Toch nog successierechten op effecten(portefeuille) geschonken voor Nederlandse notaris?

In Archief by robert

Het gonst van de geruchten in de estate planning-wereld. Her en der werd beweerd dat de fiscus van plan zou zijn om bepaalde (onbelaste) schenkingen achteraf toch nog aan successierechten te onderwerpen, los van het al dan niet verlopen zijn van de ‘fiscale risicotermijn van 3 jaar’ (dus ongeacht wanneer de schenker overlijdt).
Volgens de geruchten zou de fiscus schenkingen viseren die:
1. Effecten betreffen;
2. Met voorbehoud van vruchtgebruik worden gedaan;
3. Niet aan Belgische schenkingsrechten worden onderworpen.

Bijvoorbeeld:
U heeft een effectenportefeuille van enige omvang en wil voorkomen dat uw kinderen er bij uw overlijden tot 27% successierechten op moeten betalen. Daarom wenst u, in het kader van uw vermogensplanning, de effectenportefeuille nu reeds aan uw kinderen te schenken. Om Belgische schenkingsrechten (a rato 3%) te vermijden schenkt u voor Nederlandse notaris. Indien u de fiscale risicotermijn (die in principe drie jaar bedraagt) overleeft, weet u dat de effectenportefeuille dan in principe definitief onbelast is overgedragen aan uw kinderen. Omdat u tot aan uw overlijden de vruchten van en de controle op de portefeuille wenst te behouden, schenkt u met voorbehoud van vruchtgebruik. Tot hiertoe geen probleem voor de fiscus.

Ingevolge de schenking is het eigendomsrecht van de portefeuille opgesplitst tussen u en uw kinderen: u heeft enkel nog het vruchtgebruik op de portefeuille, uw kinderen hebben door de schenking de blote eigendom verkregen. De opsplitsing van de portefeuille zal ook door de bankinstelling worden verwerkt: de ‘effectenrekening’ die de portefeuille behelst zal op naam van u (voor het vruchtgebruik) en uw kinderen (voor de blote eigendom) komen te staan. En net daar lijkt het schoentje te wringen voor de fiscus.
Volgens welingelichte bronnen meende de fiscus immers dat deze effecten toch nog in volle eigendom kunnen belast worden bij het overlijden van de schenker, net omdat ze ‘gesplitst’ op de rekening zijn ingeschreven. De fiscus zou zich hiervoor baseren op een zeer verregaande (en naar ons inzien volledig foutieve) interpretatie van een fictie artikel (art. 9 van het Wetboek Successierechten), dat over ‘gesplitst’ ingeschreven effecten gaat.
Voorlopig blijft het echter bij geruchten: tot nog toe heeft de fiscus geen enkel officieel standpunt ingenomen over haar voornemen om bepaalde schenkingen aan artikel 9 W. Succ. te onderwerpen.

Volgens de laatste berichten zou de fiscus nu volledig afzien van haar voornemen om de betreffende schenkingen (onterecht) te onderwerpen aan successierechten. Al bij al lijkt het dus slechts om een storm in een glas water te gaan. De belastingvrije schenking van effecten voor Nederlandse notaris met voorbehoud van vruchtgebruik, blijft dus mogelijk zonder te hoeven vrezen voor latere belasting in de successierechten (mits de fiscale risicotermijn van 3 jaar verlopen is).

hits=162= / id=3583=