Belgisch UBO-register operationeel vanaf 31 oktober 2018

In Archief by robert

In eerdere berichtgeving werd er reeds gesproken over de invoering van het Belgische UBO-register. De invoering van een dergelijk register maakt het mogelijk om de uiteindelijk begunstigden (de ‘Ultimate Beneficial Owners’) van Belgische vennootschappen, verenigingen en stichtingen, trusts en andere vergelijkbare juridische entiteiten te identificeren. Hoewel de verplichting tot het aanleggen van een UBO-register reeds vorig jaar bij wet werd …

Optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur krijgt meer concrete vorm in België

In Archief by robert

Zoals in een vorige editie van het NederBelgischMagazine vermeld, heeft de Belgische regering toch beslist om de optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur in te voeren. Het grote voordeel van de btw-heffing is het recht op aftrek van btw dat kan worden uitgeoefend op vaak hoog oplopende kosten van bijvoorbeeld constructie of onderhoud van de gebouwen. De nieuwe regeling zal …

Nieuw milder btw-boetebeleid ingevoerd voor welbepaalde inbreuken

In Archief by robert

De Belgische Minister van Financiën heeft bij zijn aantreden de vereenvoudiging van de btw-wetgeving als een der hoekstenen van zijn beleid naar voren geschoven, waarbij de hervorming van de btw-boetes een van de belangrijke aspecten was. In dat kader heeft de Minister eind juni in een persbericht aangekondigd dat er een nieuw boetebeleid wordt opgezet waarbij wordt uitgegaan van de …

Belastingadviseurs moeten (agressieve) grensoverschrijdende constructies gaan melden

In Archief by robert

Op grond van nieuwe Europese wetgeving zullen intermediairs, waaronder accountants en belastingadviseurs, vanaf 2020 een melding gaan doen als er sprake is van een mogelijk agressieve grensoverschrijdende belastingconstructie. Deze wetgeving zal terugwerkende kracht hebben tot 25 juni 2018. Voor een melding moet een constructie grensoverschrijdend zijn en moet er sprake zijn van een constructie waarbij de belangrijkste reden is om …

Curaçaose SPF is gevestigd in Nederland

In Archief by robert

Rechtbank Gelderland, 5 juni 2018 De stiefvader van B heeft een Curaçaose SPF opgericht en hierin is vermogen ingebracht. In 2007 en 2008 heeft de SPF vermogen uitgekeerd aan B (het kind). Op dat moment kende Nederland nog geen wettelijke regeling op grond waarvan een SPF transparant kon worden verklaard. Daardoor was een schenking door een inwoner van Curaçao (de …

Verkrijgingsprijs aandelen bij een remigratie

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 30 maart 2018 Bij een aandelenbelang in een vennootschap van 5% of meer, wordt de aandeelhouder belast in box 2 tegen (nu nog) 25% op zijn inkomen. Dit inkomen kan bestaan uit dividenden of uit andere voordelen, bijvoorbeeld een verkoop van de aandelen. Bij een verkoop van de aandelen wordt belasting geheven over het verschil tussen de verkoopprijs …

Problemen met de afwikkeling van Nederlandse aangiften in de schenk- en erfbelasting

In Archief by robert

Staatssecretaris van Financiën, 4 juli 2018 Door problemen met de ICT-systemen heeft het beoordelen en afhandelen van Nederlandse aangiften schenk- en erfbelasting vertraging opgelopen. Daardoor konden geen aanslagen worden opgelegd, hoewel er wel zoveel mogelijk werd geprobeerd (alvast) voorlopige aanslagen op te leggen. Door de Staatsecretaris was eerder aangegeven dat hij de in 2017 opgelopen achterstanden wilde inlopen in de …