Het familiebedrijf schenken aan kinderen en kleinkinderen over de grens

In Archief, Interestingby robert

De Vlaamse Belastingdienst kijkt strenger toe Stel u bent ondernemer. Ergens in de vorige eeuw vestigde u zich in België, maar uw kinderen en kleinkinderen wonen in Nederland. Hoe kunt u het best (en met een beperkte kostprijs) uw onderneming aan uw kinderen en kleinkinderen overdragen, en wat kost dat dan? Als inwoner van het Vlaamse Gewest kan u, sedert …

UBO-register: gegevens begunstigden worden (semi-) publiekelijk?

In Archief, Interestingby robert

Op 20 mei 2015 werd de zogenaamde vierde anti-witwasrichtlijn goedgekeurd. Kan je kort toelichten waar de belangrijkste punten liggen? De vierde anti-witwasrichtlijn is in juni vorig jaar in werking getreden en heeft tot doel een aantal wijzigingen in het kader van de anti-witwaspraktijken te implementeren in de interne regelgeving van de lidstaten. De lidstaten hebben hiervoor twee jaar de tijd, …

Blijven, terugkeren of doorverhuizen?

In Archief, Interestingby robert

België is een land met heel wat troeven o.a. op gebied van wonen, cultuur, gezondheidszorg, maar ook op vlak van fiscaliteit. Het Belgisch fiscaal advocatenkantoor Tiberghien begeleidt sedert meer dan 75 jaar vermogende particulieren, families en hun bedrijf. Ze adviseerden in de loop der jaren ook heel wat Nederlanders bij hun aankomst in en/of vertrek uit België.   In dit …

Te hoge heffing op dividenduitkering uit Nederland?

In Archief, Interestingby robert

Conclusie advocaat-generaal Europese Hof van Justitie in de zaak Miljoen e.a. Op 25 juni 2015 heeft advocaat-generaal Jääskinen van het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) conclusie genomen in de zaak Miljoen e.a. Deze zaak gaat over de heffing van dividendbelasting van buitenlandse aandeelhouders. Drie buitenlandse aandeelhouders (twee Belgische particulieren en een Franse bank) hebben bezwaar gemaakt tegen de heffing …

Het levenstestament in België

In Archief, Interestingby robert

Begripsomschrijving Het klassiek testament is een gekend en veel gebruikt instrument voor successieplanning. Naast beschikkingen die bepalen hoe uw vermogen dient vererfd te worden, kunnen er bijvoorbeeld ook wensen in worden opgenomen over uw uitvaartdienst en uw keuze voor een begrafenis of crematie. Het uitgangspunt is hier dat uw testament maar eerst uitwerking zal krijgen na uw overlijden. Er kan …

Terugkeren naar Nederland? “Zorgverzekering, een ondoorzichtige kluwen”

In Archief, Interestingby robert

De heer Cornelis Korver en zijn echtgenote wonen al 26 jaar in Ravels, vlakbij de grens met Nederland. Op zijn bijna tachtigste denkt hij na over een terugkeer naar de “Heimat” of naar Best bijvoorbeeld, niet ver van Eindhoven, waar het koppel zeventien jaar heeft gewoond en waar er nog voldoende sociale contacten zijn. Eigenlijk is het vooral zijn vrouw …

Hoe richt u best een (discrete) maatschap op?

In Archief, Interestingby robert

De Maatschap Het nut van een maatschap De burgerlijke maatschap is een eenvoudig, soepel en discreet instrument om nu al aan successieplanning te doen, maar waarmee u toch de controle over én de inkomsten uit uw vermogen behoudt. Vaak gebruiken ouders een maatschap om een beleggingsportefeuille gecontroleerd weg te schenken aan bijvoorbeeld de kinderen. Maar steeds vaker wordt een maatschap …

EHIC, recht op zorg in België van gepensioneerden

In Archief, Interestingby robert

Inwoners van België hebben recht op zorg in België. Zij dienen zich daartoe aan te sluiten bij een van de mutualiteiten. In dit memo komt uitsluitend het recht op zorg van gepensioneerden, die in Nederland gewoond hebben, ter sprake. Deze groep kan onderverdeeld worden in 2 groepen: 1. Zij, die buiten de AOW een recht hebben op een Belgisch ouderdomspensioen …

Recht op Nederlands studiefinanciering voor in België wonende kinderen van grensarbeiders: eigen inwoners eerst?

In Archief, Interestingby robert

Nederland wil het onmogelijk maken dat in België wonende kinderen van grensarbeiders nog studiefinanciering ontvangen als zij buiten Nederland – bijvoorbeeld in België- studeren. Tot 2014 geldt er een overgangsregeling. Over deze kwestie zijn destijds (2007) door Ria Oomen-Ruijten (CDA-EVP) vragen gesteld. Deze vraag plus een aantal klachten van burgers heeft er toe geleid dat de Europese Commissie een infractie …