Besluit Nederlandse staatssecretaris van Financien over SPF’s

In Archief by robert

De Nederlandse Minister van Financien heeft in een brief van 4 juni jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen rond de aanpak van onbekend buitenlands vermogen en zwartspaarders. Het is een nieuwe stap in de jacht van Nederlanders die hun geld buiten Nederland uit het zicht van de Nederlandse fiscus hebben geparkeerd. Een van de ontwikkelingen ziet op de Nederlandse Antillen gevestigde Stichtingen Particulier Fonds (SPF’s). Sinds de nieuwe wetgeving van 1 januari 2010, worden de bezittingen en schulden van een SPF toegerekend aan de inbrenger (of uiteindelijk aan dienst erfgenamen), in geval dit Nederlandse belastingplichtigen betreft. Het vermogen van een SPF kan voor hen dus niet meer buiten de belastingheffing worden gehouden. De Nederlandse belastingdienst denkt dat daarom vlak voor 1 januari 2010 de SPF’s zijn ontbonden en het vermogen aan de achterliggers is uitgekeerd, om het vermogen buiten het zicht van de Nederlandse fiscus te onthouden. Om dit te kunnen onderzoeken heeft de belastingdienst informatie over de SPF’s opgevraagd bij de Antilliaanse belastingdienst. Ook is de Nederlandse belastingdienst in overleg met banken hierover. De Antilliaanse belastingdienst heeft inmiddels al vragen gesteld aan trustkantoren op de Nederlandse Antillen. Deze aanpak ziet alleen op Nederlands belastingplichtigen.
hits=0= / id=1705=