Grensarbeiders betalen teveel gemeentebelasting. Vragen aan de Europese Commissie

In Archief by robert

Belgische grensarbeiders – wonen in België en werken in Nederland – betalen teveel gemeentebelasting. Zij betalen zowel de Belgische gemeenten via de gemeentelijke aanslag en de Nederlandse inkomstenbelasting die het Nederlandse gemeentefonds financiert. Nederlandse grensarbeiders – wonen in Nederland en werken in België – betalen teveel belasting in België, omdat zij als niet-inwoner van een Belgische gemeente toch de Belgische …

Sociale verzekering Nederbelgen: studeren en sociale verzekeringen

In Archief by robert

Ik ben achttien jaar, heb de Belgische nationaliteit en woon in Essen (België) en wil gaan studeren aan de Avans Hogeschool in Breda. Ik verblijf door de week in een studentenflat en in het weekend ga ik terug naar mijn ouders in België. Mijn vader werkt al jaren in Nederland en mijn moeder werkt in België. Waar ben ik sociaal …

Lezingen nieuwe Schenk- en Erfbelasting in Roosendaal en Eindhoven . Het Nederlandse wetsvoorstel Schenk- en Erfbelasting

In Archief by robert

De Nederlandse Staatsecretaris van Financiën Jan Kees de Jager heeft zijn plannen ontvouwd voor de aanpassingen in de belastingheffing over schenkingen en erfenissen: het wetsvoorstel Schenk- en Erfbelasting. Waar de Staatssecretaris eerst nog aankondigde een hele nieuwe wet te gaan maken, blijken de voorgestelde aanpassingen meer het karakter van een grote voorjaarsschoonmaak te hebben: er worden regelingen geschrapt, de wetsficties …

Inkeerregeling: einde bankgeheim?

In Archief by robert

Sinds mensenheugenis zijn er mensen die hun geld onderbrengen in het buitenland. Wanneer men in Nederland woont of wanneer men, als inwoner van België, er voor heeft gekozen om behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige in Nederland, moet het gehele (wereld)inkomen en vermogen in Nederland worden opgegeven. Heeft u bijvoorbeeld een bankrekening in het buitenland, waarvan het saldo en/of de …