Voordelen kwalificerende buitenlandse belastingplicht niet voor iedereen

In Archief by robert

Hof Den Bosch, 2 juli 2020 Een inwoner van Marokko maakt altijd gebruik van de oude Nederlandse keuzeregeling. Daardoor had ze recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting. Ook al is Marokko geen EU-land, de keuzeregeling kon worden toegepast, omdat die ook openstond voor landen waarmee Nederland een dubbelbelastingverdrag was overeen gekomen op grond waarvan de landen onderling gegevens kunnen …

Aanpak Edelweissroute blijft tweemaal overeind

In Archief, Interesting by robert

Hof Arnhem-Leeuwarden 30 juni 2020 en Hof Den Bosch, 2 juli 2020 De zogenoemde Edelweissroute hield eenvoudig gezegd het volgende in. Een Nederlandse erflater had zwart vermogen in het buitenland (bijvoorbeeld Zwitserland). De erfgenamen wachten vervolgens minimaal twaalf jaar alvorens ze dit vermogen melden bij de Nederlandse belastingdienst. Door het verlopen van twaalf jaar kon Nederland geen erfbelasting meer heffen …

Vennootschap en DGA in het buitenland en toch Nederlandse belastingheffing

In Archief by robert

Hof Den Haag, 24 juni 2020 Grensoverschrijdende situaties kunnen heel ingewikkeld zijn, en de gevolgen zijn soms ook niet wat je in eerste instantie zou verwachten. Een heel goed voorbeeld is deze situatie.Een Nederlandse vennootschap wordt verplaatst naar Malta en haar DGA verhuist naar Zwitserland. De vennootschap behaalt inkomsten en de vennootschap keert in 2011 en in 2012 dividend uit …

Box 3: Never ending story?

In Archief by robert

De rechtszaken over Box 3 lopen nog steeds door. Rechters houden daarbij de Box 3-belasting nog steeds overeind. Een belangrijk probleem van Box 3 blijft dat spaargeld op dit moment nauwelijks iets oplevert, terwijl er wel belasting moet worden betaald over een (flink) hoger forfaitair inkomen. Daardoor kan al het spaarinkomen (en zelfs meer) opgaan aan belastingheffing.De Staatsecretaris van Financiën …

Verlenging regeling grensarbeiders tot einde van dit jaar

In Archief by robert

Vanwege de Coronacrisis werken veel mensen (deels) thuis. Thuiswerken leidt vaak tot het betalen van belasting over je loon in je woonland in plaats van in je oude werkland. De normale regels uit het Belastingverdrag tussen Nederland en België regelen dit. Door (verplicht) thuis te werken, kan het heffingsrecht over je loon dus overgaan naar je woonland. Dit kan allerlei …

Wetsvoorstel grote leningen bij de eigen vennootschap (excessief lenen) uitgebracht

In Archief by robert

Er was al aangekondigd dat Nederland iets wilde gaan doen aan Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) die grote sommen geld opnemen bij hun BV. In plaats van dit geld op te nemen als loon (belast in Box 1) of als dividend (belast in Box 2), kiezen deze DGA’s ervoor om het geld op te nemen als lening zodat ze over de opname nog …