==> UITLEG OVER DEZE RUBRIEK <==

In Archiefby robert

U leest in deze rubriek artikelen die eerder in het NederBelgischMagazine zijn verschenen. Artikelen van de laatste maanden zijn alleen toegankelijk voor abonnees. U kunt in “Search” (rechtsboven) zoeken met woorden naar artikelen. Voor de inhoud van de artikelen wordt u ook verwezen naar de disclaimer op de contactpagina

Nieuwe oplossingen en openstaande problemen in crisistijd (2)

In Archiefby robert

Als er ooit zaken snel kunnen veranderen, dan is het nu. Op veel vragen die er vorige maand waren, is er inmiddels een antwoord. Er is daarbij zoveel informatie dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. In dit opvolgende interview wordt er een overzicht gegeven van wat er mogelijk is en waar je precies moet zijn. …

Corona, grenswerkers, ondernemer, ZZP, Tozo, TOGS, …

In Archief, Berichtenby robert

Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bij het berekenen van de inkomensondersteuning tellen alleen inkomsten mee voor werk dat is verricht in de periode waarvoor de ondernemer de Tozo aanvraagt. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark (SZW) vandaag aan de Tweede Kamer. …

Aanvraag voor prestatie ingevolge de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) voor zelfstandigen, die in Duitsland resp. België wonen en in Nederland sociaal verzekerd zijn.

In Archief, Berichtenby robert

Ik doe hierbij beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en vraag de door deze regeling in het leven geroepen prestatie aan. Ik ben een zelfstandige die, ten behoeve van mijn VOF enz. gevestigd in Nederland zelfstandige activiteiten uitoefent in Nederland. Mijn woonplaats is …. (België/Duitsland).  Er wordt gesteld dat men om in aanmerking te komen in Nederland wonen. …

Reactie Staatssecretaris Van Ark op verslag schriftelijk overleg Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

In Archief, Berichtenby robert

0 De leden van de VVD-fractie vragen om signalen van zelfstandigen zonder personeel en zzp-organisaties over ervaren knelpunten constant te betrekken bij de uitvoering en verbetering van deze regeling en dat voortvarend te blijven doen.Ik onderschrijf het belang dat de VVD-fractie hecht aan goede betrokkenheid van vertegenwoordigers van ondernemingsorganisaties bij de uitvoering en uitwerking van de regeling en hun signalen …

Overeenkomst België-Nederland, heffingsbevoegdheid grensoverschrijdend telewerken omwille van COVID 19

In Archiefby robert

Zonder uitzondering zijn het voor iedereen onzekere tijden. Verreweg het belangrijkste is de zorg voor de eigen gezondheid en voor de gezondheid van je naasten. Maar de zorgen gaan verder. De Corona-crisis heeft veel gevolgen, onder andere voor de economie en daarmee ook voor zelfstandigen en voor werknemers. De overheden in de Europese landen proberen er alles aan te doen …