangetrokken, 18 procent meer dan in 2012. De relatief lage loonkosten, het fiscale klimaat en een goede infrastructuur zijn hier mede de reden van. De meeste bedrijven die vorig jaar daar neerstreken, komen uit de VS, maar er komen ook jaarlijks tientallen uit België. West-Brabant Bedrijven zouden er ook voor …

Hoe wordt bepaald waar u sociaal verzekerd bent? Voor werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden

In Archief by robert

Wij hebben al vaak geschreven over belastingheffing en over de regels die bepalen welk land over verschillende soorten inkomen mag heffen. Deze regels zijn afgesproken in belastingverdragen die verschillende landen met elkaar sluiten. Zowel België als Nederland hebben met veel landen belastingverdragen gesloten. Dit uitgebreide netwerk van verdragen zorgt er voor, dat er vaak snel duidelijkheid is over welk land …

Verhuur werkkamer DGA is economische activiteit voor de BTW

In Archief by robert

De vraag of een bepaalde activiteit leidt tot BTW-plicht blijft lastig te beantwoorden. Het gaat dan om de vraag of er sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting. Het antwoord op deze vraag is belangrijk, omdat BTW-plicht leidt tot de mogelijkheid om de BTW op kosten en investeringen terug te vragen bij de belastingdienst. In deze situatie gaan twee echtgenoten …

Op de valreep goedgekeurd: nieuwe wettelijke criteria voor de omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

In Archief by robert

In deze rubriek van de maand mei bespraken wij reeds het wetsontwerp dat tegemoetkomt aan de problematiek van de waardering van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot in geval van omzetting van dat vruchtgebruik in een kapitaal. Het bleef toen afwachten of deze wijziging nog voor het einde van de intussen afgelopen legislatuur zou worden goedgekeurd. Dat is op de …

Circulaire omtrent vrijstelling RV op buitenlandse spaardeposito’s

In Archief by robert

De fiscale administratie bracht midden juni een eerste circulaire uit met betrekking tot de inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito’s die in het buitenland worden aangehouden bij kredietinstellingen. Deze circulaire bevat een eerste commentaar van de wijziging die werd aangebracht aan art. 21, 5°, WIB 92, met betrekking tot de vrijstelling van de inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito’s en die bestaat uit de …

Avenant bij het Belgisch-Zwitsers Dubbelbelastingverdrag wijzigt gegevensuitwisseling

In Archief by robert

Op 10 april 2014 ondertekenden België en Zwitserland een avenant dat het bestaande dubbelbelastingverdrag uit 1978 op diverse vlakken wijzigt. Het avenant brengt het Belgisch-Zwitsers verdrag in lijn met de huidige Belgische verdragspraktijk. Zo wijzigt het avenant onder meer: – de bronheffingen op dividenden, interesten en royalty’s, – de regeling voor ondernemingswinsten, – de regeling voor verrekenprijzen tussen verbonden ondernemingen, …

Goedkeuringswet Protocol Nederlands-Belgisch Dubbelbelastingverdrag

In Archief by robert

Op 11 juni 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de goedkeuringswet van het protocol dat het dubbelbelastingverdrag Nederland-België wijzigt inzake gegevensuitwisseling. Het protocol dateert reeds van 2009, maar trad pas in werking op 1 september 2013. In het protocol staat dat het verstrekken van inlichtingen niet geweigerd kan worden enkel omdat de inlichtingen berusten bij een bank. Het protocol met …

België en de Verenigde Staten ondertekenen FATCA-akkoord

In Archief by robert

Eind april 2014 ondertekenden Minister van Financiën Geens , samen met de zaakwaarnemer van de Amerikaanse ambassade in Brussel, het akkoord voor een betere naleving van de fiscale verplichtingen op internationaal vlak en de implementatie van de FATCA-wet (Foreign Account Tax Compliance Act). Het FATCA-akkoord creëert een kader voor de invoering van de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen tussen België …

Personenbelasting: de aanrekening van de belastingvrije som voor kinderlast is ongrondwettelijk

In Archief by robert

In de Belgische personenbelasting (hierna PB) geldt de regel dat de toeslagen op de belastingvrije som wegens kinderlast bij gezamenlijk belaste echtgenoten steeds moeten worden toegewezen aan de echtgenoot met ‘het hoogste belastbaar inkomen’. Als beide echtgenoten inkomsten hebben die in België belastbaar zijn zal het toerekenen van de belastingvrije sommen aan het hoogste belastbaar inkomen ertoe leiden dat het …

Belgisch Grondwettelijk Hof buigt zich over geheime commissielonenaanslag van 309%

In Archief by robert

Indien een vennootschap een vergoeding of een voordeel van alle aard toekent, hoeft er in principe een fiscale fiche te worden opgemaakt waarin deze vergoeding of dit voordeel wordt vermeld. Mocht een vennootschap dit nalaten te doen, dan kon de fiscus in principe een aanslag vestigen van 309% op de vergoedingen of voordelen van alle aard waarvoor geen fiscale fiche …

Belastingregeling Nederland-Curaçao (BNC) gepubliceerd

In Archief by robert

Om in grensoverschrijdende situaties dubbele belastingheffing te voorkomen, sluiten landen met elkaar belastingverdragen. Binnen de onderdelen van Koninkrijk bestaat er ook een dergelijke regeling: de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK). Deze Regeling was van toepassing op Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. De staatkundige verhoudingen zijn sinds 2010 flink veranderd. Saba, Sint Eustatius en Bonaire zijn een soort Nederlandse gemeentes …

Belastingdienst moet rente betalen over te laat uitbetaalde heffingsrente

In Archief by robert

Op 22 augustus 2009 wordt de opgelegde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van een BV verminderd. Naar aanleiding van deze vermindering vraagt de vennootschap aan de belastingdienst om betaling van heffingsrente. Dit is de rente over het belastingbedrag dat de belastingdienst al had ontvangen en terugbetaalt aan de BV. De Belastingdienst had als het ware een schuld aan de BV en over …

Navorderen kan ook als aftrekposten niet zijn gecontroleerd

In Archief by robert

Een belastingplichtige past in zijn aangifte inkomstenbelasting diverse aftrekposten toe: hypotheekrenteaftrek, aftrek voor scholingskoten en giftenaftrek. Er is sprake van aftrekposten voor de jaren 2005, 2006 en 2007. Voor het jaar 2005 stelt de inspecteur vragen over de onderbouwing van de aftrekposten. Voor de jaren 2006 en 2007 doet de inspecteur dat niet. Omdat de belastingplichtige geen antwoorden en ook …