Ondernemen over de grens tussen België en Nederland. Fiscale hobbels en bobbels

In Archief by robert

Nederland en België zijn belangrijke handelspartners voor elkaar en onderling wordt veel handel gedreven. Dit gebeurt niet alleen door de “grote” bedrijven, maar ook heel vaak door kleinere bedrijven. In deze bijdrage gaan wij in op drie fiscale problemen, met soms wel heel bijzondere uitkomsten: 1 De onderneming verhuist mee de grens over; 2 De grensoverschrijdende inbreng van een onderneming …

Het AOW-arrest is negatief

In Archief by robert

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft in het verleden geoordeeld dat de AOW-uitkering geen uitgesteld beroepsinkomen vormt en dat daarom de uitkering ten onrechte is belast met Personenbelasting. Hiertegen is de Belastingadministratie in cassatie gegaan. Het Hof van Cassatie heeft op 12 november 2009 uitspraak gedaan. Het cassatiehof is van oordeel dat de uitspraak van het Hof van Beroep …

Het regeerakkoord Di Rupo I: evolutie of revolutie?

In Archief by robert

Op 6 december heeft de nieuwe Belgische regering onder leiding van eerste minister Elio Di Rupo de eed afgelegd voor de Koning. De vertrouwensstemming in het parlement volgt later. Bij nader onderzoek is het regeerakkoord geen echt Sinterklaasgeschenk geworden. Heel wat inwoners van België zullen de komende jaren fors meer belastingen moeten betalen. Toch is er sprake van enige opluchting …

Pensionado’s krijgen in hoger beroep geen gelijk

In Archief by robert

In zijn uitspraak van 13 december 2011 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat gepensioneerde burgers met een Nederlands wettelijk pensioen die in een ander EU-land wonen voor ontvangen zorg in die lidstaat een bijdrage moeten betalen. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen …

Goed nieuws! Behoud studiefinanciering voor de kinderen van werkloos geworden grensarbeiders

In Archief by robert

Studerende kinderen van Belgische grensarbeiders, die in België wonen en in Vlaanderen (ook Nederlandstalig Brussel) of Nederland studeren wonen, verliezen hun recht op Nederlandse studiefinanciering niet (meer) als hun ouder onvrijwillig werkloos wordt en er aanspraak bestaat op een Belgische werkloosheidsuitkering. Aanvankelijk had de Rechtbank Groningen in een zaak bepaald dat dit wel het geval zou zijn. De Centrale Raad …