Wijzigingen inzake Vlaamse erf- en schenkbelasting

In Archief, Interesting by robert

De Vlaamse Regering neemt zich voor om met ingang van 1 juli 2021 een aantal significante fiscale hervormingen door te voeren. Concreet zal het ‘duolegaat’ worden afgeschaft, wordt het schenken of legateren aan goede doelen belastingvrij, wordt de ‘vriendenerfenis’ ingevoerd en wordt mogelijk de zogenaamde verdachte periode verlengd van drie naar vier jaar. Zoals eerder werd aangekondigd in haar regeerakkoord, …

Aanpak Edelweissroute blijft tweemaal overeind

In Archief, Interesting by robert

Hof Arnhem-Leeuwarden 30 juni 2020 en Hof Den Bosch, 2 juli 2020 De zogenoemde Edelweissroute hield eenvoudig gezegd het volgende in. Een Nederlandse erflater had zwart vermogen in het buitenland (bijvoorbeeld Zwitserland). De erfgenamen wachten vervolgens minimaal twaalf jaar alvorens ze dit vermogen melden bij de Nederlandse belastingdienst. Door het verlopen van twaalf jaar kon Nederland geen erfbelasting meer heffen …

Het verblijvingsbeding voor onverdeelde eigen goederen: interessant alternatief ter bescherming van de langstlevende

In Archief, Interesting by robert

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht bevestigt uitdrukkelijk dat bepaalde clausules in een huwelijkscontract ter regeling van een onverdeeldheid tussen echtgenoten die gehuwd zijn met scheiding van goederen een huwelijksvoordeel kunnen vormen. In een recente ruling heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich voor het eerst uitgesproken over een ‘verblijvingsbeding’ met betrekking tot onverdeelde goederen in een stelsel van scheiding van goederen. En dat …

Belgische Circulaire over de omzetting van pensioen in eigen beheer

In Archief, Interesting by robert

Circulaire FOD Financiën 2019/C/109 van 18 oktober 2019 Enkele jaren geleden is in Nederland het besluit genomen om het opbouwen van pensioen in eigen beheer (bijvoorbeeld pensioen bij de eigen vennootschap) af te schaffen. Omdat er nog een aanzienlijk aantal pensioenen in eigen beheer bestonden, moest ook naar de bestaande regelingen worden gekeken. Feitelijk zijn er daarvoor drie basismogelijkheden gecreëerd …

Het familiebedrijf schenken aan kinderen en kleinkinderen over de grens

In Archief, Interesting by robert

De Vlaamse Belastingdienst kijkt strenger toe Stel u bent ondernemer. Ergens in de vorige eeuw vestigde u zich in België, maar uw kinderen en kleinkinderen wonen in Nederland. Hoe kunt u het best (en met een beperkte kostprijs) uw onderneming aan uw kinderen en kleinkinderen overdragen, en wat kost dat dan? Als inwoner van het Vlaamse Gewest kan u, sedert …

Blijven, terugkeren of doorverhuizen?

In Archief, Interesting by robert

België is een land met heel wat troeven o.a. op gebied van wonen, cultuur, gezondheidszorg, maar ook op vlak van fiscaliteit. Het Belgisch fiscaal advocatenkantoor Tiberghien begeleidt sedert meer dan 75 jaar vermogende particulieren, families en hun bedrijf. Ze adviseerden in de loop der jaren ook heel wat Nederlanders bij hun aankomst in en/of vertrek uit België.   In dit …

Het levenstestament in België

In Archief, Interesting by robert

Begripsomschrijving Het klassiek testament is een gekend en veel gebruikt instrument voor successieplanning. Naast beschikkingen die bepalen hoe uw vermogen dient vererfd te worden, kunnen er bijvoorbeeld ook wensen in worden opgenomen over uw uitvaartdienst en uw keuze voor een begrafenis of crematie. Het uitgangspunt is hier dat uw testament maar eerst uitwerking zal krijgen na uw overlijden. Er kan …

Terugkeren naar Nederland? “Zorgverzekering, een ondoorzichtige kluwen”

In Archief, Interesting by robert

De heer Cornelis Korver en zijn echtgenote wonen al 26 jaar in Ravels, vlakbij de grens met Nederland. Op zijn bijna tachtigste denkt hij na over een terugkeer naar de “Heimat” of naar Best bijvoorbeeld, niet ver van Eindhoven, waar het koppel zeventien jaar heeft gewoond en waar er nog voldoende sociale contacten zijn. Eigenlijk is het vooral zijn vrouw …

EHIC, recht op zorg in België van gepensioneerden

In Archief, Interesting by robert

Inwoners van België hebben recht op zorg in België. Zij dienen zich daartoe aan te sluiten bij een van de mutualiteiten. In dit memo komt uitsluitend het recht op zorg van gepensioneerden, die in Nederland gewoond hebben, ter sprake. Deze groep kan onderverdeeld worden in 2 groepen: 1. Zij, die buiten de AOW een recht hebben op een Belgisch ouderdomspensioen …

Recht op Nederlands studiefinanciering voor in België wonende kinderen van grensarbeiders: eigen inwoners eerst?

In Archief, Interesting by robert

Nederland wil het onmogelijk maken dat in België wonende kinderen van grensarbeiders nog studiefinanciering ontvangen als zij buiten Nederland – bijvoorbeeld in België- studeren. Tot 2014 geldt er een overgangsregeling. Over deze kwestie zijn destijds (2007) door Ria Oomen-Ruijten (CDA-EVP) vragen gesteld. Deze vraag plus een aantal klachten van burgers heeft er toe geleid dat de Europese Commissie een infractie …