De keuzeregeling niet altijd voordelig

In Archief by robert

De Nederlandse wet opent voor buitenlands belastingplichtigen, zoals inwoners van België, de mogelijkheid te kiezen voor fictieve binnenlandse belastingplicht (hierna: de keuzeregeling). In eerdere uitgaven van het NederBelgischMagazine hebben wij al diverse keren aandacht besteed aan deze regeling. Tevens is hierbij stilgestaan bij de nadelen die aan deze regeling verbonden zijn, zoals de sanctieregeling en de inhaalregeling. Dit zijn echter …

Registratie buitenlandse manager versoepeld

In Archief by robert

Limosa is de verplichte registratie van buitenlandse arbeidskrachten die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken. Sinds 1 april 2007 moeten buitenlandse werknemers, stagiairs en zelfstandigen geregistreerd zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als zij tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken. Belangrijk is dat de melding voor de tewerkstelling in België gebeurd. De Belgische overheid wil toezien dat …

Wijzigingen in de berekening van de zorgtoeslag

In Archief by robert

De woonlandfactor is ingevoerd om de kosten van de ZVW bijdragen in het buitenland t.o.v. de premies in Nederland in verhouding te brengen met het pakket van de in het woonland te verwachten zorg t.o.v. het Nederlandse pakket.Dat was niet goed geregeld in 2006, omdat de wet op de zorgtoeslag niet was aangepast op de invoering van de woonlandfactor. Men …

Hof vernietigt emigratieheffing dga

In Archief by robert

Het gerechtshof in Arnhem is van oordeel (12-9-2007) dat het Nederlandse systeem van de conserverende aanslag ten tijde dat deze werd opgelegd aan een emigrerende directeur-grootaandeelhouder (dga) onverenigbaar was met het gemeenschapsrecht. De opgelegde aanslag kan in zoverre niet in stand blijven. Het vonnis is van groot belang voor dga’s die vóór eind december 2004 zijn vertrokken naar het buitenland. …

Kinderopvangtoeslag en Belgische kinderbijslag

In Archief by robert

Sinds 1 januari 2005 is er in Nederland kinderopvangtoeslag. Dit is een vergoeding van de Belastingdienst voor de gemaakte kosten van kinderopvang voor kinderen tot 13 jaar. Volgens de Europese Commissie is deze kinderopvangtoeslag ook een soort kinderbijslag. Dit kan gevolgen voor u hebben als u naast kinderopvangtoeslag en Nederlandse kinderbijslag aanvullende Belgische kinderbijslag ontvangt. De aanvullende Belgische kinderbijslag zal …

Fiscus heeft eigen ombudsdienst

In Archief by robert

Vanaf 1 november kan een belastingplichtige bij een dispuut met de Belgische fiscus bemiddeling aanvragen. Hoe gaat dit in zij werk? Als de fiscus een ingediende aangifte wil wijzigen, dan zendt hij een bericht van wijziging naar de betrokkene. Hierop kan de belastingplichtige zijn opmerkingen tegen in brengen. De fiscus zal die onderzoeken. Als de belastingdienst bij haar standpunt blijft, …

Hdtv via de kabel

In Archief by robert

Telenet biedt vanaf 1 december als eerste grote speler hogedefinitietelevisie (hdtv). Het aantal kanalen is nog beperkt. hdtv biedt kijkers een beeld dat vijfmaal scherper is dan de huidige digitale televisiebeelden. Het is de volgende grote stap na de introductie van kleurentelevisie en interactieve digitale televisie. Het basispakket bestaat uit twee zenders, National Geographic Channel HD en de cultuurzender Exqi …

Discriminatie successie familiebedrijven

In Archief by robert

De voorwaarden die Vlaanderen hanteert voor de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen, is discriminerend. Dat zegt het Europees Hof van Justitie. De vrijstelling geldt enkel voor ondernemingen die Vlamingen tewerkstellen. Het Europees Hof van Justitie sprak zich uit over het beroep van de erfgenamen van een Nederlandse zakenman tegen de Vlaamse belastingadministratie over de betaling van 839.485 euro aan …

Nieuwe wet hospitalisatieverzekering

In Archief by robert

De hospitalisatieverzekering is een van de populairste niet-verplichte verzekeringen. Er zijn enkele hervormingen doorgevoerd die vanaf 1 juli 2009 gelden. De belangrijkste zijn: de hospitalisatieverzekering kan nu levenslang worden, binnenkort is het gedaan met grote premieverhogingen en de persoon die met pensioen gaat, scheidt of van werk verandert, krijgt de kans om zijn verzekering individueel voort te zetten. De verzekeraar …

Zorg Zorgen: een voortgangsrapportage. Rechtbank gaat van start, luistert de politiek eindelijk?

In Archief by robert

Het omvangrijke papierwerk is achter de rug. Op 13 september werden zeven overtuigende beroepsschriften bij de Amsterdamse rechtbank gedeponeerd – drie tegen College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en vier tegen Sociale Verzekeringsbank (SVB). Twee van de beroepsschriften zijn zowel tegen CVZ als SVB gericht. Er zijn twee gevallen bij van mensen die onlangs de pensioenleeftijd bereikten. Spoedeisend Tegen CVZ werd door …