Premie ziektekostenverzekering voor dubbelgepensioneerden

In Archief by robert

Naar aanleiding van het arrest Nikula en de uitspraak van Hof Den Bosch heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit uitgebracht, waarin hij de gevolgen voor de praktijk weergeeft. Onderstaand wordt kort ingegaan op dit besluit en de gevolgen voor de praktijk. Arrest NikulaIn het arrest Nikula heeft het Europees Hof van Justitie bepaald op 18 juli 2006 dat artikel …

Zorg Zorgen. De vragen aan het Europese Hof

In Archief by robert

Zoals bekend deed de Raad van Beroep te Utrecht afgelopen zomer een uitspraak. Dit geschiedde in de vorm van zogenaamde ‘pre-judiciële’ vragen aan het Europese Hof in Luxemburg over de uitleg van het Europese recht. Eind 2009 lichtten partijen hun standpunten over de vragen nader toe in uitvoerige brieven. Niet inschrijven ziekenkas De brief van onze advocaat Pijnacker Hordijk geeft …