Belastingadviseurs moeten (agressieve) grensoverschrijdende constructies gaan melden

In Archief by robert

Op grond van nieuwe Europese wetgeving zullen intermediairs, waaronder accountants en belastingadviseurs, vanaf 2020 een melding gaan doen als er sprake is van een mogelijk agressieve grensoverschrijdende belastingconstructie. Deze wetgeving zal terugwerkende kracht hebben tot 25 juni 2018. Voor een melding moet een constructie grensoverschrijdend zijn en moet er sprake zijn van een constructie waarbij de belangrijkste reden is om een belastingvoordeel te halen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer een constructie agressief is cq. hoe moet worden vastgesteld dat de belangrijkste reden is het behalen van belastingvoordeel. Dit zal nog uit nadere wetgeving moeten blijken. Als een melding straks moet worden gemaakt, dan zal de intermediair onder meer de volgende gegevens moeten vastleggen en aan de belastingdienst gaan melden:
• de identiteit van de belastingplichtigen, van de tussenpersonen en van de gelieerde partijen daarvan;
• Een beschrijving van de structuur en een omschrijving van de zakelijke activiteiten;
• een uiteenzetting van de nationale belastingvoorzieningen die het belastingvoordeel creëren;
• de identificatie van de andere in de structuur betrokken lidstaten, en alle betrokken entiteiten in die lidstaten.