Nederlandse pensioenen. Hof van Cassatie wijst negatief standpunt belastingadministratie af

In Archief by robert

Zoals bekend, kan de fiscale behandeling van in Nederland opgebouwde pensioenen die Belgische rijksinwoners ontvangen zeer voordelig zijn. De fiscale behandeling van in het buitenland opgebouwde pensioenen wordt in België bepaald door het antwoord op de vraag hoe de stortingen in het pensioenplan in België belast zouden zijn geweest, indien de begunstigde tijdens de opbouwfase rijksinwoner van België was geweest. …