Voordelen kwalificerende buitenlandse belastingplicht niet voor iedereen

In Archief by robert

Hof Den Bosch, 2 juli 2020

Een inwoner van Marokko maakt altijd gebruik van de oude Nederlandse keuzeregeling. Daardoor had ze recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting. Ook al is Marokko geen EU-land, de keuzeregeling kon worden toegepast, omdat die ook openstond voor landen waarmee Nederland een dubbelbelastingverdrag was overeen gekomen op grond waarvan de landen onderling gegevens kunnen uitwisselen.
Vanaf 1 januari 2015 is de keuzeregeling vervangen door de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. De groep die hierop een beroep kon doen werd ook beperkt: voortaan konden alleen inwoners van de EU en de EER, van de BES-eilanden en van Zwitserland er nog een beroep op doen. Hiermee is Marokko van het lijstje gevallen, en valt helaas het doek voor deze belastingplichtige.