Btw-regels ‘plaats van dienst’ wijzigen ingrijpend per 1 januari 2010

In Archief by robert

De regels met betrekking tot de plaatsbepaling van de dienstverlening wijzigen. Deze wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor internationaal opererende ondernemers. De nieuwe regels zullen gefaseerd worden ingevoerd. De belangrijkste wijzigingen zullen zich per 1 januari 2010 voordoen.
De wijzigingen hebben als doel de heffing van btw te laten plaatsvinden op de plaats van verbruik van de dienst. De nieuwe regels beogen ook het ‘tariefshoppen’ terug te dringen. Eén van de randvoorwaarden die Europa stelde, was dat de nieuwe regels niet mochten leiden tot administratieve lastenverzwaring. Of dit doel volledig wordt bereikt, is nog maar de vraag. Weliswaar wordt op het merendeel van de diensten tussen btw-ondernemers een verleggingsregeling toegepast, maar daar tegenover staat dat er een verplichting komt om voor alle grensoverschrijdende diensten een listing te doen.
 In essentie zijn de nieuwe btw-regels voor diensten tussen btw-ondernemers een spiegelbeeld van de huidige regels. De uitzondering wordt de hoofdregel en de huidige hoofdregel wordt niet meer toegepast. Voor diensten aan niet-btw-ondernemers, zoals een particulier blijft de huidige hoofdregel gelden, al bestaan daarop tal van uitzonderingen. Doordat de regels met betrekking tot het werkelijk gebruik en de werkelijke exploitatie ruimer kunnen gaan worden toegepast, is het mogelijk dat de plaats van de dienst vaker wordt gesitueerd in het land van verbruik.
De nieuwe bepalingen met betrekking tot de plaats van de dienst brengen mee dat ondernemers hun systemen moeten aanpassen. De facturering zal moeten worden aangepast, en er moet rekening worden gehouden met de listingverplichting.
(Bron: Ministerie van Financiën, NL)
hits=1= / id=1658=