Vlaamse boekenweek geen groot succes

In Berichten by robert

Dit jaar krijgen de Vlamingen hun eigen boekenweek parallel aan de Nederlandse, van 8 tot en met 16 maart 2014. Het thema ‘reizen’ en het boekenweekgeschenk van Tommy Wieringa zijn hetzelfde. De Vlaamse Standaard boekhandel, die 45 procent van de Vlaamse boekenmarkt in handel heeft, is boos over dit initiatief. Ze zijn niet van plan om mee te werken. “We …

In maart grenscontroles op snelwegen naar Nederland

In Berichten by robert

Wil je in de tweede helft van maart met de auto de België-Nederland grens over, dan is de kans groot dat je bij de grens je paspoort moet laten zien. Rond de nucleaire top op 24 en 25 maart wordt tijdelijk de (grens-) bewaking door heel het land opgevoerd. “Door de grenscontroles flexibel uit te voeren, wordt getracht het normale …

Benelux-actieplan 2014 ondertekend in Den Haag

In Berichten by robert

Hoge vertegenwoordigers van België, Nederland en Luxemburg hebben in Den Haag het Benelux-actieplan voor 2014 goedgekeurd. De drie landen ondertekenden ook een nieuw verdrag rond grensoverschrijdende samenwerking. De plechtigheid vond plaats zonder de drie betrokken buitenlandministers Frans Timmermans (Nederland), Didier Reynders (België) en Jean Asselborn (Luxemburg). Die zaten in Brussel op een spoedvergadering van Europese buitenlandministers over Oekraïne. Volgens het …

België plaatst slimme camera’s op grens

In Berichten by robert

De politiezone Lanaken-Maasmechelen gaat alle grensovergangen met Nederland bewaken met de zogenoemde ANPR-camera’s. Volgens de Belgische krant Het Belang van Limburg zijn elf camera’s besteld, die in de zomer actief moeten zijn. De ANPR-camera is een slimme camera die ongemerkt de nummerplaten van voorbijrijdende voertuigen scant. Die kunnen worden gelinkt aan een lijst van onverzekerde, gestolen of gezochte voertuigen. Het …

Vlaanderen en Nederland vieren in 2015 hun nauwe culturele banden

In Berichten by robert

Op 17 januari 2015 bestaat dat cultureel verdrag immers precies 20 jaar. Een passende reden voor de Vlaamse en de Nederlandse regeringen om extra aandacht te schenken aan hun culturele samenwerking. Met de viering van die verjaardag willen Vlaanderen en Nederland hun samenwerking nog versterken. Doel van de viering is op de eerste plaats om het hele palet aan culturele …

Majory Stevense (25) uit Hoogerheide is uitgeroepen tot ‘Miss Boerin Benelux’

In Berichten by robert

In de manege kwamen de elf mooiste boerinnen uit Nederland en België bijeen om de strijd aan te gaan om de titel ‘Miss Boerin Benelux’. Christa van Oene en Melanie van der Hulst uit Deventer deden ook mee aan de missverkiezing. Zij grepen naast de hoofdprijs. De boerinnen die meededen hebben de afgelopen jaren allemaal op de boerinnenkalender gestaan. De …

Belgen depressiever?

In Berichten by robert

In de reclame op de Belgische televisie zit veel minder humor dan die in Nederland. Maar dit is vast niet de reden dat veel Belgen met een depressie kampen, aldus de Belgische media. In de eerste 8 maanden van vorig jaar lieten ruim 1,3 miljoen Belgen zich behandelen vanwege zwaarmoedigheid, meer dan 12 procent van de bevolking. De patiënten worden …

Sneller naar Nederland via spitsstrook in België

In Berichten by robert

Vanaf de zomer van 2014 kan het verkeer tijdens de avondspits op de E19 noord tussen Kleine Bareel en Sint-Job-in-‘t-Goor over de pechstrook rijden: die wordt daar dan een spitsstrook. Dat is een extra rijstrook die op drukke momenten de capaciteit van de weg vergroot. Vlak daarvoor, tussen Merksem en Kleine Bareel, wordt er een permanente derde rijstrook toegevoegd. Studies …

Derbysfeer geeft wedstrijd een extra tintje

In Berichten by robert

De vrouwen voetbalteams van Nederland en België gaan met elkaar in de clinch met als inzet minstens de tweede plaats in de WK-kwalificatiepoule. Manon Melis, speelster van Nederland: “We liggen nog steeds voor op België, dat wel. Iets opbouwen heeft tijd nodig. Toch wordt het een lastige opdracht in een cruciale wedstrijd, ook voor België. Maar we kennen de scenario’s …

Een paspoort die u na 9 maart 2014 vernieuwd is 10 jaar geldig !

