Arbeidsverhoudingen in België en Nederland. Het sociale klimaat in Nederland is minder verziekt dan in België

In Archief by robert

De Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg organiseerde eind mei een debat over arbeidsverhoudingen in Nederland en België tussen Unizo-baas Karel van Eetvelt en zijn Nederlandse collega Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland. Hieruit blijkt dat de arbeidsverhoudingen tussen de twee landen sterk verschillend zijn en dat het sociaal klimaat in Nederland minder verziekt is. Belgische overheidEen recent voorbeeld …

België klaar voor afgifte Europese rijbewijzen

In Archief by robert

In 2013 is het zo ver: de nationale rijbewijzen in de Europese unie maken plaats voor een ‘eengemaakt’ Europees model in de vorm van een bankkaart. Het nieuwe rijbewijs moet de EU-controle versnellen en vereenvoudigen. Vanaf 1 juli 2010 worden de Belgische rijbewijzen stelselmatig vervangen door een Europees model. De eerste invoeringen starten in een aantal proefgemeenten. De andere gemeenten …

Arrest Dijkman: België mag geen gemeentebelasting heffen op buitenlandse roerende inkomsten

In Archief by robert

Het betreft een uitspraak van het Europese Hof van Justitie d.d. 1 juli 2010 (arrest Dijkman), in antwoord op een vraag van het Hof van Beroep te Antwerpen. Waar gaat het om? Indien een Belgisch rijksinwoner buitenlandse (bijvoorbeeld van een Nederlandse bank) rente- en/of dividendinkomsten ontvangt, zonder Belgische tussenpersoon, moeten deze inkomsten aangegeven worden in de aangifte personenbelasting. Ze worden …

Bouwen tegen 6% voortaan ook zonder geregistreerde aannemer

In Archief by robert

Voor renovatiewerken kan in België het verlaagde BTW-tarief van 6% of 12% gelden. Wel dient daarvoor aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Eén van deze voorwaarden was dat de aannemer geregistreerd moest zijn in België, waardoor bijvoorbeeld Nederlandse aannemers de verlaagde BTW-tarieven niet mochten rekenen. Onder druk van Europese is deze voorwaarde nu afgeschaft. Op basis van een Koninklijk …

Conclusie Nederlandse Advocaat-Generaal (Wattel) in Gielen-zaak

In Archief by robert

Mensen die niet in Nederland wonen, maar wel inkomen uit Nederland ontvangen (buitenlands belastingplichtigen) kunnen er voor kiezen fiscaal behandeld te worden alsof ze in Nederland wonen (keuze voor de fictieve binnenlandse belastingplicht). Een dergelijke keuze kan voordelig zijn, omdat buitenlands belastingplichtigen op die manier aanspraak kunnen maken op bepaalde voordelen, waar een buitenlands belastingplichtige geen recht op heeft. Het …

Ook een buitenlands belastingplichtige heeft recht op middeling

In Archief by robert

Dit betreft een uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch d.d. 18 juni 2010. Een binnenlands belastingplichtige kan in Nederland gebruik maken van de middelingsregeling. Deze regeling geeft de mogelijkheid om bij sterk wisselende box 1-inkomsten in een periode van drie jaren de belastingdruk te verminderen, door deze inkomsten gelijkmatig te verdelen over deze drie jaren. Een inwoner van België die in 2001 …

Besluit Nederlandse staatssecretaris van Financien over SPF’s

In Archief by robert

De Nederlandse Minister van Financien heeft in een brief van 4 juni jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen rond de aanpak van onbekend buitenlands vermogen en zwartspaarders. Het is een nieuwe stap in de jacht van Nederlanders die hun geld buiten Nederland uit het zicht van de Nederlandse fiscus hebben geparkeerd. Een van de ontwikkelingen ziet op …

Hoe het overlijden van een aandeelhouder ook de ondergang van de onroerend goedvennootschap betekent.

In Archief by robert

Het artikel “Als emigreren een drama wordt” in het juli/augustusnummer hebben wij laten zien hoe een directeur-groot aandeelhouder na een emigratie naar België onbedoeld in een fiscaal moeras terecht kwam. In die situatie ging het mis, omdat zijn B.V. geen onderneming meer dreef. Als u denkt dat het niet erger kan: toch wel! In deze bijdrage gaan wij in op …

Successieplanning met privé onroerend goed

In Archief by robert

In het juli/augustusnummer van het NederBelgischMagazine zijn wij ingegaan op enkele fiscale gevaren voor Nederbelgen. Gelukkig zijn er ook veel mooie fiscale verhalen te vertellen. In deze bijdrage gaan wij in op een drietal mogelijkheden voor successieplanning met onroerend goed. Waarom plannen?Onroerend goed behoort tot uw vermogen. Op het moment dat u mocht komen te overlijden, behoort het onroerend goed …