Lezersvraag: sociale verzekeringen voor zelfstandige

In Archief by robert

Ik ben net verhuisd naar het mooie Brussel. Ik zou graag een eigen zaak beginnen in België. Maar wanneer ben je eigenlijk een zelfstandige? Een zelfstandige is iemand die beroepsactiviteiten uitoefent voor steeds wisselende opdrachtgevers en die niet gebonden is aan een arbeidscontract. Anders dan in Nederland kent men in België meerdere sociale verzekeringsstelsels. Het stelsel van sociale verzekeringen voor …

Lezersvraag over vervallen premieplicht zorgverzekering

In Archief by robert

Ik ben gehuwd en mijn vrouw en ik hebben elk een eigen inkomen. Ik werkte in Nederland en in september 1992 kwamen wij in België wonen. In januari 1995 was ik 60 jaar en ik ging in de VUT (vervroegde uittreding). Van die dag af betaalde ik belasting in België. Vijf jaar later, in januari 2000 ging ik officieel met …

Doorschuiven aanmerkelijk belangclaim bij schenking aandelen

In Archief by robert

Een aandeelhouder die 5% of meer aandelen bezit (of opties, winstbewijzen etc) wordt als aanmerkelijk belanghouder belast in box II tegen een tarief van 25%. Indien bij overlijden een pakket aandelen (van 5% of meer) vererft, zal dit voor de inkomstenbelasting een heffingsmoment opleveren. Ook vererving van aanmerkelijk belangaandelen is een belaste verkrijging onder de Successiewet. In beginsel moet dus …

Nederland voor EU-hof om discriminatie studiebeurzen

In Archief by robert

De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg wegens discriminatie bij de toekenning van studiebeurzen. Het dagelijks bestuur van de EU heeft dat vandaag bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse wet moeten studenten die aanspraak willen maken op studiefinanciering voor een opleiding in het buitenland, minstens drie van de voorafgaande zes jaar wettig in Nederland hebben gewoond. …

Toch weer reisbijstand Eurocross voor pensioengerechtigden in België

In Archief by robert

Gepensioneerden in België die bij het Belgische ziekenfonds Christelijke Mutualiteit (CM) en College voor zorgverzekeringen (CVZ) staan ingeschreven ten laste van Nederland, hadden problemen met vergoeding van de zorgkosten bij tijdelijk verblijf buiten Europa. CVZ en CM weigerden deze kosten te vergoeden. Ook was het niet meer mogelijk om gebruik te maken van reisbijstand Eurocross van CM: dringende medische hulp, …

Buitenlandse roerende inkomsten / dubbele belasting

In Archief by robert

Op buitenlandse roerende inkomsten weegt vaak een dubbele belasting. Zowel de buitenlandse bronbelasting als de Belgische roerende voorheffing zijn verschuldigd. Het “forfaitair gedeelte voor die buitenlandse belasting” – FBB of belastingkrediet – waarin de Belgische fiscale wetgeving in het verleden voorzag om de dubbele heffing te verzachten is in de loop van de jaren door de wetgever geschrapt (voor dividenden) …

Mag België aanvullende gemeentebelasting aanrekenen op buitenlandse dividenden

In Archief by robert

Slecht nieuws voor bijvoorbeeld de Belgische aandeelhouders van een Frans bedrijf zoals bijvoorbeeld Suez. Volgens het Hof van Justitie zijn er geen Europese regels die dubbele belasting verbieden in een geval waarin een buitenlands roerend inkomen zowel in de bronstaat als in België belast wordt. Dat had het hof al eens geoordeeld in het arrets Kerckhaert-Morres (zie Fisc. Act. 2006, …

Btw-regels ‘plaats van dienst’ wijzigen ingrijpend per 1 januari 2010

In Archief by robert

De regels met betrekking tot de plaatsbepaling van de dienstverlening wijzigen. Deze wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor internationaal opererende ondernemers. De nieuwe regels zullen gefaseerd worden ingevoerd. De belangrijkste wijzigingen zullen zich per 1 januari 2010 voordoen.De wijzigingen hebben als doel de heffing van btw te laten plaatsvinden op de plaats van verbruik van de dienst. De nieuwe regels beogen …