Belg betaalt voeding nog steeds duurder dan in buurlanden

In Berichten by robert

De voedingsprijzen zijn in 2013 voor de Belgische consument stabiel bleven. Dat leert de jaarlijkse voedingsindex van consumentenorganisatie Test-Aankoop. Toch is er niet helemaal reden tot juichen. Test-Aankoop vergeleek ook het prijsniveau met dat van in onze buurlanden en stelt vast dat de Belgische consument nog altijd veel meer moet betalen. Test-Aankoop analyseerde de evolutie van de prijzen per producttype. …

Vlaanderen en Nederland monitoren samen waterkwaliteit van Maas

In Berichten by robert

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Nederlandse Rijkswaterstaat hebben maandag in Roosteren een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om samen de waterkwaliteit van de Maas te monitoren. Dat voorkomt dubbel werk, is kostenbesparend en een voorbeeld van de versterkende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van de Maas. Dat meldt de VMM in een persbericht. Over een lengte van 45 kilometer …

Nieuwe belastingregels duperen grensarbeider

In Berichten by robert

Duizenden grensarbeiders die in België of Duitsland wonen en in Nederland hun brood verdienen, raken de helft of zelfs de hele hypotheekrente aftrek van hun huis kwijt. Dit als gevolg van vereenvoudigde, maar ook aangescherpte fiscale wetgeving, die op 1 januari 2015 ingaat. Grensarbeiders behouden de volledige aftrek alleen nog wanneer minimaal 90 procent van het gezamenlijke inkomen in Nederland …

Verhuizen van je bedrijf van België naar Nederland

In Archief by robert

ONDERZOEK WIJST UIT: BELGISCHE (LOON)KOST NOOPT TOT INTERNATIONALE TAXPLANNING : NEDERLAND IS NABIJ – Een bedrijf verplaatsen naar Nederland, zal jaarlijks 46% meer netto winst overhouden. – De werknemers hoeven niet mee te verhuizen en kunnen toch tot 26% netto er op vooruit gaan. “Uw cliënt niet wijzen op de mogelijkheden die een stap naar het Noorden met zich meebrengt, …

Aanpassing besluit over behandeling buitenlandse sociale verzekering

In Archief by robert

Dit besluit gaat onder meer in op gevolgen van Nederlandse wetswijzigingen in het loonbegrip voor buitenlandse sociale verzekeringen. Dit is bijvoorbeeld van belang bij de berekening van de compensatieregeling. Op grond van de compensatieregeling kan een inwoner van Nederland die werkt in België een teruggave krijgen van de Nederlandse belastingdienst. Deze teruggave bestaat, grofweg, uit het verschil tussen de belasting …

Eerste ‘Nederbelgen’ meldden zich in Bergeijk voor reisdocument

In Berichten by robert

Sita (12) en haar vader Richard meldden zich donderdag als eerste ‘Nederbelgen’ – ze wonen in Mol – bij de nieuwe buitenlandbalie van de gemeente Bergeijk voor het aanvragen van een reisdocument. Sinds twee weken kunnen niet in Nederland woonachtige Nederlanders zich melden voor een afspraak. Inmiddels zijn zo’n 200 ‘klanten’ ingeschreven voor een bezoek aan de buitenlandbalie, die donderdag …

Mark Rutte spreekt te Brasschaat op 8 mei in het hockeyclubhuis van De Dragons

In Berichten by robert

Het afdelingsbestuur VVD Antwerpen werd op 28 april vanuit Nederland op de hoogte gesteld: “Mark Rutte spreekt te Brasschaat op 8 mei a.s. in het hockeyclubhuis van de hockeyclub De Dragons, Gemeentepark 12”.  Mogelijk werd deze plek gekozen omdat zowel België als Nederland met hun club – en landenteams en met hun heren- en damesteams op het hoogste niveau spelen. …

Aankoop van een goed in de Ardennen

In Archief by robert

Nog steeds kopen heel wat Nederlandse ingezetenen een tweede woning in de Ardennen aan, en grensarbeiders zelfs een hoofverblijfplaats in Wallonië, al neemt het aantal Nederlanders dat in Wallonië woont af. Op 1 januari 2013 (laatste cijfers) waren het er 7.007. In 2011 waren het er nog 8.222 (Statbel). Wallonië blijft populair: een andere omgeving, andere taal en andere cultuur, …

Wetgever draagt bij aan familiale rust en vrede door invoering van duidelijke richtlijnen voor de omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

