Versoepeling van het Waalse tarief voor roerende schenkingen

In Archief by robert

<p>In de vorige versie van deze rubriek van dit magazine, kon u lezen dat de Waalse Minister van financiën, de heer André Antoine, een voorstel indiende tot wijziging van de Waalse successierechten die verschuldigd zijn over de gezinswoning naar aanleiding van het overlijden van de eerst overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Deze wijziging ligt in lijn met de vrijstelling met betrekking tot de gezinswoning die in Vlaanderen en Brussel al enige tijd geldt. Om de budgettaire impact te beperken werden tegelijk de voorwaarden voor de registratie van roerende schenkingen aan de vlakke tarieven versoepeld.</p><p>
Op 11 april werd door het Waals parlement het decreet aangenomen dat de schenkings- en successierechten hervormt. Dat decreet voorziet in de voorwaardelijke vrijstelling van successierechten tot een bedrag van 160.000 euro over het aandeel in de gezinswoning van de overleden echtgenoot/partner. Daarnaast voorziet dit decreet ook in een veralgemening van het vlak tarief voor roerende schenkingen. Dit laatste ligt eveneens in lijn met het vlak tarief voor roerende schenkingen in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (van 3 en 7%).</p><p>

Bij de registratie van de schenking van roerende goederen in Wallonië varieert het tarief tussen de 3,3% en 7,7%. De hoogte van de te betalen rechten is afhankelijk van de verwantschapsgraad tussen de schenker en de begiftigde. Tot voor kort werden sommige schenkingen van roerende goederen uitgesloten van dit verlaagd tarief, waardoor deze schenkingen bij de registratie onderworpen werden aan progressieve Waalse schenkingstarieven (tot 30% in rechte lijn en tussen echtgenoten). Deze regelgeving werd echter in strijd bevonden met Europeesrechtelijke principes, en werd daarom door het Waals parlement gewijzigd. Men voorspelt dat deze wijziging zal leiden tot een stijging van de geregistreerde roerende schenkingen in Wallonië waardoor de kostprijs die ontstaat door de hoger beschreven vrijstelling van de gezinswoning kan worden opvangen.</p><p>
De nieuwe regelingen treden naar alle waarschijnlijkheid op 1 juni in werking. Voorlopig is het evenwel nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad, waarna de datum van inwerkingtreding definitief zal vastliggen. </p>

hits=47= / id=3584=