Oppassen bij kwalificerende buitenlandse belastingplicht!

In Archief by robert

Personen die niet in Nederland wonen, maar wel in Nederland belasting moeten betalen, kunnen onder voorwaarden bij de Nederlandse heffing alle voordelen toegekend krijgen die een inwoner van Nederland ook heeft. De belangrijkste voorwaarde die Nederland daarbij stelt is dat (in de meeste gevallen) ten minste 90% van het inkomen belast moet worden in Nederland. Deze regeling wordt de kwalificerende buitenlandse belastingplicht genoemd. Het meest bekende voordeel van deze regeling is dat het dan mogelijk wordt om de hypotheekrente op de Belgische woning in aftrek te brengen van het in Nederland belastbare inkomen.
Als een inwoner van België in Nederland werkt en heel zijn salaris verdient met werken in Nederland -en als hij verder weinig of geen overig inkomen heeft- dan voldoet hij doorgaans aan de voorwaarden en kan hij onder meer genieten van de hypotheekrenteaftrek.
Maar nu zitten we in een situatie waarin iedereen (zoveel mogelijk) moet thuiswerken en de landsgrens grotendeels is gesloten. Op grond van de hoofdregel uit het belastingverdrag moet hij -zolang hij thuiswerkt in zijn woonland België- belasting betalen over zijn Nederlandse loon. Daardoor zal er over 2020 niet meer kunnen worden voldaan aan de 90%-eis, en kan het recht op hypotheekrenteaftrek verloren gaan.
Dit is een gevolg van de Coronamaatregelen waar nog niet iedereen rekening mee houdt. Het zou ook heel goed kunnen dat België en Nederland nog afspraken gaan maken om hiervoor een oplossing te bieden. Een oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat België en Nederland afspreken dat thuiswerken toch in het gebruikelijke werkland mag worden belast.
Voor het moment is het afwachten of er inderdaad een oplossing komt en hoe die er precies uit gaat zien. In afwachting daarvan is het wel verstandig er rekening mee te houden dat het niet is uitgesloten dat voorlopige teruggaven 2020 van kwalificerend buitenlands belastingplichtigen terugbetaald moeten worden in het geval Nederland en België geen oplossing vinden.