Het Tweede Front

In Archief by robert

Hierover laten wij een van de initiatiefnemers aan het woord, de heer Huub Frantzen: Het Tweede Front bestaat uit een losse groep mensen die op eigen kracht iets willen bijdragen aan het gezamenlijke doel: WEG MET DE EMIGRATIEBELASTING VAN ART.69. Maar ook: herstel van de vorig jaar nog bestaande buitenlandpolissen. Wat doen we? Heel in het kort: we geven een …

Succesvrijstelling familiebedrijf: geen voorwaarde tewerkstelling in Vlaams Gewest

In Archief by robert

Al eerder is de successievrijstelling in het Vlaamse Gewest voor familiebedrijven of de zogenoemde familiale holding aan de orde geweest. Een van de voorwaarden voor een dergelijke vrijstelling is de (fulltime) tewerkstelling van ten minste 5 personen in het Vlaamse Gewest, gedurende een aaneengesloten periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijden. Deze eis is echter aangevochten, onder meer door …

Deel bestuursleden Belgische VNGB stopt. Internationale stichting gepensioneerden in het buitenland gaat door

In Archief by robert

Vorige maand sprak de rechtbank in Amsterdam zich negatief uit over de vrije keus van zorgverzekering voor personen met een wettelijk pensioen uit Nederland, die in een ander EU land of verdragsland wonen. Ook de meer gunstige berekening van de woonlandfactor werd afgewezen. Voor vier van de zes bestuursleden van de VNGB is dit reden om hun werkzaamheden na ruim …