Nieuwe oplossingen en openstaande problemen in crisistijd (2)

In Archief by robert

Als er ooit zaken snel kunnen veranderen, dan is het nu. Op veel vragen die er vorige maand waren, is er inmiddels een antwoord. Er is daarbij zoveel informatie dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. In dit opvolgende interview wordt er een overzicht gegeven van wat er mogelijk is en waar je precies moet zijn. …

Corona, grenswerkers, ondernemer, ZZP, Tozo, TOGS, …

In Archief by robert

Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bij het berekenen van de inkomensondersteuning tellen alleen inkomsten mee voor werk dat is verricht in de periode waarvoor de ondernemer de Tozo aanvraagt. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark (SZW) vandaag aan de Tweede Kamer. …

Aanvraag voor prestatie ingevolge de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) voor zelfstandigen, die in Duitsland resp. België wonen en in Nederland sociaal verzekerd zijn.

In Archief by robert

Ik doe hierbij beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en vraag de door deze regeling in het leven geroepen prestatie aan. Ik ben een zelfstandige die, ten behoeve van mijn VOF enz. gevestigd in Nederland zelfstandige activiteiten uitoefent in Nederland. Mijn woonplaats is …. (België/Duitsland).  Er wordt gesteld dat men om in aanmerking te komen in Nederland wonen. …

Reactie Staatssecretaris Van Ark op verslag schriftelijk overleg Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

In Archief by robert

0 De leden van de VVD-fractie vragen om signalen van zelfstandigen zonder personeel en zzp-organisaties over ervaren knelpunten constant te betrekken bij de uitvoering en verbetering van deze regeling en dat voortvarend te blijven doen.Ik onderschrijf het belang dat de VVD-fractie hecht aan goede betrokkenheid van vertegenwoordigers van ondernemingsorganisaties bij de uitvoering en uitwerking van de regeling en hun signalen …

Overeenkomst België-Nederland, heffingsbevoegdheid grensoverschrijdend telewerken omwille van COVID 19

In Archief by robert

Zonder uitzondering zijn het voor iedereen onzekere tijden. Verreweg het belangrijkste is de zorg voor de eigen gezondheid en voor de gezondheid van je naasten. Maar de zorgen gaan verder. De Corona-crisis heeft veel gevolgen, onder andere voor de economie en daarmee ook voor zelfstandigen en voor werknemers. De overheden in de Europese landen proberen er alles aan te doen …

Dividend is ook in Nederland belast inkomen voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 17 oktober 2019 Medio vorig jaar hebben wij in dit blad geschreven dat de Rechtbank in Breda een interessante uitspraak had gedaan voor Nederbelgen. De inspecteur is tegen die uitspraak in beroep gegaan, maar ook bij het Hof krijgt de belastingplichtige gelijk.Het gaat in deze zaak om de vraag wat bij het in Nederland belaste inkomen hoort voor …

Overbruggingsuitkering beroepsvoetballer is lijfrente volgens belastingverdrag

In Archief by robert

Rechtbank Gelderland, 21 januari 2020 Profvoetballers kunnen uiteraard niet doorspelen tot hun AOW-leeftijd. Daarom hebben zij de mogelijkheid om een deel van hun inkomen af te storten in een speciaal fonds: Het Contractspelersfonds voor profvoetballers. Na hun voetbalcarrière kunnen ze bij dit fonds een overbruggingsuitkering ontvangen, waarmee zij in hun inkomen kunnen voorzien. Dit inkomen wordt pas belast op het …

De aanpassingen in Box 3

In Archief by robert

De Nederlandse Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat hij voor het mei-reces in zal gaan op zijn plannen zijn met Box 3, het inkomen uit sparen en beleggen. Eerder was er al een plan toegelicht over aanpassingen die per 2022 zouden worden ingevoerd. Enkele opvallende zaken daarbij waren een veel lagere belastingheffing over spaargeld en een (per saldo) hogere heffing …

Oppassen bij kwalificerende buitenlandse belastingplicht!

In Archief by robert

Personen die niet in Nederland wonen, maar wel in Nederland belasting moeten betalen, kunnen onder voorwaarden bij de Nederlandse heffing alle voordelen toegekend krijgen die een inwoner van Nederland ook heeft. De belangrijkste voorwaarde die Nederland daarbij stelt is dat (in de meeste gevallen) ten minste 90% van het inkomen belast moet worden in Nederland. Deze regeling wordt de kwalificerende …

Coronamaatregelen tot en met 31 maart 2020

In Archief by robert

Uitstel van betaling Ondernemers kunnen voor drie maanden uitstel van betaling krijgen voor de omzetbelasting, de loonheffingen, de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (dit lijstje is onlangs uitgebreid met minder bekende heffingen als kansspelbelasting, accijnzen, verhuurderheffing etc.). Hiervoor gelden in beginsel geen voorwaarden, maar er moet wel schriftelijk om worden gevraagd. Zoals het er nu uitziet, zal er voor een langer …