In Berichten by robert

Vanaf 09 maart 2014 zullen nieuwe paspoorten en ID-kaarten 10 jaar geldig zijn. De tarieven worden verhoogd en zullen naar verluidt € 131 bedragen. Dus paspoorten vernieuwd op 7 maart of daarvoor zijn 5 jaar geldig. Deze wijziging geldt niet voor de geldigheid van nieuwe paspoorten en ID-kaarten voor kinderen onder 18 jaar. De geldigheidstermijn voor hen blijft 5 jaar. …

Nederlandse dividendbelasting Europeesrechtelijk onder vuur

In Archief by robert

Op 20 december 2013 heeft de Nederlandse Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de heffing van Nederlandse dividendbelasting. Deze vragen hebben betrekking op dividend dat is ontvangen door een Belgische particuliere belegger. Belgische particuliere beleggers die dividend ontvangen op Nederlandse aandelen worden dubbel belast. Ten eerste wordt er door Nederland dividendbelasting ingehouden. Over de …

Pensioenopbouw checken

In Archief by robert

Werkt u in Nederland of heeft u gewerkt in Nederland? Dan kunt met een DigiD via Mijn SVB zien hoeveel AOW u opbouwt. Bouwt u ook een pensioen op bij een Nederlands pensioenfonds? Dan kunt u met uw DigiD bij mijnpensioenoverzicht.nl een totaaloverzicht krijgen van uw pensioenrechten uit Nederland. Ook kunt u met uw DigiD bij andere overheidsinstanties terecht, zoals …

Nieuw paspoort 10 jaar geldig !

In Archief by robert

Vanaf 9 maart 2014 zullen nieuwe paspoorten en ID-kaarten 10 jaar geldig zijn. Paspoorten vernieuwd op 7 maart of daarvoor zijn 5 jaar geldig. Deze wijziging geldt niet voor de geldigheid van nieuwe paspoorten en ID-kaarten voor kinderen onder 18 jaar. De geldigheidstermijn voor hen blijft 5 jaar. Overigens vanaf 20 januari 2014 worden geen vingerafdrukken meer opgenomen bij de …

Ter beschikking stellen voor Belgische ingezetene van Goudmijn naar Valkuil?

In Archief by robert

In zuiver Nederlandse situaties is het ter beschikking stellen van een onroerende zaak of gelden/leningen aan een verbonden vennootschap of onderneming fiscaal veelal niet interessant. Grensoverschrijdend zijn vaak juist wel wat mogelijkheden, maar liggen ook de valkuilen op de loer. Voor een goed inzicht in deze problematiek schetsen we eerst een voorbeeld in een zuiver Nederlands situatie. TBS in Nederlandse …

Curaçao voert interessante belastingfaciliteit in: Exportregeling

In Archief by robert

Alweer geruime tijd geleden kende de belastingwetgeving van de Nederlandse Antillen zogenoemde offshore-regelgeving voor vennootschappen. Als een NV de offshore-status had (buitenlandse aandeelhouders en geen opbrengsten afkomstig van de Antillen), dan werden de winsten van deze NV belast volgens een speciaal regime dat doorgaans resulteerde in een tarief van 2,4%-3%. Bij de invoering van het Nieuw Fiscaal Raamwerk (NFR) is …

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) wel voor BV met verhuur vastgoed

In Archief by robert

Eind vorig jaar is duidelijk geworden dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten volgens de Hoge Raad niet discriminerend zijn. Dat betekent dat niet iedereen recht heeft op de grote vrijstellingen en tegemoetkomingen van die regeling. Om in aanmerking te komen voor de BOF gaat het dus weer om de vraag of er sprake is van een onderneming of niet. In het algemeen wordt …

Niet alle belastingwijzigingen 2014 in voorlopige aanslag

In Archief by robert

Aan het einde van het jaar 2013 zijn er nog een flink aantal aanpassingen in de Nederlandse belastingwetgeving definitief ingevoerd. Het blijkt nu dat het de belastingdienst helaas niet is gelukt om alle wijzigingen snel genoeg in de systemen doorgevoerd te krijgen. Het gevolg daarvan is dat een aantal van de lopende voorlopige aanslagen niet geheel juist zullen blijken te …

Prejudiciële vragen Nederlandse dividendbelasting en box 3 heffing

In Archief by robert

In een aantal op één dag behandelde zaken besluit de Hoge Raad om vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie. Inhoudelijk gaat het om beleggingsinkomen, de Nederlandse dividendbelasting en de belasting in box 3, in relatie tot personen die wonen buiten Nederland. Op grond van de meeste belastingverdragen is het woonland gerechtigd om belasting te heffen over dividenden …

Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag

In Archief by robert

De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een privéonderneming zonder heffing van inkomstenbelasting om te zetten in een BV (of NV). Dit wordt ook wel de geruisloze inbreng genoemd. Met deze regeling wordt bereikt dat zonder veel hindernissen een vof of maatschap omgezet kan worden in een rechtspersoon. Door de inbreng wordt over de winst van de onderneming niet langer …

Lezersvraag over deeltijdwerken

In Archief by robert

De abonnee de heer Van T. heeft ons benaderd met een praktische vraag. Vraag Als Belgisch vlieger bij KLM, woonachtig in België, ga ik binnenkort 80% werken. Om de terugval in salaris (gedeeltelijk) te compenseren, laat ik me jaarlijks al € 24.990 uit betalen uit het pensioenfonds. Ik ben gehuwd. Mijn vrouw is Nederlandse, ook werkzaam in Nederland. Wij hebben …