In Archief by robert

De erfrechtelijke aanspraken van de langstlevende echtgenoot variëren naargelang de hoedanigheid van erfgenamen waarmee hij of zij in samenloop komt. Bij echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel verkrijgt de langstlevende echtgenoot in principe een erfrecht in vruchtgebruik. In samenloop met de afstammelingen van de overledene erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de héle nalatenschap. De blote eigendom van de …

Versoepeling van het Waalse tarief voor roerende schenkingen

In Archief by robert

<p>In de vorige versie van deze rubriek van dit magazine, kon u lezen dat de Waalse Minister van financiën, de heer André Antoine, een voorstel indiende tot wijziging van de Waalse successierechten die verschuldigd zijn over de gezinswoning naar aanleiding van het overlijden van de eerst overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Deze wijziging ligt in lijn met de vrijstelling …

Toch nog successierechten op effecten(portefeuille) geschonken voor Nederlandse notaris?

In Archief by robert

Het gonst van de geruchten in de estate planning-wereld. Her en der werd beweerd dat de fiscus van plan zou zijn om bepaalde (onbelaste) schenkingen achteraf toch nog aan successierechten te onderwerpen, los van het al dan niet verlopen zijn van de ‘fiscale risicotermijn van 3 jaar’ (dus ongeacht wanneer de schenker overlijdt). Volgens de geruchten zou de fiscus schenkingen …

Register van bankrekeningen (CAP) operationeel vanaf 1 mei 2014

In Archief by robert

Reeds in 2012 voorzag de wetgever in de oprichting van een centraal aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank van België (NBB). Bij dit CAP zal informatie worden verzameld over alle Belgische bankrekeningen gehouden door natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België. Daarnaast zal ook informatie omtrent de buitenlandse bankrekeningen van natuurlijke personen in het CAP opgenomen worden. …

Einduitspraak sociale zekerheid zaak Van der Helder

In Archief by robert

De vraag in deze zaak is waar iemand verzekerd is en daarmee in welk land premieafdrachten gedaan mogen worden. De heer Van der Helder is gepensioneerd en woont in Frankrijk. Hij ontvangt uitkeringen uit drie landen, namelijk Nederland, Finland en het Verenigd Koninkrijk. In 2006 treedt in Nederland de Zorgverzekeringswet in werking. Een gevolg van deze regeling is dat niet-inwoners …

Dubbele woonplaats maakt dubbele heffing auto mogelijk

In Archief by robert

Over deze zaak hebben wij in 2013 al geschreven. Het betreft een Belgische dame die zowel in Nederland als in België duurzaam over een woning beschikt. Zij koopt in België een auto en betaalt hier Belgische belasting op de inverkeerstelling (BIV) over. Vervolgens komt de Nederlandse belastingdienst tot de conclusie dat zij, naar Nederlandse normen, in Nederland woont en dat …

Betrokkenheid bij Stichting Particulier Fonds belast in box 3

In Archief by robert

Het gaat hier om het jaar 2004, dus voor de invoering in Nederland in 2010 van de fiscale transparantie voor doelvermogens. In 2001 wonen de belastingplichtigen buiten Nederland en wordt er een SPF opgericht. Door de belastingplichtigen wordt er vermogen aan de SPF geschonken bij een akte voor een Nederlandse notaris. De belastingplichtigen houden de oprichtersrechten in de SPF niet …

Waarde in box 3 van verhuurde woning is in strijd met EVRM

In Archief by robert

Een belangrijke uitspraak waartegen al cassatie bij de Hoge Raad is aangetekend. In Nederland wordt het inkomen uit vermogen aangegeven in box 3. Ook het inkomen uit verhuurde Nederlandse woningen hoort tot het inkomen in box 3. In box 3 wordt 30% belasting geheven over een forfaitair inkomen van 4%. De effectieve heffing is dan 1,2% van het saldo van …

Ook in Zwitserland en Singapore eindigt het bankgeheim

In Archief by robert

Uiteindelijk is ook Zwitserland overstag gegaan. Zwitserland zal op korte termijn een einde maken aan haar bankgeheim en automatisch informatie gaan uitwisselen met betrekking tot financiële gegevens, zoals bankrekeningen. Dit betekent dat Zwitserland het bestaan van bankrekeningen van niet-ingezetenen zal gaan doorgeven aan het buitenland. Ook zal Zwitserland informatie gaan doorgeven over de uiteindelijk belanghebbenden (ook wel: ultimate beneficial owner) …