Nieuwe VVPR-aandelen: wat met successieplanning?

In Archief by robert

Ingevolge een recente wetswijziging werd een nieuwe categorie van VVPR-aandelen gecreëerd. Wie inschrijft op dergelijke aandelen kan bij uitkering van dividenden genieten van een belastingvoordeel. De roerende voorheffing op de dividenden bedraagt immers slechts 15% vanaf drie jaar na de inbreng (in plaats van 25%). Vandaar ook de naam ‘VVPR’, die staat voor ‘Verminderde Voorheffing-Précompte Réduit’. Om van het verminderd …

BeNe Ladies Tour nieuw geluid in het vrouwenwielrennen

In Berichten by robert

Op zaterdag 19 en zondag 20 juli wordt de eerste editie van de BeNe Ladies Tour verreden. Het is meteen de eerste meerdaagse grensoverschrijdende wielerwedstrijd voor vrouwen in België en Nederland. Emma Johansson topt de affiche. De eerste rit wordt op Vlaams grondgebied verreden met start en aankomst in Sint-Laureins. Op de tweede dag trekt men de grens over naar …

Fictief binnenlandse belastingplicht: Nederland mag uitgaan van wereldinkomen bij voorkomingsberekening

In Archief by robert

Deze zaak betreft een technische vraag, die voor de praktijk wel heel belangrijk is. Het gaat hierbij om de manier waarop Nederland voorkoming van dubbele belasting moet verlenen bij niet-inwoners die kiezen voor de fictief binnenlandse belastingplicht. De keuzeregeling en de hypotheekrenteaftrek werken namelijk het meest optimaal voor personen waarvan al het box 1-inkomen aan Nederland is toegewezen. Bij personen …

De toekomst van de ziektekostenverzekering gepolst

In Berichten by robert

In het kader van 50 jaar RIZIV zijn de resultaten van een onderzoek gepubliceerd dat werd gehouden bij meer dan 2.000 Belgen. Dat er bij de bevolking een grote graad van tevredenheid bestaat, is niet nieuw. Minder positief over de onbegrijpelijkheid van de ziekenhuisfactuur, onvoldoende informatie over de behandeling, wachttijden voor afspraken bij een specialist, kostprijs specialist, aanbod en dienstverlening …

Gemengde huwelijken

In Berichten by robert

Er trouwen meer mensen over de grens dan over de taalgrens. Het aantal Vlaams-Waalse huwelijken is 5 op 1.000, het aantal Belgisch-Nederlandse huwelijken 22 op 1.000, het aantal Frans-Belgische 44 op 1.000. www.standaard.be hits=806=

Gepersonaliseerde kentekenplaten 1-LOVE-U, LUV-ME-2 flink uitgebreid

In Berichten by robert

Vanaf 31 maart 2014 zijn de mogelijkheden tot reservatie van een gepersonaliseerd opschrift uitgebreid. De gepersonaliseerde combinatie moet altijd minstens 1 letter bevatten. Elke gepersonaliseerde kentekenplaat draagt 9 plaatsen waarvan 1 plaats verplicht is en maximum 8 vrije plaatsen (liggend streepje “-“ is ook een plaats). Inschrijving van een combinatie met alleen letters is mogelijk, alleen cijfers is niet mogelijk …

Leugenaar moet illegaal huis terugkopen

In Berichten by robert

Wie een huis in de Ardennen koopt kan het beste zelf (laten) controleren of het niet illegaal gebouwd is, want een notaris heeft hier in de praktijk geen controleerplicht. Dat blijkt uit het relaas van een Nederlands echtpaar, dat een Ardens chalet kocht. De verkoper zei: alles is in orde, de notaris schreef dat ook zo in de koopakte. Toen …

Oplossing als je niet weet voor wie je moet juichen tijdens dit WK?

In Berichten by robert

Misschien komen de Rode Duivels en Nederland wel eens heel ver. Geen nood, nu is er het OranjeDuivels-shirt. Dan ben je voor Nederland én België. Zit je altijd goed. Dat dachten Lowie Seuntjens, Dennis Kroonen en Lawrence Spierings ook. De heren wonen alle drie in België, maar werken in Nederland. “Vorig najaar plaatsten België en Nederland zich kort na elkaar …

Onderhandelingen belastingverdragen in 2014

In Berichten by robert

De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen. Nederland zal nieuwe gesprekken aangaan met België, Canada en Bulgarije. Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat enerzijds …

Ruim 40.000 Nederlanders werken over de grens

In Berichten by robert

Een half procent van de werkende Nederlanders steekt dagelijks de grens met België of Duitsland over om daar te gaan werken. Dat komt neer op 43.000 grensarbeiders. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Nederlanders behoren tot een waar leger van Europese werknemers die de grens oversteken om in een buurland hun salaris …

Fileleed België kost Nederland miljoenen euro’s

In Berichten by robert

Het bedrijfsleven in Nederland maakt zich steeds grotere zorgen over het hardnekkige fileprobleem in België. Nu de filedruk in Nederland afneemt, realiseren Nederlandse ondernemingen zich dat België er maar niet in slaagt de fileproblemen terug te dringen. Alle vertragingen in het buitenland bezorgen Nederlandse transporteurs een jaarlijkse schadepost van 100 tot 200 miljoen euro, zegt Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid …

Belangrijke wijzigingen familierecht

In Archief by robert

Op 1 september 2014 treden twee grondige wijzigingen van het personen- en familierecht in werking: de wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank en de wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid in werking. Ook enkele andere wijzigingen zijn vermeldenswaard. 1. De wet betreffende …

Verval van tontine en aanwas bij einde relatie?

