Hoogte gebruikelijk loon bij activiteiten voor meerdere vennootschappen

In Archief by robert

Indien een directeur-groot aandeelhouder (DGA) werkzaamheden verricht voor zijn eigen vennootschap, moet hij zichzelf (fiscaal) een loon toekennen. Dit gebruikelijke loon behoort (in 2014) minimaal € 44.000 per jaar te bedragen.
Wat dient er vervolgens te gebeuren indien een DGA meerdere vennootschappen heeft en voor al deze vennootschappen ook werkzaamheden verricht? Moet er dan bij iedere vennootschap € 44.000 worden aangerekend?
In deze uitspraak was dat wel het standpunt van de Inspecteur. Hierbij was sprake van een DGA met drie vennootschappen en de Inspecteur had een aanslag opgelegd voor driemaal het gebruikelijk loon. Het Hof komt met een genuanceerde uitspraak echter tot de conclusie dat de hoogte van het (gebruikelijk) loon af kan hangen van de financiële situatie van de vennootschappen en van de verrichte werkzaamheden. In dit geval werd het totale loon uiteindelijk door het Hof vastgesteld op omstreeks anderhalf keer het gebruikelijk loon.
Hof Arnhem-Leeuwarden, 22 oktober 2013

hits=78= / id=3589=