Zorgverzekering naar het Europees Hof !

In Archief by robert

De Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland heeft zeer recent van haar raadsman bericht ontvangen dat de Centrale Raad van Beroep heeft aangekondigd prejudiciële vragen te gaan stellen over de verenigbaarheid met het EG-recht van de bijdrageplicht op grond van artikel 69 Zvw. in gevallen waarin geen inschrijving heeft plaatsgevonden bij het ziekenfonds van de woonplaats. Het bestuur van …

Sociale verzekering Nederlanders in België: Lezersvraag over pensioen en werken

In Archief by robert

Ik woon in België en krijg uitsluitend één of meer pensioen(en) uit Nederland. Ik werk niet en ontvang geen pensioen uit België. Ik hoor telkens dat wanneer ik in België ga werken, ik geen ziektekostenpremies in Nederland meer hoef te betalen. Klopt dat wel? En hoe moet ik dit dan regelen? Als u in België woont en alleen een Nederlands …