In Archief by robert

In een recent arrest heeft het Belgische Hof van Cassatie beslist dat tontine-overeenkomsten tussen partners in een affectieve relatie ‘vervallen’ bij de beëindiging van de relatie. Het Hof redeneerde dat de oorzaak van de tontine gelegen was in de relatie van de contractspartijen. Door hun relatie te beëindigen kozen de partners er volgens het Hof dus (impliciet) voor ook de …

Successierechten. Levensverzekering en echtgenoten: Rulingdienst volhardt in standpunt

In Archief by robert

In een ruling van 14 januari ll. zet de Rulingdienst nog steeds geen punt achter een jarenlange discussie in verband met levensverzekeringen. Deze discussie speelt in de volgende situatie. De heer X en mevrouw Y zijn gehuwd onder een gemeenschapsstelsel (wettelijk stelsel of stelsel van algehele gemeenschap). Tijdens het huwelijk sluit de heer X (A) een levensverzekering waarvan hij het …

Retroactieve uitbreiding van de vrijstelling voor buitenlandse spaardeposito’s

In Archief by robert

In onze vorige bijdrage stond te lezen dat de vrijstelling op de eerste schijf van 1.900 EUR (indexaangepast bedrag voor het inkomstenjaar 2014) per belastingplichtige op een gereglementeerd spaarboekje retroactief zou worden ingevoerd voor rente die is toegekend sinds 1 januari 2012. Voor de inkomstenjaren 2012 en 2013 bedroeg het bedrag van de vrijstelling respectievelijk 1.830 EUR en 1.880 EUR …

Nederlandse fiscale eenheid definitief in strijd met Europees recht

In Archief by robert

Nadat eind februari de Advocaat-Generaal (A-G) al tot de conclusie was gekomen dat de Nederlandse fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting strijdig zou zijn met Europees recht, heeft het Hof zelf weinig tijd meer nodig. Het Hof volgt de A-G en concludeert ook dat de Nederlandse voorwaarden strijdig zijn met Europees recht. Nederland mag een fiscale eenheid dus niet meer weigeren …

Boete voor BV in België die niet voldoet aan haar aangifteplicht

In Archief by robert

Een DGA houdt alle aandelen in een Nederlandse B.V. In 2003 verhuist hij naar België en kort daarna wordt de feitelijke leiding van de B.V. ook verplaatst naar België. De vennootschap meldt aan de Nederlandse belastingdienst dat zij na de verplaatsing naar België nog een vaste inrichting in Nederland houdt. De Nederlandse belastingdienst stuurt daarom uitnodigingen tot het doen van …

Mogelijkheden Herinvesteringsreserve (HIR) beperkt door Hoge Raad

In Archief by robert

De HIR maakt het voor ondernemingen mogelijk om boekwinsten op bedrijfsmiddelen onder voorwaarden door te schuiven. Op het moment dat bijvoorbeeld een machine wordt verkocht, kan winst worden gehaald als de verkoopprijs hoger is dan de boekwaarde. Deze winst wordt in principe belast, wat leidt tot minder geld in de onderneming. Maar vervolgens zal de onderneming weer een nieuwe machine …

Nederland mag heffen in box 3 over inkomen uit buitenlands beleggingsfondsen

In Archief by robert

Deze uitspraak gaat over het belasten van inkomen uit vermogen. Vóór 2001 werden de werkelijke inkomsten zoals rente en dividend belast. Vanaf 2001 geldt het Box 3-systeem en wordt er belasting geheven door bij de waarde van het vermogen uit te gaan van een forfaitair rendement van 4%. Dit rendement wordt belast tegen een vast tarief van 30%. Effectief wordt …

Hoogte gebruikelijk loon bij activiteiten voor meerdere vennootschappen

In Archief by robert

Indien een directeur-groot aandeelhouder (DGA) werkzaamheden verricht voor zijn eigen vennootschap, moet hij zichzelf (fiscaal) een loon toekennen. Dit gebruikelijke loon behoort (in 2014) minimaal € 44.000 per jaar te bedragen. Wat dient er vervolgens te gebeuren indien een DGA meerdere vennootschappen heeft en voor al deze vennootschappen ook werkzaamheden verricht? Moet er dan bij iedere vennootschap € 44.000 worden aangerekend? …

Crisisheffing volgens Rechtbank Den Haag niet in strijd met Europees recht

In Archief by robert

De Crisisheffing is ingevoerd als een extra last voor hogere inkomens om de Nederlandse begroting op orde te brengen. Deze heffing houdt in dat in 2013 éénmalig een extra afdracht van 16% bij werkgevers over het loon van werknemers zou worden geheven, voor zover dat loon hoger was dan € 150.000. Deze heffing komt bovenop het toptarief in de inkomstenbelasting …

Schenken en besparing van belastingen, deel 3

In Archief by robert

Terwijl ik mijn vorige bijdrage aan dit blad schreef, was er de nodige onrust bij estate planners die zich richten op Belgen en Nederbelgen in verband met een ballonnetje dat was opgelaten door de Belgische fiscale Administratie. Het ging hierom dat bij schenkingen met een voorbehouden vruchtgebruik de belastingvoordelen die met een dergelijke schenking worden beoogd, niet altijd van toepassing …