België klaar voor afgifte Europese rijbewijzen

In Archief by robert

In 2013 is het zo ver: de nationale rijbewijzen in de Europese unie maken plaats voor een ‘eengemaakt’ Europees model in de vorm van een bankkaart. Het nieuwe rijbewijs moet de EU-controle versnellen en vereenvoudigen. Vanaf 1 juli 2010 worden de Belgische rijbewijzen stelselmatig vervangen door een Europees model. De eerste invoeringen starten in een aantal proefgemeenten. De andere gemeenten blijven de oude Belgische rijbewijzen afleveren.

Bankkaartmodel
Op de voorzijde van het nieuwe rijbewijs staan onder meer de vermelding ‘rijbewijs’ en ‘België’ in de drie landstalen, de identiteitsgegevens van de houder, de voertuigcategorieën die de houder mag besturen, de vermelding ‘Model van de Europese gemeenschappen’ en ‘rijbewijs’ in de overige talen van de Gemeenschap en de referentiekleuren (blauw en geel). De achterzijde vermeldt de voertuigcategorieën die de houder mag besturen, de datum van de eerste afgifte per categorie, de datum waarop de geldigheidsduur afloopt voor elke categorie en eventueel aanvullende of beperkende gegevens in code naast elke categorie. Het materiaal dat voor de rijbewijzen wordt gebruikt, is door een aantal technieken beveiligd tegen vervalsing.

Geldigheidsduur
De roos-blauwe kaart heeft een administratieve geldigheidsduur van tien jaar. Deze termijn kan verlengd worden. Het nieuwe rijbewijs kost 20 euro. De afgifte van een duplicaat of de omwisseling van een Belgisch rijbewijs naar het Europese model heeft eveneens een kostprijs van 20 euro.
hits=0= / id=1710=