Dubbele nationaliteit een feit vanaf 10 juni 2007. Exclusief interview met bevoegde minister laurette onkelinx

In Archief by robert

Na meer dan 25 jaar argumenteren achter de schermen zijn de Stichting Vlamingen in de Wereld en Union Francophone des Belges à l’Etranger heel erg opgetogen met het opheffen van de wet inzake het verlies van de Belgische nationaliteit bij het vrijwillig aannemen van een andere nationaliteit. Het dossier kwam in een stroomversnelling na een gemeenschappelijk seminarie op 9 mei …

Met ingang 1 april geldt een nieuwe meldingsplicht voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zelfstandigen en stagiairs. Het systeem heeft de naam Limosa meegekregen.

In Archief by robert

Met ingang 1 april geldt een nieuwe meldingsplicht voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zelfstandigen en stagiairs. De meldingsplicht kadert in de doelstelling van de Belgische overheid om een beter beeld te krijgen van de “vreemde” tewerkstelling in België en erop toe te zien dat alle arbeidsvoorwaarden correct worden nageleefd. Het systeem heeft de naam Limosa meegekregen. De melding gebeurt …