De aanpassingen in Box 3

In Archief by robert

De Nederlandse Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat hij voor het mei-reces in zal gaan op zijn plannen zijn met Box 3, het inkomen uit sparen en beleggen. Eerder was er al een plan toegelicht over aanpassingen die per 2022 zouden worden ingevoerd. Enkele opvallende zaken daarbij waren een veel lagere belastingheffing over spaargeld en een (per saldo) hogere heffing over beleggen met geleend geld.
Het lijkt er nu op dat het plan toch veranderd gaat worden, maar hierover zal dus snel meer duidelijkheid komen.
Een punt van aandacht kan ook zijn dat de beurzen dit jaar behoorlijk zijn gedaald door de Coronacrisis. Dat zou kunnen gaan betekenen dat velen belasting betalen in box 3, dat uitgaat van een forfaitair rendement, terwijl de meesten in werkelijkheid flink verloren hebben op hun beleggingen. Dit zal het systeem van Box 3 nog meer onder druk kunnen zetten dan nu al het geval is.