Grondwettelijk Hof oordeelt dat het beperkt erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende niet discriminerend is

In Archief by robert

De langstlevende wettelijk samenwonende heeft recht op het vruchtgebruik van de gemeenschappelijke verblijfplaats en de daar aanwezige huisraad. De langstlevende echtgenoot erft daarentegen het vruchtgebruik op de hele nalatenschap van de overledene. Aan het Grondwettelijk Hof werd gevraagd of dat niet discriminerend is (GwH 7 november 2013, nr. 151/2013) Volgens het Hof schendt die verschillende behandeling het gelijkheidsbeginsel niet. De …

Geen Vlaamse successierechten meer bij wettelijke terugkeer

In Archief by robert

In artikel 747 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek wordt het principe van de ‘wettelijke terugkeer’ geformuleerd. Dit principe bepaalt dat geschonken goederen in bepaalde gevallen kunnen ‘terugkeren’ naar de schenker bij het (voor)overlijden van de begiftigde. Aan de wettelijke terugkeer zijn wel een aantal voorwaarden verbonden: het dient te gaan om een schenking van een ascendent (bv. een ouder) aan …

Vlaamse gelijkschakeling schenkingsrechten voor exen, zorg- en stiefkinderen

In Archief by robert

Vanaf 17 januari 2014 worden de schenkingsrechten die van toepassing zijn op schenkingen bij stief- en zorgkinderen gelijkgeschakeld met de schenkingsrechten in rechte lijn. Deze gelijkschakeling bestond al in de successierechten en wordt nu uitgebreid tot de schenkingsrechten. Stiefkinderen Concreet betekent dit dat een schenking van een stiefouder aan een stiefkind of van een stiefkind aan zijn of haar stiefouder …

Aanpassingen Wetboek der successierechten

In Archief by robert

Wijziging aansprakelijkheid in de successierechten De Wet van 21 december 2013 heeft artikel 70 W.Succ. aangepast ingevolge rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Artikel 70 bepaalt dat erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden proportioneel aansprakelijk zijn voor de rechten van successie (of bij overlijden van een niet-Rijksinwoner: het recht van overgang) en interesten tegenover de Staat. Daarnaast zijn zij ook aansprakelijk in …

Successierechten en schenkingsrechten voortaan gelijk voor alle types goede doelen

In Archief by robert

Een recent decreet van de Vlaamse Overheid zorgt voor de gelijkschakeling tussen de private en de publieke sector van de tarieven inzake giften (schenkingen en legaten) aan goede doelen. De nieuwe tarieven gelden vanaf 24 januari 2014. Voorheen waren privaatrechtelijke goede doelen (zoals vzw’s en private stichtingen) die een legaat ontvingen 8,8% successierechten verschuldigd en publiekrechtelijke goede doelen (zoals gemeenten …

Verstrenging van het verbod op betalingen in contanten

In Archief by robert

Vanaf 1 januari 2014 zijn de regels verstrengd inzake cash betalingen (betalingen in contanten). Bij de verkoop van roerende goederen en diensten kan er vanaf 1 januari 2014 nog maximum 3.000 euro cash betaald worden, voorheen bedroeg dit 5.000 euro. Als uitzondering op de regel blijft een voorschot in contanten wel mogelijk voor zover het voorschot niet meer bedraagt dan …

Grondwettelijk Hof vernietigt fiscaal gunsttarief voor Belgische spaarboekjes

In Archief by robert

In een arrest van 23 januari 2014 heeft het Belgisch Grondwettelijk Hof het gunsttarief voor gereglementeerde spaardeposito’s vernietigd (arrest nr. 7/2014). Voor de rente op Belgische gereglementeerde spaardeposito’s geldt een vrijstelling tot een bedrag van 1.990 euro per persoon, boven dat bedrag geldt een gunstig tarief van 15% op de rente. Het gewone tarief op rente bedraagt sinds 1 januari …

FAQ Overgangsmaatregel liquidatiebonus

In Archief by robert

Eind vorig jaar publiceerde de FOD Financiën een lijst met vragen en antwoorden over de toepassing van de overgangsmaatregel inzake de verhoging van het belastingtarief op liquidatieboni. Met deze lijst bracht de FOD Financiën meer klaarheid omtrent een aantal omstreden vraagstukken. Zo verduidelijkte de Administratie onder meer dat de omvang van de belaste reserves die in aanmerking komen voor het …

Doorkijkbelasting voorlopig van de baan?

In Archief by robert

In de vorige editie van deze rubriek werd aangekondigd dat binnen de regering werd gewerkt aan de invoering van een doorkijkbelasting voor private vermogensstructuren zoals trusts, private stichtingen en offshore vennootschappen. Men plande de invoering van een transparante belasting in hoofde van de oprichter en de invoering van een inkomstenbelasting op de uitkeringen aan derden begunstigden. Daarnaast zou men de …