Nieuw arrest van het Hof van Cassatie inzake de A.O.W.-uitkering

In Archief by robert

In een arrest van 5 mei 2017 bevestigt het Hof van Cassatie dat een A.O.W.-uitkering slechts kwalificeert als een in België belastbaar pensioen indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid. (Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.15.0119.N) De feiten De heer S. woonde tot 1974 in Nederland, met een onderbreking van najaar 1966 …